Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Walworth
#784340 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Đề số: 02
 NỘI DUNG


Cho mạch điện có các số liệu sau:
R3 = …20… ; R4 = …25… 
R5 = …30… 
L2 = …0,12… H ; L6 = …0,16… H
C1 =100… F
e5(t) = …180… sin (t + … …) V
j1(t) = …1,41… cos (t + … …) A
f = …50… Hz
I. Tìm mọi dòng điện xác lập khi khóa K chưa tác động bằng
a. Phương pháp dòng điện nhánh với hỗ cảm M = 0,14 (H)
b. Phương pháp dòng điện vòng với hỗ cảm M = 0,14 (H)
c. Phương pháp điện thế nút khi hỗ cảm với M = 0 (H)
II. Tìm dòng điện xác lập trên một nhánh bất kỳ theo phương pháp máy phát điện tương đương (Định lý Thevenin hay định lý Norton) với hỗ cảm M = 0 (H)
III. Tìm dòng điện quá độ trên cuộn cảm và điện áp quá độ trên tụ điện bằng phương pháp toán tử sau khi khóa K tác động.
a. Xác định các điều kiện ban đầu
b. Lập hệ phương trình trạng thái
c. Tìm nghiệm – đáp ứng ảnh I1(p); Uc(p)
d. Xác định nghiệm thời gian i1(t); Uc(t)


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement