Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mrnguyen239
#786711 Download miễn phí Đề tài Mô hình điều khiển phân loại sản phẩm theo chiều cao sử dụng PLC S700 - 200LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
THEO KÍCH THƯỚC. . 2
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. . 2
1.2. CÁC BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM HIỆN NAY. . 3
1.2.1. Các loại băng tải sử dụng hiện nay. . 3
1.2.1.1. Giới thiệu chung. . 3
1.2.1.2. Ưu điểm của băng tải. . 3
1.2.1.3. Cấu tạo chung của băng tải. . 4
1.2.1.4. Các loại băng tải trên thị trƯờng hiện nay. . 4
1.2.2 Các loại băng chuyền phân loại sản phẩm hiện nay. . 5
1.3 GIỚI THIỆU BĂNG TẢI DÙNG TRONG MÔ HÌNH. . 7
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200. . 10
2.1. SƠ LUỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN. . 10
2.2. TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH PLC . 11
2.2.1. Khái niệm về PLC. . 11
2.2.2. Giới thiệu về PLC. . 11
2.2.3. Lợi ích của việc sử dụng PLC. . 13
2.2.4. Ưu, nhƯợc điểm khi lập trình hệ thống điều khiển PLC. . 15
2.2.4.1. Ưu điểm của PLC. . 15
2.2.4.2. NhƯợc điểm của PLC. . 17
2.2.5. Cấu trúc của PLC. . 17
2.2.6. Cấu trúc bên trong cơ bản của PLC. . 21
2.3. GIỚI THIỆU BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH PLC S7 – 200. . 22
2.3.1 Giới thiệu chung. . 22
2.3.2 Đặc điểm và thông số của một số loại CPU S7-200. . 24
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ XÂY DỰNG MÔ HÌNH . 29
3.1. CÁC PHẦN TỬ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH. . 29
3.1.1 Rơ le trung gian. . 29
3.1.1.1 Khái niệm chung về rơ le. . 29
3.1.1.2 Phân loại rơ le. . 29
3.1.1.3. Đặc tính vào ra của rơle. . 30
3.1.1.4. Rơ le trung gian. . 32
3.1.2. Nút ấn. . 34
3.1.2.1. Khái niệm. . 34
3.1.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc. . 34
3.1.3. Động cơ sử dụng trong mô hình. . 35
3.1.3.1 Giới thiệu động cơ 1 chiều. . 35
3.1.3.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện 1 chiều. . 36
3.1.3.4. Phân loại động cơ điện 1 chiều. . 37
3.1.3.5. PhƯơng trình đặc tính cơ của động cơ điện 1 chiều. . 38
3.1.4 Cảm biến quang. . 41
3.1.4.1 Khái niệm. . 41
3.1.4.2 Phân loại cảm biến. . 41
3.1.4.3. Cảm biến dùng trong hệ thống. . 42
3.2. THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN. . 44
3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM. . 47
3.3.1 Yêu cầu công nghệ. . 47
3.3.2. Các đầu vào/ra: . 47
3.3.3. Sơ đồ thuật giải. . 49
3.3.4. ChƯơng trình điều khiển phân loại sản phẩm. . 51
3.3.4. Mô hình thực tế. . 56
KẾT LUẬN . 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay trong công nghiệp hiện đại hoá đất nƣớc, yêu cầu ứng dụng tự
động hoá ngày càng cao vào trong đời sống sinh hoạt, sản xuất (yêu cầu điều
khiển tự động, linh hoạt, tiện lợi, gọn nhẹ…). Mặt khác nhờ công nghệ thông
tin, công nghệ điện tử đã phát triển nhanh chóng làm xuất hiện một loại thiết
bị điều khiển khả trình PLC.
Để thực hiện công việc một cách khoa học nhằm đạt đƣợc số lƣợng sản
phẩm lớn, nhanh mà lại tiện lợi về kinh tế. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất
thƣờng sử dụng công nghệ lập trình PLC sử dụng các loại phần mềm tự động.
Dây chuyền sản xuất tự động PLC giảm sức lao động của công nhân mà sản
xuất lại đạt hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho đời sống xã hội. Qua bài tập
của đồ án môn học tui sẽ giới thiệu về lập trình PLC và ứng dụng nó vào sản
xuất phân loại sản phẩm theo chiều cao.
Trên đây là “mô hình điều khiển phân loại sản phẩm theo chiều cao ” do
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Thắng hƣớng dẫn đã thực hiện.
Đề tài gồm những nội dung sau:
Chƣơng 1: Sơ lƣợc về hệ thống phân loại sản phẩm theo kích thƣớc.
Chƣơng 2: Tổng quan về bộ điều khiển PLC S7 – 200.
Chƣơng 3: Thiết kế xây dựng mô hình.
Trong quá trình thực hiện chƣơng trình còn gặp nhiều khó khăn đó là
tài liệu tham khảo cho vấn đề này đang rất ít,và hạn hẹp, nó liên quan đến
nhiều vấn đề nhƣ phần cơ trong dây chuyền. Mặc dù rất cố gắng nhƣng khả
năng, thời gian có hạn và kinh nghiệm chƣa nhiều nên không thể tránh khỏi
những sai sót rất mong sự đóng góp ý kiến bổ sung của các thầy cô giáo để đồ
án này đƣợc hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By oooooooo
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#992955 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010590
HoangMInhQ đã viết:download về máy thế nào hả các bác

Bạn mở link tải ra rồi bấm vào mũi tên quay xuống là tải được thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement