Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thienduong_khongtinhyeu34
#800517 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mục lục


Lời mở đầu 3
I. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 4
1. Lực lượng sản xuất 4
2. Quan hệ sản xuất 7
II. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 8
1.Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 8
2.Tác động ngược lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất 9
III.Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay 10
Kết luận 16
Tài liệu tham khảo 17

C.Mác từng nói:” Cái cối xay gió quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay gió chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà nước tư bản chủ nghĩa”. Câu nói của Mác đã nói lên sự phù hợp của tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất. Có thể nói, trong bất kì một hình thái kinh tế chính trị nào, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, không tách rời. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo nên một nền kinh tế có lực lượng sản xuất phát triển kéo theo một quan hệ sản xuất phát triển. Đặc biệt, đối với một đất nước đang trong công cuộc xây dựng một nền kinh tế thi trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, việc chú trọng phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất là ưu tiên số một của Đảng và Nhà nước ta. Hiểu rõ tầm quan trọng và cấp thiết của thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất, em xin chọn đề tài: “ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay”.
Mục đích tiểu luận này hướng tới là làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa hai bộ phận cấu thành nên cách sản xuất, đặt mối quan hệ đó dưới lăng kính của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra được phương pháp luận và những đính hướng đúng đắn cho công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay. Để đạt được mục đích trên, tiểu luận sẽ tập trung xoay quanh quy luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất và vấn đề vận dụng quy luật vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.


I. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
cách sản xuất là cách thức mà con người tiến hành sản xuất trong một giai đoạn lịch sử nhất định. cách thức này một mặt biểu hiện trong việc sử dụng công cụ lao động nhất định (sản xuất bằng cái gì). mặt khác biểu hiện trong việc tổ chức hoạt động sản xuất với những quan hệ sản xuất nhất định. cách sản xuất do hai mặt kết hợp thành là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. trong đó lực lượng sản xuất là nội dung còn quan hệ sản xuất là hình thức của cách sản xuất
1. Lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, là kết quả của năng lực thực tiễn của con người lực lượng sản xuất là kết quả cái đã đạt được bởi con người là sản phẩm của hoạt động đã qua của con người, chứ không phải là những cái mà tự nhiên cho sẵn.
Lực lượng sản xuất được gom góp, chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. mỗi thế hệ dựa trên những lực lượng sản xuất đã có để tạo ra lực lượng sản xuất mới. Trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau trình độ của lực lượng sản xuất biểu hiện rõ nhất ở công cụ lao động. Đến lượt nó, trình độ của công cụ biểu hiện ở phân công lao động ở năng suất lao động. năng suất lao động là thước đo trình độ của lực lượng sản xuất
Lực lượng có các yếu tố hợp thành:
Người lao động là yếu tố đầu tiên chủ yếu của mọi quá trình sản xuất bao gồm các nhân tố, nhu cầu sinh sống tự nhiên của con người. Nhu cầu thúc đẩy hoạt động, sức lao động của người lao động là những sức thần kinh, sức cơ bắp mà con người vận dụng để sử dụng, điều khiển công cụ lao động kinh nghiệm và kỹ năng lao động; là sự hiểu biết về đối tượng chức năng tác dụng của công cụ lao động , môi trường, sự thành thạo ít hay nhiều trong việc sử dụng công cụ khả năng cải tiến công cụ. Toàn bộ những nhân tố ấy kết hợp trong người lao động làm thành yếu tố người lao động.
Tư liệu sản xuất bao gồm: tư liệu lao động và đối tượng lao động. tư liệu lao động và những phương tiện, vật liệu khác dùng để tăng cường, hỗ trợ cho tác động công cụ lao động lên đối tượng. Tư liệu lao động là vật hay hệ thống những vật được con người đặt giữa mình với đối tượng lao động để truyền những tác động của con người lên đối tượng nhằm biến đổi chúng thành những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người. Do đó, tư liệu lao động được coi là cánh tay thứ hai của con người. nó kéo dài và tăng cường sức mạnh thế giới quan con người… Tư liệu lao động do con người sáng tạo ra, trong đó công cụ sản xuất đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc biến đổi tự nhiên.
Đối tượng lao động là toàn bộ những khách thể tự nhiên hay những vật liệu tự nhiên đã được con người làm biến đổi nhưng chưa thành sản phẩm. những khách thể và vật liệu này có thể biến thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu con người và sự tác động của con người. Đối tượng lao động mang lại cho con người tư liệu sinh hoạt.
C.Mác viết: "Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào". Ngày nay khoa học ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tức là trở thành yếu tố trực tiếp của lực lượng sản xuất. khác với trước đây việc ứng dụng và sáng tạo những thành tựu khoa học kỹ thuật ở cách xa sản xuất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014199 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement