Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By magic_thichyeu_lovely
#805918 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
Mục tiêu chung:
• Giúp cho người học nắm vững nội dung các báo cáo tài chính và báo cáo
quyết toán Ngân sách Nhà nước
• Trang bị kiến thức cho người học về phương pháp lập các báo cáo tài
chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước áp dụng đối với các đơn
vị hành chính sự nghiệp, như:
1. Bảng cân đối tài khoản
2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
3. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
4. Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
5. Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN
6. Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí
ngân sách tại KBNN
7. Báo cáo thu- chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh
doanh
8. Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ
9. Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển
sang
10. Thuyết minh báo cáo tài chính
8.1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
8.1.1- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách
1)- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài
sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt
động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính
chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ
quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị.
2)- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải lập đúng theo mẫu biểu quy
định, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã quy định, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và
đầy đủ báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo.
3)- Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải phù hợp và
thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm tài chính và Mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo có thể
so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau. Trường hợp lập
báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách có nội dung và phương pháp trình bày khác
với các chỉ tiêu trong dự toán hay khác với báo cáo tài chính kỳ kế toán năm trước thì phải
giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014498 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement