Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bupbe_latdat2003
#789877 Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.1. Thành lập:
1.1.1. Lịch sử hình thành:
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
Tên tiếng anh: HUNG TRI REFRIGATION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: HUNGTRI JSCD
Địa chỉ: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08)38 304 885 Fax: 38 304 884
Mã số thuế: 0301055926
Website: http//www.hungtri.com
Email: [email protected]
Tổng giám đốc: Ông Đặng Anh Tâm
Giấy phép kinh doanh số: 4103007314 đăng ký lại lần thứ nhất ngày 16 tháng 07 năm 2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ là 40.000.000.000 VNĐ. Công ty áp dụng theo quyết định số 15/2006/ QĐ – BTC.
1.1.2. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
1.1.3. Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động chính của công ty là mua bán máy móc thiết bị vật tư ngành điện - nước, điện tử, điện lạnh, máy văn phòng, máy vi tính, công nghệ phẩm, bách hoá, nông thuỷ sản. Đại lý ký gởi hàng bán. Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, sữa chữa, bảo trì các hệ thống điện ( sau điện kế), điện tử, điện lạnh, tin học, hệ thống cung cấp nước (sau thuỷ kế). Sản xuất gia công sản phẩm cơ khí. Dịch vụ giao nhận hàng hoá. Mua bán thức ăn gia súc, thức ăn nuôi thuỷ sản, nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi, bao bì các loại, thiết bị môi trường, hoa tươi, rau củ quả. Sản xuất bao bì giấy carton, nhựa.Dịch vụ thương mại. Thiết kế tạo mẫu trên máy vi tính (không chế bản in), photocopy đen trắng (sao chụp). Sản xuất hệ thống làm lạnh công nghiệp.
1.2 Tình hình tổ chức:
1.2.1. Cơ cấu chung:

1.2.2 Cơ cấu phòng Kế toán
1.2.2.1 Sơ đồ phòng kế toán

H 1.2: Cơ cấu ban tài chính
1.2.2.2 Nhiệm vụ từng phần hành Ban tài chính -kế toán
 Giám đốc tài chính:
‒ Kiểm soát hoạt động ban tài chính, phân tích tình hình tài chính trong công ty và các yếu tố bên ngoài, báo cáo, làm việc trực tiếp lên Tổng giám đốc và hội động quản trị.
 Phó ban ( Kế toán trưởng)
- Trực tiếp điều hành công việc trong ban, kiểm soát chi phí, công nợ của khách hàng, tính lương, thưởng hàng tháng cho công nhân viên, báo cáo trực tiếp lên giám đốc tài chính và giám đốc
 Bộ phận kế toán
 Phó phòng tài chính:
‒ Theo dõi, báo cáo về các loại thuế phát sinh, lập tờ khai thuế, lập báo cáo tài chính
 Thủ quỹ:
‒ Thực hiện thu, chi tiền mặt trong công ty, giao dịch với cơ quan thuế, lập và quản lý hợp đồng mua của công ty.
 Kế toán công nợ:
‒ Theo dõi công nợ đối với khách hàng, nhắc khách hàng trả nợ đúng hạn, đề xuất phương án với nợ khó đòi.
 Kế toán các khoản trích lương:
‒ Thực hiện trích các khoản trích theo lương dựa vào bảng lương do kế toán trưởng lập hàng tháng, phân bổ tiền điện thoại, lập bảng chấm công, theo dõi bảo hiểm cho nhân viên
 Kế toán ngân hàng:
‒ Thực hiện theo dõi các tài khoản ngân hàng của công ty, quản lý hợp đồng bán và hợp đồng của công ty.
 Kế toán ghi sổ:
‒ Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và lưu trữ sổ sách
1.2.2.3 Mục tiêu năm 2012
- Không để phát sinh nợ mới quá 3 tháng với mức nợ không quá 500 triệuđồng
- Đảm bảo báo cáo chuẩn kịp thời cho các kì báo cáo
- Phải lập kế hoạch tài chính định kì, nâng cao các tiện ích phần mềm kế toán
1.3. Chính sách kế toán áp dụng tại Tổng Công ty:
1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty áp dụng hình thức kế toántrên máy vi tính (sử dụng phần mềm Bravo) theo hình thức Chứng từ ghi sổ.
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN
H 1.3: Hình thức kế toán trên máy vi tính
1.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ
Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hay kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.
Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính:
- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hay Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
- Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hay Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
- Cuối tháng (hay bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.
- Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.
- Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.
1.3.3. Các chính sách khác:
- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam
- Phương pháp nộp thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ.
- Phương pháp kế toán TSCĐ:
o Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản: Hạch toán theo giá mua.
o Phương pháp khấu hao áp dụng: Phương pháp đường thẳng.
o Tỷ lệ khấu hao: Áp dụng theo QĐ 206/2003/QT-BTC ngày 12/12/2003.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
o Nguyên tắc đánh giá: Theo nguyên tắc giá gốc
o Phương pháp hạch toán hàng tốn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
o Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền.
Phương pháp tính toán các khoản dự phòng, tình hình trích lập dự phòng: Dựa vào tình hình thực tế, giá cả thị trường có thể tiêu thụ được để lập dự phòng.
CHƯƠNG 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT
2.1.1 Chứng từ sử dụng
 Chứng từ gốc:
* Hoá đơn GTGT
* Bảng chấm cơm, Bảng thanh toán tiền lương
* Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy nộp tiền
 Chứng từ ghi sổ
* Phiếu thu , Phiếu chi
2.1.2 Tài khoản sử dụng
- Tài khoản cấp 1: 111 Tiền mặt
2.1.3 Sổ kế toán sử dụng
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (Phụ lục 2.5 trang 29), chứng từ ghi sổ
- Sổ cái, Sổ quỹ tiền mặt, sổ tổng hợp TK 111
2.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt
H 2.1: Quy trình ghi sổ tài khoản 111

Tóm tắt quy trình luân chuyển chứng từ:
H 2.2 : Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi tiền mặt (trang sau)Thiết bị bay hơi có nhiệm vụ hoá hơi gas bão hoà ẩm sau tiết lưu đồng thời làm lạnh
môi trường cần làm lạnh. Như vậy cùng với thiết bị ngưng tụ, máy nén và thi ết bị ti ết
lưu, thi ết bị bay hơi là một trong những thiết bị quan trọng nhất không thể thi ếu được
trong các hệ thống lạnh. Quá trình làm việc của thiết bị bay hơi ảnh hưởng đến thời gian
và hiệu quả làm lạnh. Đó là mục đích chính của hệ thống lạnh. Vì vậy, dù toàn bộ trang
thi ết bị hệ thống tốt đến đâu nhưng thiết bị bay hơi làm việc kém hiệu quả thì tất cả trở
nên vô ích.
Thiết bị bay hơi sử dụng cho các kho lạnh là loại dàn lạnh ống đồng (hay ống thép)
cánh nhôm, có hay không có điện trở xả băng. Đối với kho l ạnh nên sử dụng loại có
điện trở xả băng vì lượng tuyết bám không nhiều, sử dụng điện trở xả băng không làm
tăng độ ẩm trong kho và thuận lợi khi vận hành.


Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí là nhà phân phối sản phẩm chính thức
tại Việt Nam của các hãng: TECHNOBLOCK, BITZER, CARRIER, THERMOKEY,
TECUMSEH, DIXELL, EXTRUFLEX...
Bên cạnh đó, công ty đã sản xuất một số thiết bị lạnh công nghiệp như cụm máy nén
dàn ngưng, chiller, IQF… với tên gọi đã được bảo hộ bản quyền thương hiệu là
CHILBLOCK. Những thiết bị phụ tùng nhập từ nước ngoài được lựa chọn, thiết kế và lắp
đặt để đạt được các tiêu chí: chất lượng, hình dáng đẹp, gọn gàng, dễ lắp đặt và bảo trì
Môṭ sản phẩm tiêu biểu:
Băng chuyền siêu tốc IQF CHILBLOCK
BÁO CÁO TTTN GVHD: NGUYỄN VĂN TÀI
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 10
Hệ thống kệ chứa hàng
Thiết bị lạnh đồng bộ Technoblock (Ý)
BÁO CÁO TTTN GVHD: NGUYỄN VĂN TÀI
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 11
B. Giới thiệu sơ lƣợc về đơn vi ̣ thƣc̣ tâp̣:
Công ty TNHH Hoàng Tâm được thành lập 2/2006. Tại lô II-6A, đường số 13, KCN Tân
Bình, Q.Tân phú, TP.HCM. là công ty thành viên của Hưng Trí.
Lĩnh vực hoạt động : Chế tạo, sản xuất, lắp ráp
o Thiết bị cấp đông siêu tốc IQF, tủ đông
o Máy sản xuất nước đá ống
o Máy làm lạnh nước
o Cụm thiết bị lạnh
o Tủ điện
o Cửa kho lạnh, cửa cuốn cách nhiệt
BÁO CÁO TTTN GVHD: NGUYỄN VĂN TÀI
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 12
Chƣơng II: Nội Dung Thực Tập
A. Tìm hiểu chung về hê ̣thống laṇh :
1. Sơ đồ nguyên lý :
Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh kho bảo quản tương đối đa dạng. Có hai dạng phổ
biến nhất hay sử dụng là giải nhiệt bằng gió (dàn ngưng) và giải nhiệt bằng nước (bình
ngưng).
1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;
5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh
2. Các thiết bị chính :
a. Máy Nén :
Là trái tim của hệ thống lạnh dùng để nén môi chất lên áp suất cao
Năng suất lạnh đại đa số các kho lạnh bảo quản trong công nghiệp là công suất trung
bình, năng suất lạnh nằm trong khoảng 7,5 đến 40 kW. Với công suất như vậy, thích
hợp nhất là sử dụng máy nén piston kiểu nửa kín, trong một số trường hợp công suất
nhỏ có thể sử dụng máy nén kiểu kín.
Máy nén sử dụng cho các loại kho lạnh thường sử dụng là các máy piston một cấp
kiểu hở hay nửa kín. Hiện nay trong nhiều nhà máy chế biến thuỷ sản của Việt nam
người ta thường sử dụng máy nén COPELAND (Mỹ). Máy nén COPELAND công suất
nhỏ và trung bình là loại máy nén pitston kiểu nửa kín. Máy nén Pitston kiểu nửa kín của
Phòng
Nhân sự
Cửa hàng
BÁO CÁO TTTN GVHD: NGUYỄN VĂN TÀI
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 13
COPELAND có 02 loại cổ điển (conventional) và kiểu đĩa (discus). Máy nén
“discus” có van kiểu đĩa làm tăng năng suất đến 25% và tiết kiệm chi phí năng lượng
16%.
Rôto động cơ; 2- Bạc ổ trục; 3- Tấm hãm cố định rôto vào động cơ; 4- Phin lọc đường
hút; 5- Then rôto; 6- Stato; 7- Thân máy; 8- Hộp đấu điện; 9- Rơ le quá dòng; 10- Van
đẩy; 11- Van hút; 12- Secmăng; 13- Van 1 chiều; 14- Piston; 15- Tay biên; 16- Bơm
dầu; 17- Trục khuỷu; 18- Kính xem mức dầu; 19- Lọc dầu; 20- Van 1 chiều đường dầu
.
Máy nén nửa kín
Đối với hệ thống kho lạnh công suất lớn có thể sử dụng máy nén trục vít. Máy nén
trục vít có ưu điểm là có độ bền cao và ít rung động do môi chất tuần hoàn liên tục.
Máy nén trục vit MSCREW COMPRESSOR
b. Thiết bị ngƣng tụ :
Thiết bị ngưng tụ có nhiệm vụ ngưng tụ gas quá nhiệt sau máy nén thành môi chất
lạnh trạng thái lỏng. Quá trình làm việc của thiết bị ngưng tụ có ảnh hưởng quyết định
đến áp suất và nhiệt độ ngưng tụ và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả và độ an toàn làm
việc của toàn hệ thống lạnh.
Có rất nhiều kiểu bình ngưng khác nhau được sử dụng để lắp đặt cho các kho lạnh.
Hiện nay các bình ngưng của của các hãng như Guntner (Đức), Friga-Bohn (Anh) và rất
nhiều hãng khác đã và đang được sử dụng khá phổ biến ở nước ta. Ngoài ra nhiều công
BÁO CÁO TTTN GVHD: NGUYỄN VĂN TÀI
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 14
ty nước ta cũng có khả năng chế tạo được bình ngưng ống đồng và ống thép cho các hệ
thống lạnh frêôn và NH3. Ưu điểm của việc sử dụng bình ngưng là chế độ làm việc ổn
định, ít phụ thuộc vào điều kiện môi trường và hiệu quả giải nhiệt cao.
Dàn ngưng không khí: Dàn ngưng không khí cho các môi chất lạnh frêôn là thiết bị trao
đổi nhiệt ống đồng (hay ống sắt nhúng kẽm nóng) cánh nhôm. Dàn có 2 dạng: Thổi
ngang và thổi đứng. Dàn ngưng có cấu tạo cho phép có thể đặt ngoài trời.
Dàn ngưng giải nhiệt bằng gió
c. Thiết bị bay hơi :
Thiết bị bay hơi có nhiệm vụ hoá hơi gas bão hoà ẩm sau tiết lưu đồng thời làm lạnh
môi trường cần làm lạnh. Như vậy cùng với thiết bị ngưng tụ, máy nén và thiết bị tiết
lưu, thiết bị bay hơi là một trong những thiết bị quan trọng nhất không thể thiếu được
trong các hệ thống lạnh. Quá trình làm việc của thiết bị bay hơi ảnh hưởng đến thời gian
và hiệu quả làm lạnh. Đó là mục đích chính của hệ thống lạnh. Vì vậy, dù toàn bộ trang
thiết bị hệ thống tốt đến đâu nhưng thiết bị bay hơi làm việc kém hiệu quả thì tất cả trở
nên vô ích.
Thiết bị bay hơi sử dụng cho các kho lạnh là loại dàn lạnh ống đồng (hay ống thép)
cánh nhôm, có hay không có điện trở xả băng. Đối với kho lạnh nên sử dụng loại có
điện trở xả băng vì lượng tuyết bám không nhiều, sử dụng điện trở xả băng không làm
tăng độ ẩm trong kho và thuận lợi khi vận hành.
BÁO CÁO TTTN GVHD: NGUYỄN VĂN TÀI
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí 15
Dàn lạnh trong kho lạnh
3. Thiết bị phụ :
Trong hệ thống lạnh các thiết bị chính bao gồm: máy nén, thiết bị ngưng tụ và thiết bị
bay hơi. Tất cả các thiết bị còn lại được coi là thiết bị phụ. Như vậy số lượng và công
dụng của các thiết bị phụ rất đa dạng, bao g


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By maheto
#1031094 cho em hỏi em down về nhưng chi có phần tài chính của công ty, em cần cái BCTT của sinh vien NGuyen Van Tài tu 10 den 15 cua cong ty hung tri a. anh co the giup em dc khong ak
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement