Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Stevenson
#790465 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
I.Cơ sở lý luận của dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 3
1.Dân số và các chỉ tiêu của dân số 3
1.1.Khái niệm dân số 3
1.2.Các chỉ tiêu của dân số 3
1.2.1.Quy mô dân số 3
1.2.2.Cơ cấu dân số 3
1.2.3.Phân bố dân số 4
1.2.4.Mức sinh 5
1.2.5.Mức chết 6
1.2.6.Di dân 7
2.Thị trường lao động và các yếu tố của thị trường lao động 8
2.1.Khái niệm thị trường lao động 8
2.2.Các yếu tố của thị trường lao động 8
2.2.1.Cung lao động 8
2.2.2.Cầu lao động 9
2.2.3.Giá cả sức lao động và thông tin thị trường lao động 9
2.2.4.Các quan hệ giao dịch cung- cầu lao động 9
3.Khái niệm hội nhập kinh tế 10
4.Mối liên hệ giữa dân số và thị trường lao động 10
4.1.Dân số ảnh hưởng tới nguồn lao động (cung lao động) 10
4.1.1.Quy mô, phân bố dân số ảnh hưởng đến quy mô, phân bố nguồn lao động. 10
4.1.2.Cơ cấu tuổi và giới tính của dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng nguồn lao động. 11
4.1.3.Chất lượng dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng nguồn lao động. 11
4.1.4. Ảnh hưởng của mức sinh đến nguồn lao động. 12
4.1.5.Tác động của mức chết đến nguồn lao động 12
4.1.6.Tác động của di dân đến nguồn lao động 13
4.2.Cung lao động ảnh hưởng tới dân số 13
II.Thực trạng dân số Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 14
1.Thực trạng dân số Việt Nam 14
2. Ảnh hưởng của dân số tới cung lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 16
3. Yêu cầu đặt ra đối với dân số Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế. 19
III.Các giải pháp đối với dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 20
1.Đối với dân số 20
2.Đối với thị trường lao động 22
KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

LỜI NÓI ĐẦU

Dân số là một trong những mối quan tâm sâu, rộng của rất nhiều các quốc gia trên thế giới ở mọi thời đại. Nói cụ thể hơn thì dân số không chỉ là vấn đề mà các nhà khoa học quan tâm tới mà các chính phủ cũng đều quan tâm, không chỉ có ngày nay mà từ xa xưa đã quan tâm và không chỉ các quốc gia đang bùng nổ dân số như Việt Nam và các nước đang phát triển mới quan tâm mà các nước phát triển cũng rất quan tâm đến. Đó là bởi vì dân số là sức mạnh quốc gia, dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn. Quy mô, cơ cấu, chất lượng tăng dân số có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đối với mỗi quốc gia mà dân số có tác động tiêu cực hay tích cực. Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nên vấn đề dân số càng cần được quan tâm, điều chỉnh phù hợp để cung cấp nguồn lao động hợp lý và có chất lượng cao cho thị trường lao động còn chưa được hoàn chỉnhở nước ta. Đặc biệt hơn khi Việt Nam cũng đang trong tiến trình hội nhập kinh tế với sự kiện gần nhất là nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với những đòi hỏi khắt khe của môi trường quốc tế. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức để dân số Việt Nam phải điều chỉnh sao cho đáp ứng yêu cầu của xu thế phát triển. Vì vậy dân số vẫn luôn là đề tài nóng của mọi thời đại, cần luôn được đựơc chú trọng. Và do đó tui đã chọn đề tài : “Thực trạng dân số Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế ”.
*Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế.
- Phạm vi nghiên cứu là dân số và cung lao động cả nước Việt Nam.
* Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, điều tra chọn mẫu, các phương pháp thống kê toán học thường được sử dụng để xử lý phân tích thông tin.
Các hình thức thu thập thông tin qua phỏng vấn, thảo luận.
* Kết cấu đề tài
-Lời mở đầu
-Nội dung
I. Cơ sở lý luận của dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế.
II. Thực trạng dân số Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế.
III. Các giải pháp đối với dân số và đối với thị trường lao động trong tiến trình hội nhâp kinh tế.
- Kết luận
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phụ lụcI.Cơ sở lý luận của dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế.
1.Dân số và các chỉ tiêu của dân số
1.1.Khái niệm dân số
Tập hợp những người cùng sống trên một lãnh thổ nhất định gọi là dân cư của vùng đó. Lãnh thổ có thể là xã, huyện, tỉnh, cả nước hay cả Trái Đất…Dân cư của một vùng lãnh thổ là khách thể nghiên cứu chung của nhiều bộ môn khoa học như Y học, Kinh tế học, Ngôn ngữ học… Mỗi khoa học nghiên cứu một khía cạnh nào đó của khách thể này. Và dân số chính là dân cư được xem xét, nghiên cứu ở góc độ quy mô và cơ cấu và những thành tố gây nên sự biến động của chúng: sinh, chết, di cư.
1.2.Các chỉ tiêu của dân số
1.2.1.Quy mô dân số
Quy mô dân số của một vùng lãnh thổ là tổng số dân sinh sống trên vùng lãnh thổ đố tại một thời điểm nhất định. Thời điểm có thể là đầu năm, giữa năm hay cuối năm…cùng với những phương pháp chuyên môn người ta sẽ xác định được lượng người cư trú trong vùng lãnh thổ nào đó. Tuỳ mục đích hay yêu cầu nghiên cứu người ta cần nắm dân số hiện có mặt tại một địa phương và dân số pháp lý tức thường trú theo tiêu thức đăng ký hộ tịch, hộ khẩu từ đó xác định số dân tạm trú, tạm vắng. Hai chỉ tiêu biểu hiện quy mô dân số thường dùng là:
+Dân số trung bình là số lượng dân được tính bình quân trong một thời kỳ nào đó(tháng, quý, năm hay thời kỳ dài).
+Tăng trưởng dân số là sự biến đổi quy mô dân số theo thời gian. Để đánh giá chỉ tiêu này người ta thường tính tỉ lệ tăng dân số hàng năm (r)
r =(số dân cuối năm - số dân đầu năm )/số dân đầu năm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015041 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement