Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gwydre
#805279 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Cho một hệ thống được thiết kế như hình vẽ trên.
Yêu cầu hệ thống:
- Cấu hình SW1 là VTP Server, SW2 là VTP Client, SW3 là Server, SW4 là Client
- Thiết kế mạng trên sao cho địa chỉ IP sử dụng là ít nhất, với tất cả các PC sử dụng địa chỉ IP động từ các server tương ứng
- Tạo 3 VLAN 2, 3, 4,5 có tên lần lượt là SG_CN1, SG_CN2, HN_CN1, HN_CN2
- VLAN 1 : Port 1-10 trên SW1 ; Port 17-22 trên SW2
- VLAN 2 : Port 16-20 trên SW1 ; Port 5-15 trên SW2
- VLAN 3 : Port 3-17 trên SW3 ; Port 2-8 trên SW4
- VLAN 4 : Port 10-18 trên SW4 ; Port 20-24 trên SW1.
- VLAN 5 : Chứa các Port không sử dụng
- Cài đặt InterVlan giữa các VLAN trên
- Triển khai định tuyến sử dụng giao thức EIGRP
 Cấu hình SW1 là VTP Server, SW2 là VTP Client, SW3 là VTP Server, SW4 là VTP Client :
1. Cấu hình SW1 là VTP server:
Chọn switch 1 -> chọn tab CLI:
switch1>enable
switch1#conf t
switch1(config)#hostname SW1
SW1(config)#vtp mode server
SW1(config)#vtp domain cisco
SW1(config)#vtp password server1
2. Cấu hình SW2 là VTP Client:
Chọn switch 2 -> chọn tab CLI:
Switch2>enable
Switch2#conf t
Switch2(config)#hostname SW2
SW2(config)#vtp mode client
SW2(config)#vtp domain cisco
SW2(config)#vtp password client1
3. Cấu hình SW3 là VTP server:
Cấu hình Chọn switch 3 -> chọn tab CLI:
Switch3>enable
Switch3#conf t
Switch3(config)#hostname SW3
SW3(config)#vtp mode server
SW3(config)#vtp domain cisco
SW3(config)#vtp password server2
4. Cấu hình SW4 là VTP client:
Cấu hình Chọn switch 4 -> chọn tab CLI:
Switch4>enable
Switch4#conf t
Switch4(config)#hostname SW4
SW4(config)#vtp mode client
SW4(config)#vtp domain cisco
SW4(config)#vtp password client2
 Tạo 4 VLAN 2, 3, 4,5 có tên lần lượt là SG_CN1, SG_CN2, HN_CN1, HN_CN2
1. Trên SW1:
Tạo VLAN1 có VLAN number là 11 chứa các Port 1-10:
SW1(config)#vlan 11
SW1(config-vlan)#name SG_CN1
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface range fastEthernet0/1 - fastEthernet0/10
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 11
SW1(config-if-range)#exit

Tạo VLAN2 có VLAN number là 12 chứa các Port 16-20:
SW1(config)#vlan 12
SW1(config-vlan)#name SG_CN2
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface range fastEthernet0/16 - fastEthernet0/20

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dangvantung
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement