Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoi.binhthuong9x
#782388 Download miễn phí Đề tài Gia cố nền đất yếu phương pháp cọc đất xi măng5. PHƯƠNG PHÁP DÙNG NHỰA TỔNG HỢP + Dùng nhựa phiến thạch lỏng dùng để gia cường đất cát và đất sét pha cát dưới nền đường & nền sân bay.6. PHƯƠNG PHÁP DÙNG NHỰA BITUM + Xây dựng công trình trên nền đá dăm, cuội, sỏi hay nền đá nhiều khe nứt nẻ. + Gồm 2 phương pháp : - Phương pháp dùng nhựa bitum nóng - Phương pháp dùng nhựa bitum lạnh7. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA HỌC + Dựa vào nguyên lý điện thấm để gia cường nền + Đất sét hay bùn có hàm lượng muối lớn áp dụng phương pháp này sẽ đạt hiệu quả cao.8. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN SILICAT + Gia cường loại đất sét và bùn có hệ số thấm Kt = 0,1 m/ngày đêm

NỀN MÓNG NÂNG CAO GVHD: TS. NGUYỄN ĐÌNH TiẾN CHUYÊN ĐỀ : GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU PHƯƠNG PHÁP CỌC ĐẤT XI MĂNG HVTH: - ĐỖ QUỐC ĐẠT - TRẦN NHẬT THÁI LỚP: CAO HỌC ĐKT 2010-2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 1 PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT/VÔI – TRỘN SÂU. 3 3 1 1 1 6.2 1 NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU. 6.2 6.2 2 1 3 1 1 1 6.2 KẾT LUẬN 6.2 6.2 4 NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 1.1 MỞ ĐẦU 1.2 CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH KHI XÂY DỰNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 1.3 KẾT LUẬN NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI ĐẤT YẾU : - Khái niệm đất yếu cho đến nay vẫn chưa thật sự rõ ràng. Khái niệm này chỉ là tương đối, phụ thuộc vào tương quan giữa khả năng chịu lực của đất với tải trọng công trình. - Đa số các nhà nghiên cứu gọi đất yếu là : những đất có khả năng chịu tải thấp vào khoảng 0,5-1,0 Kg/cm2 (ít khi lớn hơn), khả năng biến dạng lớn. - Đất yếu hầu như hoàn toàn bão hòa nước, có hệ số rỗng (thường e>1), hệ số nén lún lớn, Mô đun biến dạng bé( thường Eo ≤ 50Kg/cm2) và trị số chống cắt không đáng kể (góc ma sát trong j = 4-8°). 1.1 MỞ ĐẦU Để công trình tồn tại và sử dụng được một cách bình thường thì không những các kết cấu bên trên phải đủ độ bền, ổn định mà bản thân nền và móng cũng phải ổn định, có độ bền cần thiết và biến dạng nằm trong phạm vi cho phép. NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 1. Đất sét yếu : có độ sệt từ dẻo chảy đến chảy CÁC LOẠI ĐẤT YẾU : NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 2. Đất cát yếu : khi cỡ hạt thuộc loại nhỏ, mịn trở xuống; đồng thời có kết cấu rời rạc, ở trạng thái bão hòa nước có thể bị pha loãng đáng kể, chứa nhiều di tích hữu cơ và chất lẫn sét. Khi chịu tác dụng rung hay chấn động thì trở thành trạng thái lỏng nhớt (cát chảy). NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 3. Bùn : là trầm tích mới lắng đọng, no nước và rất yếu về mặt chịu lực. Có độ ẩm vượt quá giới hạn chảy và hệ số rỗng e>1. Sức chống cắt rất bé. NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 4. Than bùn và đất than bùn : có nguồn gốc hữu cơ, được tạo thành do kết quả phân hủy các di tích hữu cơ. NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 5. Đất đắp : đất của nền đắp trên cạn hay dưới nước (đất mượn). NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CÔNG TRÌNH BỊ NGHIÊNG DO LÚN LỆCH THÁP PISA NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU LÚN ĐỀU TRÊN TOÀN DIỆN CÔNG TRÌNH KHU TẬP THỂ THÀNH CÔNG NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU SẠT LỞ CÔNG TRÌNH BÊN BỜ SÔNG SẠT LỞ ĐƯỜNG NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU SỰ CỐ DO GIA CỐ NỀN CỦA CÔNG TRÌNH LÂN CẬN NỀN ĐẤT YẾU VÀ SỰ CỐ XẢY RA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 1.3.KẾT LUẬN : Công trình bị phá hoại do hai nguyên nhân : mất ổn định về cường độ hay biến dạng lún vượt quá giới hạn cho phép. Đảm bảo sự an toàn của công trình khi xây dựng trên nên đất yếu cần có biện pháp sử lý : 1. Biện pháp sử lý đối với kết cấu công trình 2. Gia cố nền đất yếu CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU PHẦN 2 : CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU. 2.1 CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT CỦA NỀN. 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐẤT YẾU. 2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG HÓA LÝ. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU HIỆN ĐẠI CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 1.ĐỆM CÁT 2.1. CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT CỦA NỀN. CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 2. ĐỆM ĐẤT CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 3. BỆ PHẢN ÁP CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 2.2. CÁC BIỆN PHÁP LÀM TĂNG §é chÆt cña nÒn ®Êt yÕu. 1. CỌC CÁT CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 2. GIẾNG CÁT CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 3. NÉN TRƯỚC BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 4. CỌC TRE CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG HÓA LÝ. 1. PHỤT VỮA XI MĂNG CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 2.PHƯƠNG PHÁP SILICAT HÓA CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẤM CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 4. PHƯƠNG PHÁP NHIỆT CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU 5. PHƯƠNG PHÁP DÙNG NHỰA TỔNG HỢP + Dùng nhựa phiến thạch lỏng dùng để gia cường đất cát và đất sét pha cát dưới nền đường & nền sân bay. 6. PHƯƠNG PHÁP DÙNG NHỰA BITUM + Xây dựng công trình trên nền đá dăm, cuội, sỏi hay nền đá nhiều khe nứt nẻ. + Gồm 2 phương pháp : - Phương pháp dùng nhựa bitum nóng - Phương pháp dùng nhựa bitum lạnh 7. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA HỌC + Dựa vào nguyên lý điện thấm để gia cường nền + Đất sét hay bùn có hàm lượng muối lớn áp dụng phương pháp này sẽ đạt hiệu quả cao. 8. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN SILICAT + Gia cường loại đất sét và bùn có hệ số thấm Kt = 0,1 m/ngày đêm CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN HIỆN ĐẠI GIA CỐ NỀN BẰNG BẤC THẤM CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU GIA CỐ NỀN BẰNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT Áp dụng : đường, sân bay, cầu … CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU GIA CỐ NỀN TOP-BASE Áp dụng : Công trình thấp tầng, nhà công nghiệp (áp dụng cho đất bùn nhão) CÁC BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU * GIA CỐ NỀN CỌC XI MĂNG – ĐẤT * PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT/VÔI – TRỘN SÂU. PHẦN 3 : PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT/VÔI-TRỘN SÂU. 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG 3.2. CÁC KIỂU BỐ TRÍ CỌC XIMĂNG ĐẤT 3.3. PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ 3.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ 3.5. PHẠM VI VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT/VÔI – TRỘN SÂU. 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG Cọc xi măng đất (cột xi măng đất, trụ xi măng đất) - (Deep soil mixing columns, soil mixing pile). Cọc xi măng đất là hỗn hợp giữa đất nguyên trạng nơi gia cố và xi măng được phun xuống nền đất bởi thiết bị khoan phun. Mũi khoan được khoan xuống làm tơi đất cho đến khi đạt độ sâu lớp đất cần gia cố thì quay ngược lại và dịch chuyển lên. Trong quá trình dịch chuyển lên, xi măng được phun vào nền đất (bằng áp lực khí nén đối với hỗn hợp khô hay bằng bơm vữa đối với hỗn hợp dạng vữa ướt). Sơ đồ quá trình khoan phun phương pháp trộn khô PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT/VÔI – TRỘN SÂU. PHẠM VI ÁP DỤNG : + Khi xây dựng các công trình có tải trọng lớn trền nền đất yếu khá dày (đến 50m). + Các loại đất yếu : Đất sét yếu, đất nhiễm thạch cao và bùn. Sơ đồ quá trình khoan phun phương pháp trộn ướt PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT/VÔI – TRỘN ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013578 link ở trên rồi còn gì, sau đăng cho đầy đủ thông tinh nhé, mỗi cái link không hiểu gì luôn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement