Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By herotroy1015
#790634 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. 6
I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 6
1. Khái niệm về quản lý chất lượng
2. Các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng
3. Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng 6
9
10
II/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ ĐƯỢC NHIỀU NƯỚC ÁP DỤNG 11
1. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000
2. Hệ thống quản lý chất lượng theo GMP
3. Hệ thống quản lý chất lượng HACCP
4. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000
5. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM
6. Các hệ thống quản lý chất lượng khác
7. Một số tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế có uy tín 11
III/ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 28
1. Tình hình triển khai áp dụng một số hệ thống quản lý chất lượng trên thế giới
2. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. 28
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 34
I/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÔNG CỤ ĐỂ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 34
1. Tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế.
2. Hệ thống quản lý chất lượng – Công cụ hữu hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu. 34
II/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 40
1. Một số hệ thống quản lý chất lượng quốc tế được áp dụng tại Việt Nam và tổ chức chứng nhận chất lượng trong nước
2. Tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam
3. Tình hình thực hiện công tác chứng nhận chất lượng ở Việt Nam 40
III/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 53
1. Thành tựu
2. Nhân tố dẫn đến thành công
3. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại
4. Bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng HTQLCL 53
CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ. 62
I/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP VĨ MÔ NHẰM TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ THÚC ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 62
1. Ban hành chính sách chất lượng quốc gia
2. Bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp quy có liên quan
3. Hội nhập với khu vực và quốc tế trong hoạt động quản lý chất lượng
4. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia
5. Đổi mới hoạt động thanh tra kiểm tra Nhà nước về quản lý chất lượng
6. Tăng cường nhận thức về áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng
7. Các giải pháp về thông tin thị trường
8. Các giải pháp về tài chính và đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 62
II/ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VI MÔ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 67
1. Xác định mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp.
2. Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
3. Tổ chức triển khai áp dụng các mô hình quản lý chất lượng đã lựa chọn
4. Các giải pháp kết hợp để phát huy hiệu quả áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 67
KẾT LUẬN 77
Phụ lục 1: Giải thưởng chất lượng Việt Nam
Phụ lục 2: Việc áp dụng ISO 9000, GMP và HACCP tại Công ty Rượu – nước giải khát Thăng long
Phụ lục 3: Hoạt động triển khai áp dụng HTQLCL theo ISO 14000 tại Công ty Giầy Thuỵ Khuê.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Có thể nói yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp là chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp cho khách hàng hay nói cách khác uy tín, lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào việc sản phẩm của doanh nghiệp có đáp ứng ở mức cao nhất yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất hay không. Hiện nay, khi nền kinh tế các quốc gia trên thế giới đều hướng tới xu thế chung là mở cửa hội nhập thì chất lượng chính là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp. Vậy nên, vì sự sống còn của mình và cao cả hơn là vì một cuộc sống chất lượng cho con người, mỗi doanh nghiệp phải tìm ra cách thức để giải bài toán chất lượng này.
Và “Hệ thống quản lý chất lượng” chính là kết quả của nhiều công trình nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp đạt được chất lượng sản phẩm mong muốn mà lại tiết kiệm tối đa chi phí. Đặc điểm nổi bật của hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý, cải tiến mọi khía cạnh liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận cũng như cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đề ra.
Đến thời điểm này hầu hết các nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển, đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi như: ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, QS 9000, Q-base, AS 9001.... Một thực tế đáng khích lệ là sau khi áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hầu hết các doanh nghiệp đều tạo và giữ vững được vị thế cho sản phẩm của mình, đảm bảo lợi nhuận cũng như nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong thương trường.
Việt Nam đã ký được hiệp định thương mại Việt-Mỹ, hiện đã ra nhập AFTA và chuẩn bị tư cách để tham gia vào WTO, vì thế xây dựng một nền công nghiệp hàng hoá và dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đặc thù của thị trường ngoài nước là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Để phục vụ cho mục tiêu trên việc tìm hiểu “Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” thực sự quan trọng và bức thiết vì đó chính là cơ sở để, kết hợp với các bài học kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới, đưa ra được các giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm của mình, rút ngắn thời gian tìm tòi, giảm thiểu chi phí thử nghiệm và có cải tiến cho phù hợp với đặc thù riêng của các mặt hàng truyền thống và bản sắc văn hoá Việt, đặc biệt trong bối cảnh trình độ sản xuất của chúng ta vẫn còn thấp, cách thức quản lý lạc hậu và cơ chế quan liêu, bao cấp còn đè nặng.
Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu một số doanh nghiệp điển hình của Việt nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là ngành môi trường hiện đang là điểm nóng của nền kinh tế nước nhà.
Ngoài các mục như Mục lục, Lời nói đầu, Phụ lục, Tài liệu tham khảo...đề tài chia làm 3 chương:
Chương I: Khái niệm tổng quát về hệ thống quản lý chất lượng, liệt kê một số hệ thống được nhiều nước trên thế giới áp dụng và có khả năng áp dụng vào Việt Nam. Nghiên cứu tình hình áp dụng của một số nước và những kinh nghiệm của họ.
Chương II: Tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các doanh nghiệp Việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Đánh giá thực trang áp dụng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Chương III: Giải pháp, kiến nghị với nhà nước để khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
Cuối cùng tui xin được dành vài lời để Thank thầy giáo Nguyễn Quang Minh, giảng viên khoa Quan hệ Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương đã hướng dẫn và đóng góp ý kiến cho khoá luận. tui cũng xin tỏ lòng biết ơn đối với ông Trần Mạnh Quán, Chi Cục phó Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Hà nội - người đã tạo điều kiện về nguồn tài liệu cho bài viết này. Cuối cùng cho phép tui được Thank tất cả các thầy cô trong khoa Kinh tế Ngoại thương, trường ĐH Ngoại thương đã cho tui kiến thức ngày hôm nay.
CHƯƠNG I

TỔNG QUAN MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
1. Khái niệm về quản lý chất lượng
I.1. Định nghĩa chất lượng:
Chất lượng là một khái niệm quen thuộc gắn liền với nền sản xuất và lịch sử phát triển của loài người. Tuy nhiên, chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO), trong tiêu chuẩn thuật ngữ ISO 9000-2000, đã định nghĩa như sau và được đông đảo các quốc gia chấp nhận: “Chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính vốn có”
Từ định nghĩa trên, một số đặc điểm sau đây của khái niệm chất lượng đã được rút ra:
Thước đo của Chất lượng là sự thoả mãn yêu cầu, bao hàm cả nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
Do chất lượng được đo bởi sự thoả mãn yêu cầu, mà yêu cầu luôn luôn biến động nên chất lượng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng.
Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, ta phải xét đến mọi đặc tính của đối tượng có liên quan đến những nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các quy định, tiêu chuẩn hay có thể cảm nhận hay có khi chỉ phát hiện được chúng trong quá trình sử dụng.
Chất lượng không chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hoá mà chất lượng còn áp dụng cho mọi thực thể, đó có thể là sản phẩm, hay một hoạt động, một quá trình, một doanh nghiệp hay một con người.
1.2. Định nghĩa Quản lý chất lượng (QLCL):
Chất lượng là kết quả của sự tác động có hiểu biết và kinh nghiệm của con người lên hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau trong quy trình hình thành nên sản phẩm. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng gọi là quản lý chất lượng hay:
“Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng”
Hoạt động quản lý chất lượng nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng các biện pháp như chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng.
1.3. Các bước phát triển về quản lý chất lượng
Kiểm tra chất lượng: là hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính. Như vậy chất lượng được tạo dựng nên không phải nhờ việc kiểm tra.
Kiểm soát chất lượng: là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng.
Quản lý chất lượng toàn diện: là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn, thông qua sự thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty đó và xã hội.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040118 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement