Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sonha1985
#782917

Download miễn phí Đề tài Phòng cháy chữa cháy trong công trình

Hệ thống chữa cháy Sprinkler
- Nguyên tắc hoạt động: Nước được duy trì sẵn trong đường ống, các đầu phun Sprinkler khi phun sẽ hướng tia nước bao ống, các đầu phun Sprinkler khi phun sẽ hướng tia nước bao
phủ lên khu vực cần bảo vệ. Nước phun ra sẽ làm giảm nhiệt độ của đám cháy và ngặn chặn đám cháy lan truyền ra khu vực kế cận. Phần lớn các hệ thống phun nước Sprinkler cũng kèm theo các thiết bị báo động cháy để cảnh báo khi xảy ra sự cố cháy.
+ Khi lửa mới bắt đầu xuất hiện
+ Khi đám cháy bùng phát lớn
Sau khi nút chặn rời khỏi vị trí chặn sẽ làm nước trong đường ống thóat ra ngòai. Dòng nước chữa cháyphun ra hướng đến tấm dẫn hướng, tấm dẫn hướng sẽ chia đều dòng nước phun và tỏa rộng ra trên bề mặt diện tíchđể chữa cháy.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Đề tài thuyết trình
PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY CHO
CÔNG TRÌNH
Trường ĐH Kiến Trúc TP HCM
Khoa Xây Dựng
Môn Trang Thiết Bị Công Trình
GVHD: Lê Thường Du
Lớp XD08a2
Nhóm 04
Thành viên: 01. Hồ Văn Linh – Nhóm trưởng
02. Điền Mạnh Giỏi 03. Lê Đức Thảnh
04. Đoàn Tuấn Anh 05. Đinh Nguyễn Cao Nguyên
06. Đoàn Xuân Huy 07. Phan Quang Điệp
NỘI
DUNG
I. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN
NHÂN, HẬU QUẢ ĐÁM CHÁY
TRONG CÔNG TRÌNH
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG
CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
III. CÁC THIẾT BỊ CHỮA
CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
I. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN, HẬU
QUẢ ĐÁM CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
Hiện
tượng
cháy
Nguyên
nhân
Hậu
quả
I. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN, HẬU
QUẢ ĐÁM CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
- Hỏa hoạn công trình (gọi tắt là
hỏa hoạn) là một vụ cháy liên quan
ñến các cấu kiện kết cấu của các
Hiện
tượng
cháy
tòa nhà thương mại hay nhà ở như
nhà ở gia ñình, nhà phố, căn hộ,
nhà cao tầng , và các khu mua sắm
- Hỏa hoạn (sự cố cháy) có thể xảy
ra ở bất kỳ giai ñoạn nào ñối với
một công trình xây dựng: trong quá
trình thi công, trong khi sửa chữa
hay khi ñang khai thác sử dụng.
I. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN, HẬU
QUẢ ĐÁM CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
- Không thận trọng khi sử dụng lửa
- Sử dụng, dự trữ, bảo quản nguyên liệu, nhiên
liệu, vật liệu không ñúng quy ñịnh
Nguyên
nhân
- Cháy xảy ra do ñiện
- Cháy xảy ra do ma sát, va ñập
- Cháy xảy ra do tĩnh ñiện
- Cháy do sét ñánh
- Cháy xảy ra do tàn lửa, ñốm lửa
- Cháy do những nguyên nhân khác (phóng hỏa,
mẻ chai, tàn thuốc…)
I. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN, HẬU
QUẢ ĐÁM CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
- Nếu không gây thiệt hại về người, thì ngoài
những thiệt hại về tài sản có chứa bên trong
công trình, hỏa hoạn thường gây những hư
Hậu
quả
hỏng nhất ñịnh ñối với bản thân công trình.
- Hư hỏng công trình có thể xảy ra ở nhiều
mức ñộ khác nhau: hư hỏng nhẹ về phần kiến
trúc và hoàn thiện hay ảnh hưởng ñến khả
năng chịu lực của kết cấu, thậm chí là gây
sập ñổ công trình
Thiết bị báo
cháy thô sơ
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
Khi có sự cố cháy, người ở trong khu
vực xảy ra cháy nhấn nút chuông
báo cháy ñể báo cho bộ phận quản lý
ñồng thời báo ñộng toàn bộ khu vực.
Thiết bị này cho phép người sử dụng
chủ ñộng truyền thông tin báo cháy
bằng cách nhấn hay kéo vào công
tắc khẩn, báo ñộng khẩn cấp cho mọi
người ñang hiện diện trong khu vực
ñó ñược biết ñể có biện pháp xử lý
hỏa hoạn và di chuyển ra khỏi khu
vực nguy hiểm bằng các lối thoát
hiểm.
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
Thiết bị
báo
cháy thô

Bố trí: Được lắp ñặt tại những nơi dễ thấy
trong các phòng, hành lang, cầu thang hoặc
những nơi ñông người qua lại.
Thiết bị báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
Hệ thống báo cháy tự ñộng là hệ thống gồm tập
hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo
ñộng khi có cháy xảy ra. Việc phát hiện ra các tín
hiệu cháy có thể ñược thực hiện tự ñộng bởi các
thiết bị hay bởi con người, và nhất thiết phải
hoạt ñộng liên tục trong 24/24 giờ
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
nhiệt,
ñầu báo
khói,
ñầu báo
lửa…
Trung
tâm báo
cháy: Tủ
trung
tâm,
trung
tâm
ñiều
khiển…
Thiết bị
ñầu ra:
Chuông,
còi,
ñèn…
Thiết bị báo cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
Khi có hiện tượng về sự cháy
(chẳng hạn như nhiệt ñộ gia tăng
ñột ngột, có sự xuất hiện của khói
hay các tia lửa) các thiết bị ñầu
vào (ñầu báo, công tắc khẩn)
nhận tín hiệu và truyền thông tin
của sự cố về trung tâm báo cháy.
Tại ñây trung tâm sẽ xử lý thông
tin nhận ñược, xác ñịnh vị trí nơi
xảy ra sự cháy (thông qua các
zone) và truyền thông tin ñến các
thiết bị ñầu ra (bảng hiển thị phụ,
chuông, còi, ñèn), các thiết bị này
sẽ phát tín hiệu âm thanh, ánh
sáng ñể mọi người nhận biết khu
vực ñang xảy ra sự cháy và xử lý
kịp thời.
Thiết bị
báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
- Đầu báo khói (Smoke
Detector): Là thiết bị
giám sát trực tiếp, phát
hiện ra dấu hiệu khói ñể
chuyển các tín hiệu khói
về trung tâm xử lý. Thời
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
khói
gian các ñầu báo khói
nhận và truyền thông tin
ñến trung tâm báo cháy
không quá 30s. Mật ñộ
môi trường từ 15% ñến
20%. Nếu nồng ñộ của
khói trong môi trường tại
khu vực vượt qua ngưỡng
cho phép (10% -20%) thì
thiết bị sẽ phát tín hiệu
báo ñộng về trung tâm ñể
xử lý.
Thiết bị
báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
+ Vị trí lắp ñặt: Các ñầu báo khói thường ñược bố trí
tại các phòng làm việc, hội trường, các kho quỹ, các
khu vực có mật ñộ không gian kín và các chất gây
cháy thường tạo khói trước.
+ Phân loại: Đầu báo khói ñược chia làm 2 loại chính
như sau : Đầu báo khói dạng ñiểm (Đầu báo khói
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
khói
ion, ñầu báo khói quang - photo); Đầu báo khói
dạng beam
Thiết bị
báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
Đầu báo nhiệt là loại
dùng ñể dò nhiệt ñộ
của môi trường trong
phạm vi bảo vệ , khi
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
nhiệt
nhiệt ñộ của môi
trường không thỏa
mãn những quy ñịnh
của các ñầu báo
nhiệt do nhà sản
xuất quy ñịnh, thì nó
sẽ phát tín hiệu báo
ñộng gởi về trung
tâm xử lý.
Thiết bị
báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
+ Vị trí lắp ñặt: Các ñầu báo nhiệt ñược lắp ñặt ở
những nơi không thể lắp ñược ñầu báo khói (nơi
chứa thiết bị máy móc, Garage, các buồng ñiện ñộng
lực, nhà máy, nhà bếp,…)
+ Phân loại: Đầu báo nhiệt cố ñịnh; Đầu báo nhiệt
gia tăng
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
nhiệt
Thiết bị
báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
- Là thiết bị trực tiếp
giám sát, phát hiện dấu
hiệu có gas khi tỉ lệ gas
tập trung vượt quá mức
0.503% (Propane/
Butane) và gởi tín hiệu
báo ñộng về trung tâm
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
ga
xử lý.
- Được bố trí trong
khoảng gần nơi có gas
như các phòng vô gas
hay các kho chứa gas.
Các ñầu báo gas ñược
lắp trên tường, cách sàn
nhà từ 10-16cm, tuyệt
ñối không ñược phép lắp
ñặt dưới sàn nhà.
Thiết bị
báo
cháy tự
ñộng
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY TRONG
CÔNG TRÌNH
+ Là thiết bị cảm ứng
các tia cực tím phát ra từ
ngọn lửa, nhận tín hiệu,
rồi gởi tín hiệu báo ñộng
Thiết bị
ñầu vào:
ñầu báo
lửa
về trung tâm xử lý khi
phát hiện lửa.
+ Được sử dụng chủ yếu
ở các nơi xét thấy có sự
nguy hiểm cao ñộ,
những nơi mà ánh sáng
của ngọn lửa là dấu hiệu
tiêu biểu cho sự cháy (ví
dụ như kho chứa chất
lỏng dễ cháy).
II. CÁC THIẾT BỊ PHÒNG
CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH
- Đây là thiết bị quan trọng nhất
trong hệ thống và quyết ñịnh chất
Trung tâm báo cháy: Tủ
trung tâm, trung tâm ñiều
khiển…
lượng của hệ thống
- Trong trường hợp cần thiết có
thể truyền tín hiệu ñến nơi nhận
tin báo cháy. Có khả năng tự
kiểm ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement