Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mrtugl
#789300 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
2. Nội dung.
2.1.Một số vấn đề về tiền lương.
2.1.1. Một số khái niệm về tiền lương .
2.1.2. Tiền lương danh nghĩa tiền lương thục tế.
2.2.Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp.
2.2.1.Đặc điểm về mục đích và ý nghĩa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp .
2.2.2.Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động.
2.2.3.Đặc điểm về đơn vị chủ quản .
2.3.Phân loại các đơn vị sự nghiệp .
2.3.1.Phân loại theo chi phí hoạt động.
2.3.2.Phân loại theo cơ quan chủ quản .
2.4. Các chính sách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp .
2.4.1.Chính sách tiền lương áp dụng chung với các đơn vị sự nghiệp .
2.4.2. Chính sách tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp có thu và sự khác nhau với tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp không có thu.
2.5.Các vấn đề cần giải quyết và giải pháp khắc phục .
2.5.1.các vấn đề cần giải quyết.
2.5.2.Một số giải pháp .
3. Kết bài .


Tiền lương là lượng tiền mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động sau khi hoàn thành một công việc nhất định hay sau một thời gian nhất định .
Trong khu vực nhà nước ,tiền lương là số tiền mà nhà nước trả cho người lao động theo một cơ chế và chính sách nhất định và được thể hiện trong hệ thống thang lương ,bảng lương do nhà nước quy định.
2.1.1.2.Tiền công .
Theo C.Mác viết:” tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là một hình thái cải trang của giá trị hay giá cả sức lao động “. Tiền lương căn cứ vào thời gian làm việc thực tế , khối lượng làm việc thực tế .
2.1.1.3.Thưởng .
Tiền thưởng là một dạng khuyến khich tài chính được chi trả một lần để thù lao cho sự thực hiện công việc của người lao động.
Phần thưởng cũng giống như tiền thưởng , phần thưởng là thù lao một lần cho thành tích tốt của người lao động nhưng được trả dưới dạng vật chất như: một kì nghỉ phép , vé du lịch , 1 chiếc xe máy ….
2.1.1.4.Phúc lợi .
Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng hỗ trợ về cuộc sống cho người lao động .
2.1.1.5. Phụ cấp .
Phụ cấp là thù lao tài chính phụ them khi thực hiện những công việc đặc biệt,hay trong điều kiện đặc biệt như phụ cấp cho người làm việc ở vùng sâu ,vùng xa, phụ cấp cho những người làm những công việc độc hại như khai thác than , khai thác dầu khí , hay việc quét don đường phố .....
2.1.1.6.Thu nhập .
Là tổng số tiền mà người lao động nhận được trong một thời gian nhất định , từ các nguồn khác nhau. Các nguồn thu nhập đó có thể là từ cơ sở sản xuất kinh doanh , từ kinh tế phụ gia đình , từ các nguồn khác như tiền lãi từ khoản tiền gửi tiết kiệm , quà biếu ...
2.1.1.7.Thù lao.
Thù lao là toàn bộ lợi ích mà người lao động nhân được bao gồm cả tài chính và phi tài chính .
Thù lao tài chính bao gồm tiền lương hay tiền công , các phúc lợi phụ cấp , thưởng .
Thù lao phi tài chính mang lại công việc ( công việc nhàn chán hay không nhàn chán và môi trường làm việc như các mối quan hệ trong công việc hay không khí làm việc .....
2.1.2.Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế .
2.1.2.1. Tiền lương danh nghĩa .
Tiền lương danh nghĩa được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động .Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc trực tiếp vào năng xuất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động , phụ thuộc vào trình độ , kinh nghiệm làm việc ... trong quá trình lao động .
2.1.2.2. Tiền lương thực tế .
Được hiểu là số lượng các loại hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương có thể mua được bằng tiền lương danh nghĩa của họ .Tiền lương thực tế không chỉ phụ thuộc vào số tiền lương danh nghĩa mà còn phụ thuộc vào giá cả của các loại hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà muốn mua.
2.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp
2.2.1.Đặc điểm về mục đích , ý nghĩa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
2.2.1.1.Đơn vị sự nghiệp là tổ chức hoạt động không mang tinh chất vì lợi nhuận.
Đơn vị sự nghiệp là tổ chức công lập , được thành lập vì sự nghiệp chung của quốc gia , nó hoạt đông không phải vì mục tiêu lợi nhuận . mọi chi phí hoạt động đều được nhà nước cung cấp ,hoạt động dưới sự chỉ đạo và quản lý của nhà nước mà cụ thể là các cơ quan chủ quan được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, mọi chi phí để mua trang thiết bị hoạt động đều do nhà nước cấp theo sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền . Trong các đơn vị sự nghiệp này có nhưng đơn vị có các khoản thu nhưng đều phải hoạch tóan mọi chi phí kinh doanh cũng như tình hình doanh thu để nộp lai cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra.trước đây mọi doanh thu đều được nộp lại cho nhà nước sau đó nhà nứoc lại phân bổ lại cho toàn bộ các đơn vị sự nghiệp ,nhưng theo Nghị Định 43/2006/ND-CP ngày 25_4_2006 thì các đơn vị sự nghiệp có thu được quyền dữ lại toàn bộ ,hay một phần doanh thu để trang trải chi phí hoạt đông của đơn vi mình ,nhưng vẫn phải kết toán tình hình tài chính để nộp cho cơ quan chủ quyền kiểm tra. Đây được coi là quyết định cởi chói cho các đơn vị sự nghiệp có thu.
Các đơn vị sự nghiệp không thu thì không thu phí , hoạt động nhằm phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân ,hay để trợ giúp nhưng người có hoàn cảnh đặc biệt mang tính chât nhân đạo của nhà nước,hay phục vụ các công việc quốc gia,của nhà nước.các đơn vị sự nghiệp không thu như trung tâm hội nghị quốc gia,trại trẻ mồ côi, hay công viên thiếu nhi ơ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh …..
Các đơn vị sự nghiệp có thu thì thường hoạt động trong những lĩnh vực mà các khoản chi phí lớn ,hay không thu được lợi nhuận cao bằng các lĩnh vực khác và cũng cả để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.Các đơn vị sự nghiệp có thu như các trường học , bệnh viện , công viên có thu phí như công viên Lê Nin,sân vân động quốc gia Mỹ Đình…..Các đơn vị loại này thường chiếm đa phần trong các đơn vị sự nghiệp ở nước ta .
2.2.1.2.Nhằm mục đích phục vụ nâng cao đời sống của nhân dân
Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện ,thu nhập của ngươi dân ngày càng được gia tăng ,điêu này đã làm nhu cầu về việc chăm sức khỏe , vui chơi giải chí ngày cang được người dân coi trọng .Khi thu nhâp gia tăng thì đời sống vật được nâng cao, nhu cầu tinh thần càng đươc chú trọng ,bên cạnh đó cuộc sống hiên đại ,sự ô nhiễm của môi trường tự nhiên cũng phát sinh nhiều vấn đề đối với con người như bệnh tật ,sự căng thẳng về thần kinh ,để đáp ứng nhu cầu của người dân nhà nước phải đứng ra thành lập những cơ sở y tế để khám chữa bệnh cho nhân dân, phải thành lập những khu vui chơi giải trí công cộng cho người dân . Trong khi mà những lĩnh vực này thường có những chi phí bỏ ra ban đầu lớn , hay thu hồi vốn chậm ,hay thu được lợi nhuận thấp ,thậm chí bị thua lỗ ,do đó các doanh nghiệp tư nhân ở nước ta chưa có khả năng đầu tư hay không muốn đầu tư .
Mặt khác để phục vụ những công việc của quốc gia ,nhà nước phải thành lập các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện những nhiệm vụ này các đơn vị sự nghiệp này có thể phục vụ nhiệm vụ đối ngoại , nhiêm vụ đối nội hay phục vụ để làm cho bộ máy nhà nước hoạt động chơn chu hơn.Như khu lien hợp thể thao quốc gia , trung tâm triển lãm giảng võ, trung tâm chiếu phim quốc gia
Các đơn vị sự nghiệp cũng được thành lập để hoạt động trong các lĩnh vực cứu trợ ,nhân đạo đối với những hoàn cảnh đặc biệt ,hoàn cảnh gặp éo le ,người gia ,trẻ em cơ nhỡ, như các tổ chức từ thiên,trại trẻ mồ côi ,trại dưỡng lão……
2.2.1.3.Góp phần vào sự phát triển của xã hội
Trong sự phát triển chung của nền kinh tế ,thì các đơn vị sự nghiệp cũng đóng một vai trò hết sức quan trọ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HUYENHUYEN367
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010836
HUYENHUYEN367 đã viết:sao bài này không có link dow vậy ạ., cho mình xin vs :beg: :beg:

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement