Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By handoi
#792921 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 3
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 7
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần ALPHANAM cơ điện. 7
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 9
1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty, sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công trình công nghệ sản phẩm. 10
1.2.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty. 10
1.2.3.2. Sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản phẩm của khối xây lắp. 14
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 16
1.3.1. Cơ cấu tổ chức. 16
1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Alphnam Cơ điện 18
1.3.3. Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh nghiệp. 21
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 23
1.4.1. Sản lượng sản phẩm/dịch vụ qua các năm 23
1.4.2. Chi phí sản xuất kinh doanh 25
1.4.3. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 27
1.4.4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 29
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI G TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 30
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 30
2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 33
2.2.1. Các chính sách kế toán chung 33
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 34
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 37
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 38
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 41
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN. 42
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN 42
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN 42

Trong thời đại phát triển đi lên của nước ta hiện nay nền kinh tế có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt có sự đóng góp không nhỏ vào tổng thu nhập quốc dân của đất nước. Để có được thành quả đó là do có sự quản lý đúng đắn của nhà nước, mở cửa và hội nhập với thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế ngày càng cao thi ngành kế toán cũng càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Vì trong kinh tế kế toán là một ngành rất quan trọng, bất kỳ một doanh nghiệp nào dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, dù là doanh nghiệp to hay nhỏ cũng phải có kế toán bởi vì kế toán cung cấp những thông tin quan trọng cho nhiều đối tượng như: các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan thuế của nhà nước …vv.
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp của em gồm những nội dung sau:
I- Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện.
II- Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện.
III- Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ Phần Alphanam Cơ Điện.

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN.

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN.

Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày17/08/1995 có trụ sở đặt tại 79 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số : 051581 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp.
Năm 1996, Công ty xây dựng nhà máy sản xuất tủ bảng điện đầu tiên tại Hà Nội. Các sản phẩm do Alphanam Cơ điện sản xuất bao gồm các loại tủ bảng điện, các sản phẩm cơ khí phục vụ thi công như thang – máng cáp, phụ kiện lắp đặt….

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LeaMiAh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015551 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement