Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#789166 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5
1.1. Lý luận chung về thủ tục hải quan và quy trình thủ tục hải quan 5
1.1.1 Khái niệm thủ tục hải quan 5
1.1.2. Khái niệm quy trình thủ tục hải quan 6
1.1.3. Khái quát chung về Vụ giám sát quản lý - Tổng Cục Hải Quan. 6
1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của Vụ giám sát quản lý 6
1.1.3.2. Nhiệm vụ của Vụ giám sát quản lý 6
1.1.3.3. Cơ sở vật chất của Vụ giám sát quản lý 8
1.2. Những lý luận chung về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư. 8
1.2.1. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu đối với máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu 8
1.2.1.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra 8
1.2.1.2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế 11
1.2.1.3. Kiểm tra thực tế hàng hóa 13
1.2.1.4. Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan 14
1.2.1.5. Phúc tập hồ sơ 15
1.2.2. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 18
2.1. Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động triển khai quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. 18
2.1.1. Các nhân tố bên trong 18
2.1.2. Nhân tố bên ngoài 19
2.2. Thực trạng quá trình triển khai quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Tổng Cục hải quan 20
2.2.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra 20
2.2.2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế 25
2.2.3. Kiểm tra thực tế hàng hóa 27
2.2.4. Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai hải quan cho người khai hải quan: 29
2.2.5. Phúc tập hồ sơ 30
2.3 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. 33
2.3.1 Những thành công 33
2.3.2 Những tồn tại 34
2.3.3 Nguyên nhân: 35
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 35
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 36
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CỤC HẢI QUAN 38
3.1. Định hướng xây dựng và quan điểm giải quyết những bất cập về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tào sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian tới. 38
3.1.1. Định hướng xây dựng, cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư trong thời gian tới. 38
3.1.2. Quan điểm giải quyết những vấn đề còn bất cập trong quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. 41
3.2. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo hướng hiện đại hóa phù hợp với các quy định của WTO. 41
3.2.1. Một số đề xuất 41
3.2.1.1. Nhóm giải pháp trước mắt 41
3.2.1.2. Các giải pháp tổng thể, lâu dài: 46
3.2.2. Một số kiến nghị 53
3.2.2.1. Kiến nghị với lãnh đạo Tổng Cục hải quan 53
3.2.2.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính 54
3.2.2.3. Kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư 54
KẾT LUẬN 55

- Thứ nhất, những doanh nghiệp cần nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại địa phương đó thường tập trung ở địa điểm gần với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục.
- Thứ hai, tại một số địa phương, trang thiết bị máy móc không đủ để triển khai khai báo từ xa, hay trang thiết bị, phần mềm yếu kém, quá tải, hay xảy ra lỗi hệ thống, đường truyền kết nối chậm, gây phiền hà, mất thời gian cho công tác làm thủ tục nên doanh nghiệp không thực hiện khai báo từ xa mà đến tận nơi để khai báo hải quan.
- Thứ ba, có thể do cơ quan hải quan tại địa phương chưa chú trọng phổ biến những lợi ích của khai báo từ xa đến doanh nghiệp.
Theo như các ý kiến phỏng vấn cùng các số liệu thu thập được, thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thường được phân vào hàng hóa luồng xanh khi thông quan ( chiếm 85%), chỉ có 10% thuộc luồng vàng và 5% thuộc luồng đỏ.
Lý giải về điều này, các ý kiến cho biết, đó là do mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thường là hàng hóa được Nhà nước nói chung và chính quyền các địa phương nói riêng rất khuyến khích, được hưởng nhiều ưu đãi ví dụ như ưu đãi về thuế.
Việc phân luồng hiện nay được thực hiện bằng hệ thống máy tính dựa trên hệ thống quản lý rủi ro, nên chủ yếu là khách quan, chính xác. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những sai sót từ phần mềm hệ thống, khiến trong một số trường hợp doanh nghiệp thắc mắc tại sao cùng một loại hàng hóa, lúc bị phân vào lô xanh, lúc lại bị phân vào lô vàng. Cơ quan hải quan đã không thể trả lời thấu đáo cho doanh nghiệp mà chỉ có thể nói “do máy xác định như vậy”.
Theo ý kiến các vị lãnh đạo tham gia phỏng vấn, bước 1 trong quy trình thủ tục hải quan hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như công tác thủ công còn chiếm đa số, hệ thống công nghệ thông tin chưa hoàn chỉnh dẫn tới việc một số công tác mặc dù phải tiến hành bằng máy nhưng cán bộ công chức hải quan vẫn phải thực hiện thủ công, gây ra nhiều sai sót; một vấn đề cơ bản vẫn chưa được sửa đổi, đó là quy định tỉ lệ kiểm tra 5%, 10%, 100%, khiến khó khăn cho cả doanh nghiệp và hải quan. Nếu tỉ lệ kiểm tra 5% nhưng phải lôi hết hàng trong container ra rồi chọn 5% để kiểm thì có khác nào kiểm tra 100%.
2.2.2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế
Công tác kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan tuy đã được cải thiện hơn trước nhưng vẫn là kiểm tra thủ công nên không thể tránh khỏi sự chủ quan trong kết quả, sự chậm trễ trong tiến độ. Thêm vào đó, do việc xác định có kiểm tra chi tiết hồ sơ hay không mặc dù dựa vào ý thức chấp hành pháp luật tốt hay không tốt của doanh nghiệp nhập khẩu (được theo dõi và ghi lại trong các biên bản đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp) nhưng trên thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào sự chủ quan của cán bộ hải quan. Điều đó tạo cơ hội cho một bộ phận cán bộ hải quan sách nhiễu, gây phiền hà, mất thời gian cho doanh nghiệp.
Theo ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo Vụ giám sát quản lý, nghiệp vụ kiểm tra chi tiết hồ sơ ở bước 2 này bị chồng chéo lên nghiệp vụ kiểm tra sơ bộ ở bước thứ 1, cụ thể:
+ Kiểm tra sơ bộ: Áp dụng cho toàn bộ hồ sơ thuộc các luồng xanh, vàng, đỏ để đăng ký tờ khai.
+ Kiểm tra chi tiết: áp dụng cho hồ sơ luồng vàng, đỏ.
Như vậy, việc kiểm tra hồ sơ đối với luồng vàng và đỏ phải thực hiện 2 lần.
Do máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư hầu hết đều thuộc đối tượng được miễn thuế nên số trường hợp phải kiểm tra, khai giá thuế là không nhiều ( chỉ dưới 30%). Đối với số ít các trường hợp phải xác định lại trị giá tính thuế của mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, cán bộ hải quan vẫn tiến hành các bước như đối với các hàng hoá nhập khẩu thương mại khác (được quy định tại thông tư 40/2008/TT-BTC).
Việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư hiện nay được đánh giá là đạt yêu cầu, đặc biệt là công tác tham vấn đối với mặt hàng này thời gian gần đây đã được cải thiện rõ rệt:
Bảng 3: Số liệu công tác tham vấn đối với mặt hàng máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997499 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement