Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By long_pham982
#804847 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 3
I - THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC 4
1. Về số lượng 4
2. Về chất lượng 5
3. Về cơ cấu 5
II - MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 7
1. Về phương diện quản lý 7
2. Về đội ngũ công chức 7
III - NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ TRONG VIỆC TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 8
1. Về số lượng 8
2. Về chất lượng 8
3. Về cơ cấu 9
4. Về quản lý nguồn nhân lực 9
IV - NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI 12
V - PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 13
1. Mục tiêu 13
2. Phương hướng 13
3. Các giải pháp cụ thể 14
VI - KẾT LUẬN 16
Từ năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới toàn diện,

chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước chuyển đó đã mang lại những thành tựu to lớn, có ý

nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Song song với quá trình này nền hành

chính Nhà nước cũng có những đổi mới. Cải cách nền hành chính Nhà nước được đặt ra như

một đòi hỏi khách quan của thực tiễn, của quy luật phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng và cơ

sở hạ tầng.

Tuy nhiên, nhìn chung trong thời gian qua cải cách hành chính vẫn chưa theo kịp yêu

cầu đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế. Nền hành chính Nhà nước về cơ bản vẫn mang nặng

những dấu ấn của nền hành chính được thiết lập trong cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao

cấp. Bộ máy hành chính Nhà nước vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực,

hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều bất cập.

Đánh giá công tác cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực là một việc làm cần thiết.

Vì thời gian có hạn nên em xin trình bày một trong những lĩnh vực quan trọng cần cải cách là

: “Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực”.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By chulinh213
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010726
chulinh213 đã viết:Cho mình xin link download với. Thank you :grin:


DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement