Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Swain
#807618 Download miễn phí Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải - Công suất 1000m3/ngày đêm

1. Nhiệm vụ luận văn:
- Tổng quan.
- Xác định đặc tính nước thải. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải.
- Tính toán thiết kế và khái toán các công trình đơn vị.
- Thể hiện các công trình đơn vị trên bản vẽ A3.


MỤC LỤC
TRANG
LỜI CẢM ƠN 1
TÓM TẮT KHÓA LUẬN 2
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 3
1.1.Giới thiệu 3
1.2.Tính cấp thiết của đề tài 3
1.3.Mục đích của đề tài 3
1.4.Nội dung nghiên cứu 4
1.5.Phạm vi nghiên cứu 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHÀNH THỦY SẢN VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY VÀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT 5
2.1.Tổng quan về nghành chế biến thủy sản 5
2.2.Vai trò của nghành chế biến thủy sản 5
2.3.Hiện trạng công ty cổ phần chế biến thủy sản HÙNG VƯƠNG 5
2.3.1.Lịch sử hình thành và phát triển 6
2.3.2.Vị trí địa lý 6
2.3.3.Điều kiện tự nhiên 6
2.3.4.Hệ thống đường giao thông 7
2.3.5.Mục tiêu của công ty 7
2.3.6.Nhu cầu sử dụng điện 7
2.3.7.Nguyên liệu sản xuất 7
2.3.8.Chất bảo quản gia vị 8
2.3.9.Chất khử trùng 8
2.4.Quy trình chế biến cá tra 8
2.4.1.Nguyên liệu của công ty 8
2.4.2.Thu mua nguyên liệu 8
2.4.3.Sơ đồ quy trình 10
2.4.4.Thuyết minh quy trình 11
2.5.Nước thải sản xuất 21
2.6.Đánh giá lưu lượng và thành phần nước thải 23
2.6.1.Lưu lượng nước thải 23
2.6.2.Tính chất nước thải 24
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 25
3.1.Phương pháp cơ học 25
3.1.1.Song chất rác 25
3.1.2.Bể lắng cát 25
3.1.3.Bể lắng 25
3.1.4.Bể vớt dầu mỡ 26
3.1.5.Bể lọc 26
3.2.Phương pháp hóa lý 27
3.2.1.Phương pháp keo tụ và đông tụ 27
3.2.2.Tuyển nổi 28
3.2.3.Hấp phụ 29
3.2.4.Phương pháp trao đổi ion 29
3.2.5.Các quá trình tách bằng màng 30
3.2.6.Phương pháp điện hóa 30
3.3.Phương pháp xử lý sinh học 31
3.3.1.Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên 31
3.3.2.Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo 33
CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 38
4.1.Các phương án xử lý 38
4.1.1.Phương án 1 38
4.1.2.Phương án 2 40
4.1.3.Phương án 3 42
4.2.Tính toán-thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy hải sản công suất 1000 m3/ngày đêm theo sơ đồ công nghệ của phương án 3 45
4.2.1.Sông chắn rác 46
4.2.2.Hố thu gom 47
4.2.3.Bể điều hòa 48
4.2.4.Bể tuyển nổi kết hợp với bể lắng 55
4.2.5.Bể chứa 57
4.2.6.Bể UASB 58
4.2.7.Bể AROTANK 62
4.2.8.Bể lắng II 74
4.2.9.Bể khử trùng 78
4.2.10.Bể nén bùn trọng lực 79
4.2.11.Máy ép bùn dây đai 81
4.3.Tổ chức quản lý vận hành 81
4.3.1.Vận hành hệ thống 81
4.3.2.Xử lý sự cố 82
4.3.3.Giai đoạn khởi động 82
4.3.4.Bể AEROTANK 83
4.3.5.Vận hành hàng ngày 84
4.3.6.Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý 86
4.3.7.Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn 87
4.4.Tính kinh tế 89
4.4.1.Chi phí đầu tư xây dựng 90
4.4.2.Chi phí vận hành trạm 91
4.4.3.Chi phí xử lý một m3 nước thải 93
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận 93
5.2. Kiến nghị 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pidboy1995
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011297 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement