Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Huntingtun
#805038 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
I.TỔNG QUAN VỀ:QUẢN TRỊ SẢN XUẤT. 2
1,Quản trị sản xuất là gì? 2
2,Thực chất của quản trị sản xuất: 2
3,Mục tiêu của quản trị sản xuất: 2
II.NỘI DUNG CỦA QUẢN TRI SẢN XUẤT. 3
1.Theo chức năng:Bao gồm việc hoạch định(lập kế hoạch) tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát: 3
2.Theo nội dung thưc hiện: 4
III. CẤU TRÚC CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 4
IV.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC: 5
IV.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC: 6
IV.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC: 7
1.Xây dựng chiến lược: 7
2.Dự báo nhu cầu: 10
3.Định vị và bố trí mặt bằng doanh nghiệp: 11
4.Lựa chọn công nghệ, thiết bị sản xuất cho doanh nghiệp. 13
5.Hoạch định tổng hợp: 14
6.Quản trị vật liệu: 15
7.Quản trị dự trữ. 17
8.Xây dựng tiến độ và kiểm soát sản xuất: 18
9.Quản trị chất lượng: 18
9.1/Chất lượng: 18
9.2/Quản trị chất lượng: 19
V.THÔNG TIN CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT. 19
1.Thông tin về nguyên vật liệu: 19
2.Thông tin về nhiên liệu,năng lượng. 20
3.Thông tin về lao động: 21
4.Thông tin về máy móc trang thiết bị phục vu cho sản xuất và thông tin khoa học công nghệ. 22
5.Thông tin về hàng tồn kho: 23
6.Thông tin về chất lượng sản phẩm: 24
7.Thông tin về tài sản: 24
8.Thông tin về nguồn vốn. 25
9.Thông tin dân cư: 25
10.Thông tin luật pháp,Văn Hóa,chính sách thuế: 26
11.Thông tin kinh tế: 27
VI. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT: 27
1.Xây dựng được kênh thông tin xuyên suốt từ bộ phận cơ sở đến các phòng ban nghiệp vụ. 27
2.Thiêt lập bộ phận chuyển trách: 28
3.Hiện đại hóa kênh thông tin nội bộ 28
KẾT LUẬN: 29
DANH MỤC THÔNG TIN CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 33

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay với sự phát triển của kinh tế thị trường,thong tin đóng vai trò quan trọng.Ở mỗi lĩnh vực,mỗi nganh thì thông tin lại được hiểu,nhìn nhận một cách khác nhau,lại cần những loại thông tin khác nhau phục vụ cho từng ngành mà ta quan tâm.
Việc xác định đúng nhu cầu thông tin của từng ngành sẽ giúp nhà quản lý đưa ra được các giải pháp thích hợp đối với từng tình huống ,của từng ngành cụ thể .Đối với quản trị sản xuất việc xác định đúng nhu cầu thông tin của nó sẽ giúp cho nhà quản trị sản xuất giải quyết được một loạt các vấn đề lien quan đến từng khâu của nó quá trình sản xuất từ việc hoach định của nhu cầu nguyên vật liệu ,nhiên liệu……Cho sản xuất đến việc phân phối , bảo quản sản phẩm.Giúp cho quá trình sản xuất được diễn ra nhanh chóng,nhịp nhàng,chính xác , làm giảm tối thiểu các chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó,em đã chọn đề tài “XÁC ĐỊNH NHU CẦU THÔNG TIN CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT”và làm đề án môn học về vấn đề này.Vì thời lượng ngắn ,khả năng có hạn nên đề án khó tránh được khỏi khiếm khuyết .Kính mong thầy cô cà độc giả đóng góp ý kiến để đề án được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cảm ơn.
I.TỔNG QUAN VỀ:QUẢN TRỊ SẢN XUẤT.
1,Quản trị sản xuất là gì?
Quản trị sản xuất là việc quản lý quá trình biến đổi đầu vào thành đầu ra mong muốn nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Các yếu tố ngẫu nhiênĐầu vào: Đó là các nguyên nhiên vật liệu,năng lượng….
Đầu ra : Là sản phẩm, bán thành phẩm,phế phẩm,chất
thải.
2,Thực chất của quản trị sản xuất:
Đó là việc thiết kế, hoạch định,tổ chức thực hiện,giám sát hệ thống sản xuất nhằm biến đổi các yếu tố đầu vào thành sản phẩm,dịch vụ,để đáp ứng nhu cầu của khách hành một cách hiệu quả nhất.
3,Mục tiêu của quản trị sản xuất:
a.Mục tiêu chung:
Đưa ra sản phẩm,dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường,của khách hàng.Nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.
b.Mục tiêu về chất lượng của sản phẩm,dịch vụ:
Cung cấp sản phẩm dich vụ phù hợp với nhu cầu thị trường.
Đưa ra được những sản phẩm mới,chất lượng mới phù hợp.
c.Mục tiêu về chi phí:
Giảm tối thiểu về chi phí,chi phí đơn vị đạt được lợi nhuận cao nhất.
d.Mục tiêu về thời gian:
Cung cấp sản phẩm dịch vụ đúng tiến độ, luôn luôn va sẵn sàng cung cấp cho khách hàng khi cần.
e.Mục tiêu về tính linh hoạt:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By harry01
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement