Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#780121 Download miễn phí Bộ câu hỏi Tài Chính Quốc Tế

Bộ câu hỏi Tài Chính Quốc Tế
Lý thuyết
Câu 1: Rủi ro tỷ giá là gì? Hãy định nghĩa và phân loại độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá là gì?
Câu 2: Để đo lường độ nhạy cảm giao dịch chúng ta phải làm gì?
Câu 3: Độ nhạy cảm giao dịch khác với độ nhạy cảm kinh tế như thế nào?
Câu 4: Độ nhạy cảm kinh tế tác động như thế nào đến các công ty hoạt động thuần túy trong nước và các công ty kinh doanh quốc tế?
Câu 5: Cách thức đo lường độ nhạy cảm kinh tế đối với rủi ro tỷ giá?
Câu 6: Độ nhạy cảm chuyển đổi đối với rủi ro tỷ giá là gì? Các nhân tố xác định độ nhạy cảm chuyển đổi?
Câu 7: Tại sao có một số quan điểm ủng hộ việc quan tâm cẩn thận đến độ nhạy cảm chuyển đổi đối với rủi ro tỷ giá, còn một số quan điểm khác thì ngược lại?
Câu 8: Hãy trình bày các nguồn tài trợ và các cách tài trợ ngắn hạn mà các MNC có thể dùng đến?
Câu 9: Tại sao các MNC lại quan tâm đến việc tài trợ bằng ngoại tệ?
Câu 10: Hãy trình bày các kỹ thuật để tối ưu hóa dòng tiền cho các công ty MNC?
Câu 11: Hãy trình bày các phức tạp thường gặp khi tối ưu hóa dòng tiền của các công ty MNC?
Câu 12: Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Nguyên nhân dẫn đến hình thức đầu tư này?
Câu 13: Hãy trình bày các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài?
Câu 14: Hãy trình bày các định hướng của đầu tư trực tiếp nước ngoài?
Câu 15: Hãy trình bày các tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài d96n1 thương mại quốc tế?
Câu 16: Bạn hãy trình bày các biện pháp tăng trưởng kinh doanh quốc tế mà bạn biết?
Câu 17: Mục tiêu của MNC là gì? Để thực hiện mục tiêu này MNC có gặp phải những rắc rối gì hay không?
Câu 18: Các lý thuyết ủng hộ cho việc thúc đẩy kinh doanh quốc tế là những lý thuyết nào?
Câu 19: Hãy trình bày các rủi ro trong kinh doanh quốc tế mà bạn biết?
Câu 20: Hãy trình một cách cơ bản và khái quát các thị trường cấu thành nên thị trường tài chính quốc tế?
Câu 21: Một đồng tiền khi nào gọi là tăng giá và khi nào gọi là giảm giá?
Câu 22: Cân bằng tỷ giá là gì? Tại sao chúng ta lại xác định điểm cân bằng trong tỷ giá?
Câu 23: Hãy trình bày các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái?
Câu 24: Hãy so sánh chế độ tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi hoàn toàn? Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn có ưu và nhược điểm gì so với chế độ tỷ giá hối đoái cố định?
Câu 25: Hãy trình bày ưu và nhược điểm trong hệ thống tỷ giá hối đoái ngang giá trượt?
Câu 26: Tại sao chính phủ lại phải can thiệp vào hệ thống tỷ giá hối đoái? Các biện pháp mà chính phủ có thể can thiệp vào hệ thống tỷ giá hối đoái là gì?
Câu 27: Hãy trình bày tác động của một đồng nội tệ đối với nền kinh tế?
Câu 28: Tác động dự báo giá trị đồng nội tệ đối với giá cổ phiếu phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 29: Hãy trình bày các hệ thống tỷ giá hối đoái theo cách phân loại của IMF?


Chương 8
Câu 1: Cán cân thanh toán là gì? Các thành phần chủ yếu của cán cân thanh toán?
 Cán cân thanh toán là một đo lường tất cả các giao dịch giữa các cư dân trong nước và cư dân nước ngoài qua một thời kỳ nhất định.
 Thành phần của cán cân thanh toán được chú trọng nhất là: Tài khoản vãng lai và tài khoản vốn.
 Tài khoản vãng lai: là một thước đo rộng nhất của mậu dịch quốc tế về hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. Bao gồm các thành phần như:
o Cán cân mậu dịch: nói lên chênh lệch xuất khẩu và nhập khẩu. Một thâm hụt trong cán cân mậu dịch nói lên giá trị hàng nhập khẩu lớn hơn giá trị hàng xuất khẩu. Và một thặng dư trong cán cân thương mại nói lên giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng nah65p khẩu.
o Các cân dịch vụ: là số tiền chi trả thuần tiền lãi và cổ tức cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như số tiền thu và chi từ du lịch quốc tế và các giao dịch khác .
o Chuyển giao đơn phương: Bao gồm các khoản biếu tặng hay viện trợ của chính phủ và tư nhân.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NaMy
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh về nóng
Advertisement
Advertisement