Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By si.roho
#805396 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
Mở đầu . 3
Phần 1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của cứu trợ xã hội . 4
1.1. Khái niệm . 4
1.2. Vai trò . 5
1.3. Mục tiêu . 6
Phần 2. Những quan điểm cơ bản về cứu trợ xã hội . 7
Phần 3. Đối tượng của cứu trợ xã hội . 7
3.1. Đối tượng . 7
3.2. So sánh đối tượng của cứu trợ xã hội với bảo hiểm xã hội . 8
Phần 4. Các hình thức cứu trợ xã hội . 10
4.1. Cứu trợ xã hội thường xuyên 10
4.2. Cứu trợ xã hội đột xuất . 11
4.3. Cứu trợ xã hội bằng tiền . 12
4.4.Cứu trợ bằng hiện vật 12
4.5. So sánh các hình thức của cứu trợ xã hội với bảo hiểm xã hội 12
Phần 5. Tài chính cứu trợ xã hội . 13
5.1. Nguồn tài chính . 13
5.2. Nguyên tắc của sử dụng nguồn tài chính . 14
5.3. Các biện pháp để huy động nguồn lực cứu trợ xã hội . 14
5.4. So sánh tài chính cứu trợ xã hội với bảo hiểm xã hội . 14
Phần 6. Cứu trợ xã hội ở Việt Nam . 16
6.1. Chính sách pháp luật . 16
6.2. Cứu trợ ở Việt Nam . 19
6.3. Giải pháp. 21
Kết luận 23

MỤC LỤC
Trang
Mở đầu……………………………………………………………………………. 3
Phần 1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của cứu trợ xã hội…........................... 4
1.1. Khái niệm…………………………………………………………………….. 4
1.2. Vai trò………………………………………………………………………... 5
1.3. Mục tiêu………………………………............................................................ 6
Phần 2. Những quan điểm cơ bản về cứu trợ xã hội………………………….. 7
Phần 3. Đối tượng của cứu trợ xã hội………………………………………….. 7
3.1. Đối tượng…………………………………………………………………….. 7
3.2. So sánh đối tượng của cứu trợ xã hội với bảo hiểm xã hội………………….. 8
Phần 4. Các hình thức cứu trợ xã hội………………………………………….. 10
4.1. Cứu trợ xã hội thường xuyên………………………………………………… 10
4.2. Cứu trợ xã hội đột xuất………………………………………………………. 11
4.3. Cứu trợ xã hội bằng tiền……………………………………………………... 12
4.4.Cứu trợ bằng hiện vật………………………………………………………… 12
4.5. So sánh các hình thức của cứu trợ xã hội với bảo hiểm xã hội……………… 12
Phần 5. Tài chính cứu trợ xã hội……………………………………………….. 13
5.1. Nguồn tài chính………………………………………………………………. 13
5.2. Nguyên tắc của sử dụng nguồn tài chính…………………………………….. 14
5.3. Các biện pháp để huy động nguồn lực cứu trợ xã hội……………………….. 14
5.4. So sánh tài chính cứu trợ xã hội với bảo hiểm xã hội………………………... 14
Phần 6. Cứu trợ xã hội ở Việt Nam…………………………………………….. 16
6.1. Chính sách pháp luật…………………………………………………………. 16
6.2. Cứu trợ ở Việt Nam………………………………………………………….. 19
6.3. Giải pháp........................................................................................................... 21
Kết luận…………………………………………………………………………… 23

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, mỗi quốc gia đều xây dựng cho mình một hệ thống an sinh xã hội để phòng ngừa và đối phó với những rủi ro, những khó khăn và bất hạnh ngoài ý muốn, đảm bảo cuộc sống ổn định của cộng đồng dân cư. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, diện bảo vệ của hệ thống an sinh xã hội ngày càng được mở rộng, các chính sách an sinh xã hội cũng ngày càng đa dạng. Trong đó, cứu trợ xã hội thường được coi là "lưới đỡ cuối cùng" cho mọi thành viên trong cộng đồng.
Là một chính sách quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội, cứu trợ xã hội được hiểu là chế độ đảm bảo xã hội đối với các thành viên trong cộng đồng nhằm giúp họ khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài trong đời sống. Việc đảm bảo này thông qua các hoạt động cung cấp tài chính, tiền bạc, vật phẩm, các điều kiện vật chất khác trong một thời hạn hay trong suốt cuộc đời của đối tượng.
Thực tế trên thế giới có nhiều quốc gia sau khi đã xây dựng được hệ thống an sinh xã hội tương đối vững vàng, bắt đầu chuyển sang thiết kế lại hệ thống an sinh xã hội của mình và coi cứu trợ xã hội là nội dung chính của an sinh xã hội, chẳng hạn như New Zealand và Australia. Vậy còn tại Việt Nam, các chính sách cứu trợ xã hội đã được Nhà nước thực hiện như thế nào?
Với tiêu đề “Cứu trợ xã hội và thực trạng ở Việt Nam”, đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng kiến thức đã học, đưa ra những nhận định ban đầu về quá trình thực hiện chính sách cứu trợ xã hội và đưa ra một số khuyến nghị mà Việt Nam có thể vận dụng; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cho các thành viên trong nhóm, hoàn thành tốt chương trình học tập môn An sinh xã hội.
Phần 1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của cứu trợ xã hội
1.1. Khái niệm
Cứu trợ xã hội là sự giúp đỡ của xã hội bằng nguồn tài chính của Nhà nước và cộng đồng đối với các thành viên gặp khó khăn, bất hạnh và rủi ro trong cuộc sống như thiên tai, hỏa hoạn, bị tàn tật, già yếu…dẫn đến mức sống quá thấp, lâm vào cảnh neo đơn túng quẫn nhằm giúp họ đảm bảo được điều kiện sống tối thiểu, vượt qua cơn cùng kiệt khốn và vươn lên trong cuộc sống bình thường.
Trong cứu trợ xã hội, mỗi thành viên thực hiện vai trò riêng của mình. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của các công dân trong cộng đồng luôn ổn định. Cộng đồng xã hội cứu trợ xuất phát từ mối bản chất nhân văn cao đẹp giữa người với người, khi đồng bào không may lâm vào cảnh hoạn nạn khó khăn.
So sánh cứu tế xã hội và trợ giúp xã hội:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement