Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ncongly
#800248 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 3
I. Tiềm năng khai thác và xuất khẩu dầu khí Việt Nam 3
1. Điều kiện tự nhiên 3
1.1. Cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển đồng bằng sông Hồng 4
1.2. Cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển của đồng bằng sông Cửu Long 5
1.3. Cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển kiến tạo thềm lục địa Nam Việt Nam 6
2. Điều kiện kinh tế xã hội 8
2.1. Cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp dầu khí 8
2.2. Đội ngũ công nhân lao động trong ngành dầu khí 9
2.3. Môi trường pháp lý 10
II. Đặc điểm dầu thô và các loại dầu thô của Việt Nam 12
1.Đặc điểm của dầu thô Việt Nam 12
1.1. Dầu thô Việt Nam thuộc loại nhẹ vừa phải 12
1.2. Dầu thô Việt Nam là loại dầu thô rất sạch (clean crude) 14
1.3. Dầu thô Việt Nam chứa nhiều dye hydrocacbon parafinic trong các phân đoạn trung bình và cặn. 15
2. Phân loại dầu thô 16
III. Sự ra đời và phát triển của ngành dầu trên thế giới và khí Việt Nam 17
1. Một số nét về sự ra đời và phát triển của ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới 17
1.1 Khái niệm dầu khí và công nghiệp dầu khí 17
1.2. Vài nét về ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới 19
2. Sự ra đời và phát triển ngành dầu khí Việt Nam 21
3. Vai trò của dầu khí đối với nền kinh tế quốc dân 23
3.1 Vai trò của dầu khí đối với công nghiệp hoá, hiện đại hóa 23
3.2. Vai trò của dầu khí đối với cải biến cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 24
3.3 Vai trò của ngành dầu khí đối với lao động – cải thiện đời sống dân cư 25
3.4 Vai trò của dầu khí với mở rộng hợp tác quốc tế 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM 28
I. Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác 28
1. Hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí 28
2. Hoạt động khai thác dầu khí 35
2.1. Sản lượng dầu thô và khí khai thác trong những năm qua 35
2.2 Các mỏ đang khai thác 37
II. Hoạt động xuất khẩu dầu thô. 42
1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu dầu thô 42
2. Thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 43
3. Giá cả và chất lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam 45
4.Đơn vị xuất khẩu dầu thô-Công ty thương mại Petechim 45
4.1. Quá trình hình thành và phát triển 45
4.2. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 47
5. Hình thức xuất khẩu dầu thô 47
6. Quy trình, nghiệp vụ xuất khẩu dầu thô 48
6.1 Đàm phán hợp đồng xuất khẩu dầu thô 48
6.2 Ký kết hợp đồng xuất khẩu dầu thô 48
6.3 Tổ chức thực hiện hợp đồng 52
III. Các hoạt động chế biến dầu khí và dịch vụ dầu khí 57
1. Công tác lọc dầu 57
2. Công tác hoá dầu 60
3. Công nghiệp khí đốt 62
3.1. Các dự án đường ống dẫn khí và trạm phân phối 62
3.2 Các nhà máy xử lý khí 64
4. Dịch vụ dầu khí 65
IV. Đầu tư vào ngành dầu khí 66
1. Đầu tư trong nước 66
2. Đầu tư nước ngoài 67
II. Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành dầu khí Việt Nam trong những năm qua. 69
1. Những thành tựu 69
2. Những tồn tại 72
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 74
I. Những thuận lợi và khó khăn 74
1. Thuận lợi 74
2. Khó khăn 75
II. Định hướng phát triển ngành dầu khí Việt Nam 75
1. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp dầu khí đến 2020 75
2. Phương hướng phát triển 76
III. Một số giải pháp phát triển ngành dầu khí Việt Nam trong những năm tới 80
1. Nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ 80
1.1. Tăng cường tiềm lực và đổi mới công tác khoa học công nghệ của ngành dầu khí. 80
1.2. Hợp tác trong công tác khoa học công nghệ. 81
2. Tổ chức quản lý, đào tạo nhân sự 82
2.1. Sớm hình thành quy hoạch công tác đào tạo 83
2.2. Đa dạng hoá nội dung và hình thức đào tạo 83
2.3 Lựa chọn cán bộ đào tạo và sử dụng cán bộ sau đào tạo hợp lý. 84
3. Cải tiến cơ chế quản lý về thương mại 85
4. Tăng cường nghiên cứu mở rộng thị trường. 86
4.1 Xúc tiến xây dựng hệ thống tổng kho, kho trung chuyển và mạng lưới phân phối sản phẩm dầu khí trong nước 86
4.2 Tiến hành công tác xúc tiến, quảng cáo sản phẩm, gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước với sản phẩm do công ty cung cấp. 87
4.3. Nghiên cứu khả năng xuất khẩu một phần sản phẩm dầu khí ra thị trường khu vực 88
5. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật 88
6. Tăng cường khả năng tài chính, thu hút đầu tư nước ngoài 90
6.1. Huy động nguồn vốn nội bộ từ cán bộ, công nhân viên của tổng công ty bổ sung vào quỹ đầu tư. 90
6.2. Xin cấp vốn bổ sung từ ngân sách Nhà nước và sử dụng lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư. 90
6.3. Kêu gọi đầu tư bằng các nguồn vốn phát triển như vốn FDI, ODA, vốn vay Ngân hàng thế giới lãi suất thấp, thời hạn dài 90
6.4. Cổ phần hoá các đơn vị sản xuất kinh doanh 90
7. Củng cố quan hệ với khách hàng mua dầu thô. 91
8. Phát triển công nghiệp chế biến dầu khí 93
9. Cải thiện môi trường lao động và công tác bảo vệ môi trường. 93
9.1. Điều kiện lao động trong ngành dầu khí 93
9.2. Công tác bảo vệ môi trường 94
III. Một số kiến nghị đối với nhà nước 95
KẾT LUẬN 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
PHỤ LỤC 3
cách thanh toán được sử dụng phổ biến nhất trong mua bán dầu thô là L/C (Letter of Credit: thư tín dụng) thông qua các ngân hàng quốc tế hạng nhất. ở Việt Nam, Vietcombank mặc dù chưa được công nhận là ngân hàng quốc tế hạng nhất nhưng được nhà nước chỉ định nhận các khoản tiền thu được trong xuất khẩu dầu thô của Việt Nam.
3. Giá cả và chất lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam
Nước ta áp dụng chính sách xác định giá xuất khẩu dầu thô theo giá thị trường quốc tế. Với những đặc điểm nhẹ, sạch, hàm lượng kim loại nặng rất ít, dầu thô Việt Nam được xếp vào loại tốt nhất thế giới. Sản lượng khai thác và trình độ sử lý sơ bộ ngày càng được nâng cao làm cho chất lượng dầu thô thương mại của Việt Nam ngày càng tốt hơn: giảm được hàm lượng BS&W (đất, cát và nước) trong dầu. Đặc biệt dầu Bạch Hổ và dầu Rạng Đông của Việt Nam là hai loại rất được ưa chuộng trên thị trường quốc tế. Hiện nay giá dầu thô của Việt Nam được bán ở mức cao trên thị trường thế giới. Giá xuất khẩu dầu thô năm 2002 là 24,50 USD/thùng.
4.Đơn vị xuất khẩu dầu thô-Công ty thương mại Petechim
4.1. Quá trình hình thành và phát triển
a, Từ 08/04/1994-05/10/1994
Căn cứ vào nghị định số 09/CP, nghị quyết ban cán sự Đảng của Pe trovietnam vào ngày 26/3/1994 ngày 08/04/1994, Tổng giám đốc Petrovietnam đã ký quyết định số 346/TCCB-ĐT thành lập công ty thương mại dầu khí có tên giao dịch là Petrovietnam Trading Company (PVTC). Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được quy định rõ trong quyết định số 588/ ngày 05/06/1994: Công ty là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, là thành viên của Petrovietnam và hoạt động với mục tiêu xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất trong ngành dầu khí, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, góp phần ổn định thị trường, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.
Với tổng số vốn thành lập 10 tỷ đồng trong đó vốn cố định là 7 tỷ đồng, vốn lưu động là 3 tỷ, Công ty có những chức năng chính như sau:
- Xuất khẩu dầu thô thuộc quyền của Petrovietnam và xuất khẩu uỷ thác phần dầu của các nhà thầu dầu khí khác.
- Xuất khẩu sản phẩm của các đơn vị trong ngành.
- Nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho các đơn vị trong ngành dầu khí.
- Nhập khẩu vật tư thiết bị để bán lại cho các nhà thầu dầu khí, nhà thầu phụ đang hoạt động tại Việt Nam và góp phần cung ứng các sản phẩm từ dầu thô cho thị trường trong nước.
- Giới thiệu và tư vấn cho các hoạt động thương mại dầu khí, ký kết các hợp đồng do các đơn vị trong ngành uỷ thác.
- Được phép liên kết với các công ty và tổ chức thương mại quốc tế để triển khai các dự án dầu khí trong và ngoài nước theo sự uỷ quyền của Tổng công ty
b, Từ 05/10/1994 đến nay
Ngày 17/09/1994, Thủ tướng chính phủ quyết đinh chuyển giao nhiệm vụ xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu trang thiết bị cho ngành dầu khí từ công ty xuất nhập khẩu dầu khí (Petechim cũ) thuộc Bộ thương mại sang Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Từ ngày 05/10/1994, Công ty thương mại dầu khí (PVTC) trực thuộc Petrovietnam có tên giao dịch quốc tế mới là Petechim, tiếp nhận lại các tài khoản của công ty Petechim cũ (trực thuộc Bộ thương mại) tại các ngân hàng, tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm đối với các hợp đồng đang được thực hiện mà công ty cũ bàn giao.
Như vậy, kể từ ngày 05/10/1994, Petechim hoạt động với tên giao dịch mới và trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép xuất khẩu dầu thô.
Hiện nay, công ty là một đơn vị hạch toán độc lập trong Tổng công ty, tự chủ về tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty dầu khí Việt Nam.
Có thể nói sự ra đời của Petechim là sự tất yếu đối với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dầu khí Việt Nam. Tuy chỉ mới được thành lập mới đây nhưng Petechim đã và đang khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với toàn ngành dầu khí.
4.2. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
Tuy chỉ mới thành lập được gần 10 năm nhưng công ty đã thực sự làm ăn có hiệu quả. Trong thời gian vừa qua, Petechim đã thiết lập được mối quan hệ rộng rãi với nhiều bạn hàng trên thế giới và đã khẳng định được uy tín của mình. Có thể nói Petechim đã thực hiện tốt chức năng của mình là xuất nhập khẩu uỷ thác cho ngành dầu khí Việt Nam: xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu máy móc thiết bị cho Vietsovpetro nói riêng và toàn ngành dầu khí nói chung. Bên cạnh đó, công ty còn hình thành các hoạt động tự doanh như nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm dầu khí.
5. Hình thức xuất khẩu dầu thô
Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu có giá trị rất lớn do đó Petechim thường trực hiện nhiệm vụ này dưới hình thức đấu thầu. Trình tự các bước đấu thầu được thực hiện như sau:
ă Chuẩn bị họp thầu
- Chuẩn bị và gửi thư mời thầu đến các khách hàng tiềm năng trên cơ sở kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp khai thác.
- Báo cáo với tổng công ty về giao dịch, thăm dò thị trường.
- Theo dõi và giao dịch với khách để có thầu mua (khối lượng, thời gian giao, giá giao), chuẩn bị đấu thầu (nếu có).
- Liên hệ với công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) và các bên về thời gian, địa điểm chuẩn bị họp thầu.
- Phòng hành chính chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị phòng họp.
ă Họp thầu
- Theo dõi và ghi nhận các nội dung chi tiết của các hồ sơ thầu có trong cuộc họp.
- Ngay sau khi có nhà thầu trúng thầu, làm hợp đồng để bên trúng thầu kiểm tra và sơ bộ xác nhận các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.
- Hoàn thiện, sửa đổi (nếu có) và gửi tới người mua ngay khi hợp đồng được xác nhận.
- Báo cáo với tổng Công ty về kết quả họp thầu.
- Các bước tiếp theo đúng quy định của nhà nước và hợp đồng đã ký giữa bên bán và bên mua.
6. Quy trình, nghiệp vụ xuất khẩu dầu thô
6.1 Đàm phán hợp đồng xuất khẩu dầu thô
Thông thường, công ty tổ chức đàm phán trực tiếp tại Việt Nam với khách hàng mua dầu. Trước khi đàm phán, công ty đưa ra hợp đồng mẫu cho bên mua tham khảo. Nếu có điểm gì bên mua không đồng ý thì hai bên sẽ thương lượng dựa trên cơ sở hợp đồng sẵn có và tập quán buôn bán dầu thô. Khi tiến hành đàm phán với khách hàng, mọi điều khoản sẽ được thảo luận kỹ lưỡng nhưng những vấn đề sau cần được quan tâm đặc biệt là:
Đ Giá cả
Đ cách thanh toán
Đ Điều kiện cơ sở giao hàng
6.2 Ký kết hợp đồng xuất khẩu dầu thô
Sau khi đã đàm phán kỹ lưỡng, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trên cơ sở các điều khoản, điều kiện đã thoả thuận. Đối với công ty Petechim, sau khi ký hợp đồng, bên bán sẽ gửi xác nhận bán cho bên mua hàng bằng telex và người mua xác nhận vào. Xác nhận bán là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng và có giá trị pháp lý vì trên telex có số answer code chứng minh điện tín của công ty đã được chuyển tới người mua.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010760 DOWNLOAD: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement