Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a3_hq
#783947 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I 4
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 4
1.1. Cơ sở lý luận về khen thưởng – kỷ luật 4
1.1.1. Cơ sở lý luận về khen thưởng 4
1.1.1.1Khái niệm khen thưởng 4
1.1.1.2 Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức 6
1.1.1.3 Nguyên tắc khen thưởng 9
1.1.2. Cơ sở lý luận về kỷ luật lao động 10
1.1.2.1 Khái niệm kỷ luật lao động 10
1.2. Vai trò của khen thưởng kỷ luật và mối quan hệ giữa khen thưởng kỷ luật với công tác quản trị nhân sự trong tổ chức. 13
1.2.1. Vai trò của khen thưởng - kỷ luật 13
1.2.1.1 Vai trò của khen thưởng 14
1.2.1.2 Vai trò của kỷ luật lao động 15
1.2.2 Mối quan hệ giữa khen thưởng – kỷ luật với công tác quản trị nhân sự trong tổ chức 17
1.3 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác khen thưởng - kỷ luật lao động 19
CHƯƠNG II 21
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI TTTM BITI’S MIỀN BẮC 21
2.1 Tổng quan về Trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc. 21
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển & đặc điểm sản xuất kinh doanh 21
2.1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển 21
2.1.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 22
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tại TTTM Biti’s Miền Bắc 23
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của TTTM Biti’s Miền Bắc 23
2.1.2.2 Định biến nhân sự tại TTTM Biti’s Miền Bắc 24
2.2. Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật lao động tại TTTM Biti’s Miền Bắc 28
2.2.1. Tổng quan chung về quy chế khen thưởng – kỷ luật tại TTTM Biti’s Miền Bắc 28
2.21.1 Giới thiệu về Quy chế đánh giá bình xét thi đua khen thưởng – kỷ luật – cải cách đổi mới 29
2.2.1.2 Giới thiệu về quy trình quy định trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động 35
2.2.2. Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật tại TTTM 38
2.2.2.1 Ưu điểm trong công tác khen thưởng – kỷ luật tại TTTM Biti’s Miền Bắc 38
CHƯƠNG III 54
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BITI’S MIỀN BẮC 54
3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác khen thưởng 54
3.1.1 Giải pháp chung 54
3.1.2 Kiến nghị của bản thân. 58
Biểu mẫu 3.1: Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên 59
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kỷ luật lao động 60
3.2.1 Giải pháp chung. 60
3.2.2 Kiến nghị của bản thân. 62
KẾT LUẬN 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quản lý điều hành xã hội cũng như trong quản lý điều hành sản xuất, lao động trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, ngoài biện pháp điều hành chính để tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch thì các nhà quản lý còn có các biện pháp động viên tinh thần, khuyến khích vật chất và thực hiện kỷ luật lao động. Nếu như nói, khen thưởng là đức trị, kỷ luật là pháp trị thì hai biện pháp này thực sự trở thành công cụ hữu hiệu và cần thiết trong mỗi tổ chức để kích thích tinh thần làm việc cũng như duy trì nề nếp của người lao động.
Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh gay gắt với nhau về sản phẩm, dịch vụ mà còn phải cạnh tranh với nhau về nguồn lao động bởi trong điều kiện hiện nay nguồn nhân có trình độ cao sẽ là lợi thế cạnh tranh có hiệu quả nhất của các doanh nghiệp. Để thu hút được nguồn lao động có trình độ cao, bên cạnh yếu tố tiền lương thì khen thưởng – kỷ luật cũng là mối quan tâm sâu sắc của người lao động.
Qua thời gian thực tập tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc, nhận thấy đây là một doanh nghiệp rất quan tâm đến công tác khen thưởng – kỷ luật lao động. Những điều trông thấy từ thực tế và nguồn tài liệu tiếp cận được đã để lại cho tui nhiều ấn tượng sâu sắc. Có thể nói, Tổng Giám đốc Công ty Biti’s là một người rất quan tâm đến công tác quản trị nhân sự nói chung và khen thưởng – kỷ luật nói riêng, nhằm xây dựng lên một đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo nhưng cũng đầy tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật. Hệ thống khen thưởng - kỷ luật lao động tại Biti’s Miền Bắc được xây dựng chuyên nghiệp, chặt chẽ rõ ràng. Thể hiện được tác dụng to lớn của công tác khen thưởng , kỷ luật. Tuy nhiên, công tác khen thưởng – kỷ luật lao động tại TTTM Biti’s Miền Bắc cũng tồn tại một số bất cập, còn chung chung, nặng về định tính, quá trình thực hiện còn nhiều thiếu sót. Do đó, để công tác khen thưởng – kỷ luật lao động thực sự có chất lượng đạt hiệu quả cao thì việc nghiên cứu “Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng- kỷ luật lao động tại Trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc” thực sự là việc làm cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt để từ đó có thể đề ra biện pháp hoàn thiện quy chế cũng như việc thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 Đối tượng nghiên cứu
- Hệ thống lý luận về khen thưởng – kỷ luật lao động
- Các quy định của pháp luật về khen thưởng – kỷ luật lao động
- Quy chế đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng – kỷ luật lao động của Trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc
- Quy trình quy định trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động của Trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc
- Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc
- Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật lao động tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc
 Phạm vi nghiên cứu của luận văn
Phạm vi của luận văn không nghiên cứu thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật nói chung mà chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật lao động tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc.
3. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nhằm đạt được mục đích nghiên cứu chủ yếu sau:
- Góp phần hệ thống hóa lý luận về khen thưởng – kỷ luật để từ đó áp dụng vào thực tiễn cho doanh nghiệp.
- Tìm hiểu quy chế khen thưởng – kỷ luật lao động cũng như tình hình thực hiện quy chế tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc để từ đó chỉ ra những mặt được, mặt hạn chế và nguyên nhân của vấn đề.
- Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy chế và việc thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật lao động tại TTTM Biti’s Miền Bắc.
- Nhằm tạo bước phát triển mới trong công tác khen thưởng – kỷ luật tại trung tâm
- Nâng cao chức năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn chủ yếu sử dụng các tài liệu thứ cấp và kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau :
- Phương pháp phân tích thống kê.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013611 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement