Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anh.lehoang62
#789164 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC GIAO NHẬN XUẤT
KHẨU HÀNG TRANG TRÍ NỘI THẤT BẰNG GỖ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN HÒA.
LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: CỎ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG XUẤT
KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN . 3
1.1. Khái quát về giao nhận trong hoạt động ngoại thương: . 3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động giao nhận: . 3
1.1.1.1.Khái niệm: . 3
1.1.1.2.Những đặc điểm cơ bản của hoạt động giao nhận: . 3
1.1.2. Phân loại hoạt động giao nhận: . 4
1.1.3. Các cơ quan liên quan đến giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng
đường biển: . 5
1.1.4. Nhiệm vụ các bên tham gia trong quá trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu:5
1.14.1.Nhiệm vụ của cảng: . 5
1.1.4.2.Nhiệm vụ của chủ hàng ngoại thương: . 6
1.2. Quy trình nghiệp vụ giao hàng xuất khẩu bằng đường biển: . 6
1.2.1.Đối với hàng xuất khẩu phải lưu kho bãi của cảng: . 6
1.2.1.1.Giao hàng xuất khẩu cho Cảng: . 7
1.2.1.2.Cảng giao hàng xuất khẩu cho tàu: . 7
1.2.2.Đối với hàng xuất khẩu không phải lưu kho bãi: . 7
1.2.3.Đối với hàng xuất khẩu đóng trong các container: . 8
1.2.3.1.Nếu gửi hàng nguyên ( FCL/FCL ): . 8
1.2.3.2. Nếu gửi hàng lẻ: . 8
1.3. Các chứng từ liên quan đến giao nhận hàng xuất khẩu chuyên chở bằng đường
biển: . 9
vii
1.3.1.Chứng từ hàng hóa: . 9
1.3.1.1.Phiếu đóng gói: . 9
1.3.1.2.Giấy chứng nhận phẩm chất: . 9
1.3.1.3.Giấy chứng nhận số lượng: . 9
1.3.1.4.Giấy chứng nhận trọng lượng: . 10
1.3.2.Chứng từ hải quan: . 10
1.3.2.1. Tờ khai hải quan: . 10
1.3.2.2. Giấy phép xuất nhập khẩu: . 10
1.3.2.3.Các Giấy chứng nhận kiểm dịch và Giấy chứng nhận vệ sinh: . 10
1.3.2.4.Giấy chứng nhận xuất xứ: . 11
1.3.3.Chứng từ vận tải: . 11
1.3.3.1.Vận đơn đường biển: . 12
1.3.3.2. Sơ đồ xếp hàng: . 12
1.4. Kết luận 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIAO NHẬN XUẤT HÀNG TRANG TRÍ
NỘI THẤT BẰNG GỖBẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN
HÒA. . 13
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Hoàng Tân Hòa: . 13
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: . 13
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của công ty: . 14
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: . 16
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý: . 16
2.1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty: . 16
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh cảa công ty:. 17
2.1.5. Tình hình kinh doanh xuất khẩu: 20
2.1.6. Tình hình kinh doanh nhập khẩu: . 21
2.2. Thực trạng công tác giao nhận xuất khẩu hàng nội thất bằng đường biển tại công ty 21
2.2.1. Những điều khoản liên quan đến giao nhận hàng xuất khẩu của công ty . 21
2.2.1.1. Đóng gói bao bì: . 21
2.2.1.2. Điều kiện cơ sở giao hàng: . 22
2.2.1.3. Địa điểm giao hàng: . 23
2.2.1.4. Thời gian giao hàng: . 24
2.2.1.5. cách giao hàng: . 24
2.2.2. Trình tự thực hiện hoạt động giao hàng theo các điều kiện cơ sở giao hàng: 25
2.2.2.1. Khi công ty xuất theo điều kiện CFR: . 25
2.2.2.2. Giao hàng theo điều kiện FOB: .31
2.3 Kết luận .31
2.3.1 Những thuận lợi và khó khăn .31
2.3.1.1 Thuận lợi 31
2.3.1.2 Khó khăn 32
2.3.1.3 Những vấn đề tồn tại . 32
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO NHẬN
XUẤT KHẨU HÀNG TRANG TRÍ NỘI THẤT BẰNG GỖ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN HÒA. . 33
3.1.Định hướng chung của công ty trong năm năm 2010-2015: . 33
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác giao hàng nội thất xuất khẩu bằng đường biển tại
công ty TNHH Hoàng Tân Hòa. 34
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác thuê tàu. . 34
3.2.2: Giải pháp hoàn thiện công tác đóng hàng vào container . 34
3.2.3. Giải pháp tổ chức việc vận chuyển hàng từ kho đến cảng xuất.: . 38
3.2.4. Giải pháp lựa chọn cách thức chất xếp hàng vào Container : . 39
3.2.5.Giải pháp hoàn thiện khai báo hồ sơ hải quan . 39
3.2.6.Giải pháp hoàn thiện khâu lập chứng từ sau khi giao hàng . 41
3.2.6.1. Tổ chức phối hợp trong khâu lập chứng từ: . 41
3.2.7.Giải pháp chủ động lựa chọn điều kiện cơ sở giao hàng cho công ty . 42
3.3 Kết luận . . .45
Kết luận chung . . 46

Còn đối với điều kiện FOB, quyền thuê tàu thuộc về phía khách hàng. Công ty chỉ có
nghĩa vụ giao hàng xong khi qua khỏi lan can tàu tại cảng gởi hàng, sau đó khách
hàng phải chịu mọi rủi ro về mất mát hư hỏng hàng kể từ lúc đó, tuy nhiên cũng còn
phải có nghĩa vụ khai hải quan để xuất khẩu hàng. Thông thường điều kiện này được
kí bán hàng cho thị trường Đài Loan vì khách hàng Đài Loan thường có nhà môi giới
tại Việt Nam hay có văn phòng thay mặt tại đây. Tuy nhiên đối với các thị trường
khác, có một số công ty có văn phòng thay mặt tại Việt Nam (công ty Homeline
Funiture, Green Park, công ty môi giới…), nhưng công ty cũng thuận lợi trong việc
mua hợp đồng vận tải biển cho những đơn hàng với những công ty này. Mặc dù ban
đầu việc kí kết hợp đồng với các công ty này thì họ muốn mua theo điều kiện FOB để
giành được quyền thuê tàu và hưởng hoa hồng từ các hãng tàu, nhưng sau khi làm ăn
lâu dài công ty đã đàm phán trong việc vân chuyển, phù hợp với lịch trình giao hàng
tại công ty.
2.2.1.3. Địa điểm giao hàng:
Thông thường địa điểm giao hàng có thể tại kho riêng, kho nội địa, kho ngoại
quan hay tại bãi cảng theo yêu cầu của đơn vị với tư cách là người mua. Chi phí vận
chuyển bên bán chịu, bốc xếp mỗi bên chịu một đầu. Tại địa điểm giao hàng, hàng
được cơ quan giám định kiểm định hàng 100% về trọng lượng và chất lượng theo tiêu
chuẩn Việt Nam.
Công ty Hoàng Tân Hòa có các địa điểm giao hàng: TPHCM, Đồng Nai. Trong đó
TPHCM vẫn là địa điểm giao hàng chính của công ty. Mỗi cảng đều có những thuận
lợi và khó khăn, vì vậy cần phân tích một cách kĩ lưỡng để lựa chọn địa điểm giao
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Trang
SVTH: Hoàng Duy Tân MSSV: 08B4010065 24
hàng đúng đắn. Việc lựa chọn địa điểm giao hàng hợp lí sẽ góp phần quan trọng nâng
cao hiệu quả kinh doanh và tạo được uy tín của công ty trên thương trường.
Cảng TPHCM có những thuận lợi là cảng Sài Gòn là cảng lớn nên lịch trình tàu
chạy trên tuyến đường thường xuyên hơn, mặt khác, cảng có cơ sở vật chất kĩ thuật
hiện đại, chuyên dụng phù hợp với nhu cầu vận chuyển của công ty. Chính vì là cảng
lớn, tàu chạy thường xuyên nên cước phí thuê tàu là thấp nhất so với các cảng khác.
Bên cạnh đó, nếu việc giao hàng được tiến hành tại cảng TPHCM thì công ty sẽ gặp
một số khó khăn vì khi giao hàng tại TPHCM, việc vận chuyển bằng đường bộ có thể
gây nên tổn thất do các sự cố xảy ra trên đường đi. Mặt khác khi vận chuyển từ Đồng
Nai đến TPHCM nếu có sự cố xảy ra trên tuyến đường vận tải thì sẽ làm cho hàng hoá
không tập kết đúng thời gian giao hàng qui định, vì vậy sẽ gây khó khăn cho công ty
trong việc nhận tiền hàng.
2.2.1.4. Thời gian giao hàng:
Việc xác định thời gian giao hăng là căn cứ vào sự thoả thuận của công ty và
khách hàng. Đối với các khách hàng Mỹ thời gian phải chính xác trừ các trường hợp
bất khả kháng như do hãng tàu thay đổi lịch tàu…, còn các đối tác khác co thể giao
hàng chậm vài ngày. Với cách thức thức quy định thời gian như vậy công ty sẽ có
những thuận lợi nhất định trong việc lập kế hoạch chuẩn bị hàng và giao hàng cho tàu
đúng thời gian quy định.
2.2.1.5. cách giao hàng:
Đối với công ty thường sử dụng cách thức giao hàng nguyên container, thường
là cont 40 vì mặt hàng trang trí bằng gỗ có qui cách lớn, chiếm nhiều diện tích
container. Với cách thức này, công ty rất khó chủ động trong việc giao hàng cũng như
cần có số lượng hàng lớn để giao một lần. Tuy nhiên việc giao nhận hàng nguyên
container lại tiết kiệm được chi phí do không phải gởi nhiều lần và việc giám sát quá
trình đóng hàng vào cũng không bị hạn chế do phân tán nhiều lần.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths. Trần Thị Trang
SVTH: Hoàng Duy Tân MSSV: 08B4010065 25
2.2.2. Trình tự thực hiện hoạt động giao hàng theo các điều kiện cơ sở giao hàng:
2.2.2.1. Khi công ty xuất theo điều kiện CFR:
cách này thường được sử dụng khi giao dịch với các đối tác Homeline
Funiture, Green Park. Đây là phương pháp tích cực trong việc tăng thêm thu ngoại tệ
và trình độ nghiệp vụ của các cán bộ thực hiện công tác giao nhận hàng cả phí xuất
khẩu của công ty.
² Trình tự thực hiện hoạt động vận tải và giao nhận hàng theo điều kiện CFR
được tiến hành như sau:
Bước 1. Chuẩn bị hàng hoá:
Để đảm bảo hàng hoá được chuẩn bị đúng theo yêu cầu của hợp đồng, công ty
sẽ triển khai thu mua nguyên liệu theo size, kích cỡ của hợp đồng và tổ chức sản xuất.
Đây là khâu đầu tiên và cũng rất quan trọng vì nó sẽ quyết định hoạt động xuất khẩu
có tiến hành tốt hay không, giao hàng có đúng hạn không và điều quan trọng hơn cả là
nó quyết định đến phần lợi nhuận mà công ty có thể đạt được. Công ty cũng có thể đặt
gia công từ các đơn vị khác để đảm bảo tiến độ giao hàng theo hợp đồng trong trường
hợp số lượng đặt hàng lớn trong thời gian ngắn. Công tác chuẩn bị hàng luôn được
tiến hành khẩn trương nhưng cũng không kém phần cẩn trọng để vừa đảm bảo thời
hạn giao hàng vừa thoả mãn được các yêu cầu mà hợp đồng đề ra. Đối với công ty,
chưa thực sự có được chỗ đứng vững chắc trên thương trường, do đó công tác chuẩn
bị hàng xuất khẩu rất được công ty chú trọng vì ngoài mục tiêu lợi nhuận công ty còn
coi trọng uy tín để tạo được niềm tin nơi bạn hàng.
Bước 2. Tổ chức chuyên chở hàng và kí hợp đồng vận tải:
Sau khi chuẩn bị hàng hoá, công ty tiến hành liên hệ hãng tàu hỏi lịch trình và
cước phí phù hợp nhất để kí hợp đồng vận tải. Việc lựa chọn của công ty dựa vào
những yếu tố: thiết bị của hãng tàu, dịch vụ, lịch trình, giá cước thuê tàu và các yếu tố

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015343 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement