Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dannie
#804901 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN NỘI DUNG 2
I. Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý 2
1. Khái niệm 2
2. Phân loại cán bộ quản lý 2
3. Vai trò của cán bộ quản lý 3

II. Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay 4
1. Tiếp tục xây dựng và phát triển tư duy lý luận trong thời kỳ mới 4
2. Yêu cầu nâng cao năng lực tư duy tổ chức hoạt động thực tiễn 6
3. Một số giải pháp 7

III. Đánh giá đúng con người khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ 9
VI. Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý . 24

V. Một số yêu cầu về công tác cán bộ 30
1. Công tác tuyển dụng cán bộ 30
2. Công tác đánh giá cán bộ 31
3. Công tác quy hoạch cán bộ 31
4. Công tác bổ nhiệm cán bộ 31
5. Luân chuyển cán bộ 32
6. Phân cấp quản lý 32
7. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 32
IV. Chương trình hành động trong thời gian tới về công tác tổ chức cán bộ 33
KẾT LUẬN 35


Lời nói đầu

Trong quá trình điều hành và phát triển đất nước hiện nay vấn đề cán bộ quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng cần giải quyết và làm ngay. Một vài năm vừa qua và những năm tới Đảng và Nhà Nước đã có những chủ trương và chính sách thực hiện việc điều chỉnh đốn Đảng và cán bộ quản lý từ trung ương đến địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống cán bộ quản lý trong quá trình quy hoạch nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện tốt vấn đề này cần thực hiện một số những nhiệm vụ hết sức quan trọng như: Công tác đánh giá cán bộ, công chức quản lý kinh tế. Công tác quy hoạch cán bộ. Công tác tuyển dụng cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý kinh tế. Sử dụng cán bộ sao cho phù hợp với những yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nướcPhần nội dung

I. Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý
1/ Khái niệm.
1.1/ Theo nghĩa riêng :cán bộ quản lý là những người làm việc trong bộ máy , là người thực hiện các chức năng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu của tổ chức với kết quả và hiệu quả cao.
1.2/ Theo nghĩa hẹp ; cán bộ quản lý là những người có thẩm quyền ra quyết định dù được phân quyền hay uỷ quyền
1.3/ Nói chung :cán bộ quản lý là những người phụ trách và đưa ra quyết định.
Một cán bộ quản lý được xác định bởi ba yếu tố.
- Có vị thế trong tổ chức với những quyền hạn nhất định trong quá trình ra quyết định .
- Có chức năng thể hiện những công việc cần thực hiện trong toàn bộ hoạt động của tổ chức.
- Có nghiệp vụ thể hiện phải đáp ứng những đòi hỏi nhất định của công việc.
2/ Phân loại cán bộ quản lý:
2.1/ Theo cấp quản lý.
- Cán bộ quản lý cấp cao: là những người chịu trách nhiệm ra những chiến lược quyết định hay có những ảnh hưởng lớn tới các quyết định chiến lược, đề ra các chính sách chỉ đạo quan hệ giữa tổ chức và môi trường. Đây là những người chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động của tổ chức .
- Cán bộ quản lý cấp trung: là người điều hành việc thực hiện ra quyết định ,các chính sách đưa ra bởi cấp cao. Thiết lập mối quan hệ giữa người đòi hỏi của nhà quản lý với năng lực của nhân viên. Họ thương là những người phụ trách các phân hệ, các bộ phận trong tổ chức.
- Cán bộ quản lý cấp thấp: là những người chịu trách nhiệm vể công việc của các nhân viên là những người lao động trực tiếp. Chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của người lao động.
2.2/Theo phạm vi quản lý.
- Cán bộ quản lý tổng hợp: là người phụ trách tổ chức hay đơn vị tương đối độc lập trong tổ chức.
- Cán bộ quản lý chức năng; là những người quản lý chức năng chuyên môn riêng biệt như quản lý trong bộ phận tài chính, nghiên cứu, nhân lực….
2.3/ Theo tính chất của loa động ;
- Cán bộ lãnh đạo là những người giữ cương vị chỉ huy trong điều hành công việc của tổ chức, đơn vị. Đây là bộ phận quan trọng nhất, quyết định tính hiệu lực và hệu quả của bộ máy quản lý.
- Chuyên gia; là những người có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng nghiên cứu. Họ là những người tư vấn cho lãnh đạo, đồng thời cũng là những nhà chuyên môn thực thi những công việcđòi hỏi phải có trình độ chuyên môn phức tạp.
- Cán bộ thực thi, thực hành công vụ nhân danh quyền lực. Họ là những người mà bản thân họ không có thẩm quyền ra quyêt định mà là những người thừa hành công việc, thực thi công việc. Đây là lực lượng đông đảo trong hệ thống cán bộ trực tiếp thực thi các thủ tục hành chính.
-Nhân viên là những người thực hành nhiệm vụ do cá cán bộ lãnh đạo giao phó. Họ là những người làm công tác phục vụ, bản thân họ có những trình độ chuyên môn kỹ thật ở mức thấp nên chỉ tuân thủ sự hướng dẫn của cấp trên.
3 Vai trò của cán bộ quản lý.
3.1 là người liên kết, người làm việc với người khác.
Nhà quản lý thay mặt cho đơn vị mình trong các cuộc gặp mặt chính thớc tạo ra và duy trì động lợc cho người loa động ngàưm hướng cố gắng của họ tới mục tiêu chung của tổ chức.
3.2 Là người xử lý thông tin.
Bao hàm sự trao đổi thông tinvới những người khác. Nhà quản lý tìm kiếm nhữnh thông tin phản hồi cần thiết cho quản lý. Chia sẻ thông tin với những người trong đơn vị
3.3/ Là người ra quyết định.
đây là vai trò quan trọng để tác động lên con người nhằm tìm kiếm cơ hội để tận dụng xác định vấn đề để giải quyết chỉ ddạo việc thực hiện quyết định. Phân bổ nguồn lực hco những mục đích khác nhau và tiến hành đàm phán với những đối tác khác

Sơ đồ các vai trò của một nhà quản lý có hiẹu quả

II. Phát triển năng lực tư duy của cán bộ
quản lý hiện nay


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dongthitrang1211
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement