Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congai_kokieu_kodangiu_01
#779992

Download miễn phí Generator wpp


Phần A:TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ . 1
I: TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TẠI VIỆT NAM1
II.TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM2
PHẦN B: CÁC LOẠI MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG TRONG TURBINE GIÓ . 6
A. Máy Điện Một Chiều (DC):. 7
1. Cấu tạo máy phát điện một chiều (DC) :. 7
2.Nguyên lý hoạt động của máy phát điện một chiều :. 15
3. Ứng dụng :. 16
B.Máy Phát Điện Xoay Chiều Không Đồng Bộ :. 17
1.Cấu tạo :. 18
2.Nguyên lý hoạt động :. 20
3. Ứng dụng :. 22
C: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ :. 23
1)Cấu tạo :. 24
2.Nguyên lý hoạt động :. 29
3.Ứng dụng thực tế :. 40
4.Ưu nhược điểm của máy phát đồng bộ :. 40
5.Chỉnh lưu công suất dùng trong Turbine gió :. 41
6.Nhận xét :. 43
7. Các thông số tính toán thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ:. 44
PHẦN C: XÂY DỰNG MÔ HÌNH45
I. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN:. 46
1.Thông số máy phát tính toán:. 46
II. LỰU CHỌN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG:. 46
1. Hub:. 46
2. Cánh turbine:. 47
3. Trục chính:. 49
4. Ổ đở trục chính:. 49
5. Hệ thống truyền động:. 49
III. CÁC BỘ PHẬN KHÁC:. 50
1.Hệ thống bệ đỡ tổ máy:. 50
2.Hệ thống hiển thị:. 51
PHẦN D: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỦA MÔ HÌNH52
1 Vấn đề nguồn gió thí nghiệm:. 52
2. Kết quả thí nghiệm:. 52
3. Kết luận thí nghiệm:. 55
PHẦN E: KẾT LUẬN56
I. VỀ LÝ LUẬN:. 56
II.VỀ THỰC TIỂN:. 56
III.PHẦN KIẾN NGHỊ:. 56
&: TÀI LIỆU THAM KHẢO :. 57


Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

æœ33y
(
(R6ÙSäYÙø
*^Ú©XiK{K䚃fÈy ç¡zHeðoI
,9 oË[email protected]
mºßã+Ñœm+*_"w
k=f«…\5fzŽ~NHUbœŠRŸ´
.rE5ÁSÜH=){ÉGÊ[>Äënà}
H/QwQ5%ï
k©H|¬I|tæöP[2H
P^
u0Í$Í~
F=(;
K͉›m¥#5m‘nM//
2RcFta
0v
_
Xg3ær'ï†Å6%j6A
5èQžÕ™½&­Õi©†Þ4j0zMRgzÔ6:­oy7;Úw3
)×âíS‹vg#o•a°]?qbÛ
?
#²ÄbU1
M4;
7N=ÐZ>W-
Vsëʁ¥îc•e+ʍÄÆ°i‰vSÅ°,g?¿\A#ò®¦l•Aw»Å.EOM
c
$3wO8$
9/'cIo
fEkÐB:+X
6ùëØúyxœ@¶ˆS§€93y±.#]@y6sOaŒ?Ñ÷
O܊禜@¬JÄÊzbY}±ÆAXÒpt:
[
K
Fº„úÅ°]Œì2¢Ár<e%HG
z
/f‡¿»ÀÂU&+W™¥\ä-û'd“@OÚ’@O#cÕ
j
?X^*]:
m±½4þ86:~Ze
fL«:=Cy6
l
NŸ7q+
oO3
l8¬
&wa~‡}¹
>$ÿ!:
l_Úz?B6åuD
F7'ÐÓ9vç
r·%š34R~
j!
ÁT0Wyòöõ”WA]å+uT
3P*T~´
]ëUj6ÑÒƒÑŸ„%c?I Ñ|"
gì8•œ%]93kM
?}Þ¿>³¤}sG[kGrEë
a0H<ýÐ'8ë3a}b¢:bb:hrÕmò´Çäk·)
"†^”Z†uﭥƆZK_ƒãÐ_X§O9;D?
[ôg+3
c112BY
L
pX321)
ENTIRE POWER1
ENTIRE POWER1
"&35DT
26CEd
FRUVt'BSefuv„7bc…†”•
Oþ0L$!<Cl®
$ÀÄLA$%!Hp
8…Å\¾EYc:\ôU©L
XL
'f7ÛBIS
D
{;¯Æ]—SEki[6\
E'F27Fl7)º ò‡)
-x…Ú»¶k²ƒ.3O%k.G£
}¡Àü%î Àq'"~DžQ
8üè>G-¢a+½Z¥ã+'B?i
xύXP&["Wv¬oí
x—eÖY1ãXÙ@#§'X[¼@@x×vÊ
(E!øv{i(
W]+(9=pœ
U88’2[»/×+<eAÎ
*
HFWÛ=T
q¸[0D“
*iJb
6ÃK8E$P3
0

Ô{{6vvJ
+z`4W†1Q
Up
N2 IV}
gjM‚N8Ö>`B
AȸÏh²ß7U6+u×0b
:|
eöx|h>_g
A7,Pd:
dõ^2„ô[oñîöRXQ_vW
NX>¢ÏÅú‡‰ÝÛ@`v\™oÕ9Jz
O qùÐ
úãG ~s~#~Í}˜
N
N<ž
`IÙ[email protected]~X
(F_g‡Æ‰
i
[)q=[)
$¥€?¬¬gœvwKm”
ëyq1\
q£gWÌó+pÁÆZè9'(ýB¹ýaWUþýxvJ‘o
h¤å<Šú¹ù÷WôÙN~!ã=AmÔLÏg u¥•ÑWhŠÈ$3[R
`
5Ó '.O÷‰{-Ä.âCe<}ði<m‡5èeC“Õ˜
YmOIf
F
]k y=^
p;®
n
FQfd+u]ûgë
-¶Zý—Sžƒê,ºí—ß«óÛJ/iyT#
-s§¡°<´ÕfWxHvb
6
!
]*v±^Sè/
՝‡V
jDX[B~
V*¦:!Œ/
HA H[ŒdÄ^&
AYVgª±ó%EEJ±ÃK<õµäñß9S8þI~RbT
Uƒµ‡`‹T[PõqxZ,
P"
m‚Ûäˆ$ïŠ@ÚBI$€rX"—*h
n
8Ëe{6qtö_Ü;Ip‚
5twÈy#CúÂpXK+yŠ’
a$š
7 Í¿/hNà³U*=oË1Q
=Puþvßf>w™gl
@
SÍà<¦Ì’m7E › ÝuDRå
V¥1å^32­uB_uÛ
xyí¿.p<VøSv
q
\~w
~u4ݵ…¥6^fÖ}Ü7ÉÛf/îú5/V«1Ûø+Qj³ÕÕM¢D(†,7u&˜uµ
m<M
|XlG‘ž*r\Tk2
Qx؍&;QLWT
kšI˜¾ËÙ/oº^€Çi).*çÄ.ù¿ñ~«mawdéWåy!j0ÑYÎ
@ 2A1DP
!z($€\"ž_%
uØHÍuiwKŽz6H
)Z?¢)#0
DEqMÕk;­·o?fL
@:Ãe—ˆYL9±[Jñ·Os¢t%iUr
Xc [email protected]
H&"ˆ
A 4RLDE
bC%oí7IèqX
~šl**ZÌ_z4
yËêäeó™u-|{iœ)œy
G
v
ußu0öbš‰9¾bFm
j ~bÀ¡<åUƒÎͳœË›e/m
\$I+ 
,f\zçù
Aš¾¯²_7qiÓx";
O$Nk<Œm(
%F384SqŒ:pGé
7 ZmCö\ eBAZ 3Zm
P.IÛ%`ç]\ü†lÐZcç½nv5-à6ËU2‚NË2Õò
8Õ³««r3ybªì[email protected]–[p
%ƒåh©ºŽEg7oA8
.%Œ~­ìLY­ìpYl"Ùc<o
KÈ°¨¸Ë]S[k:,qi¨H
B'<lw©øîKmàUêJkkj{Ä;ö
;q#—>¿9
EGyQrm1z
_¾›àI*ëŒöy÷«Ëþ¿nË
¿
UujHRª\hwë
SM
xVØÎdG~_ÆZI
L7Ð4ð
hÊdO\+ëóœÔ{»¶*ýÛ¨}hI-àP||
QE¶
o
""cp?D
{w[nÙvP!
{7ÉaP¦3MeªÊ«Ó¶¬°ÓµqSL>Z3
gÝ>oDweY
ryiHRK
QÙ`è3n7[á}8;
xz
Y¶ûæ!m4r/y9 
Gl·_']A¥
¢SUÚi1F!C
~ÑñÄ7]@áQnvd
F8¾IÇ6 +->5Å
!+'1°'LÝ]”IdeN
[t<û¡?;Bc)^t
~n­pZ"#¨ ˆ
LszóYYš+]IO;\¾cf¹
K"[email protected]>
W2Çd2+!~
w
wºTè9pI7 E
O
,{~Zc{
\8ñ)_/g
MÉaÃS•²®›Ú ÷»<@Qt]w
Mù|wWÊa
))Ím É\n¸ÑAÙwZëLVS
a|p5L"*
cŒ›êßxŒp\w%Ë=YÍv6
e1
g
IYsÂ[Ä{1Õgm"
'
FX£
Fs
(%0Dm
yH+ õUî«lvT$xÁ
G\çu5b9*W
Mkhf“1Aèqt
r®y$O®}îWO‹? !
NDÕ|¹
;¶Ïó•·§' NnF_
7
ldpZ‘9vµpq
C'xõg)÷_,³Ÿ•7™'}DU
Qxa-W_
U
'l¹Q2"=odHa
#$3s«%YXwW
cÄTLW}Rx^DÏ÷
V¹ÈaCšÀ9ês¼íDW.-º-%G
5‰ù¯¦ÜH•
bk€ßsâl)ˆnÒh‰joD4{]g Uڍ
X
j=O1
wo ä‘‘Zô~°´§³‹wŒ®Õ@Ó†—“n¨K€Ñq^6dzx
[ìÝHI9cV?
aÓÊëuxa}ݸÒPc¾¸w‡®Ðq9^={.
z¯Oâ!ñõPŠq2%3
R
'9÷jÙw|'¦6vJ
|,øJËi
a*~L †d$J
$
[email protected])
QV[0R9$J4’ÑA2À@
AN‘Q-Y2PUYL
RHDyrM
I+9#L ‚BZ
mS3U’Œ9e]3
I
HSH?H
’š "!
G( LFW#
Z7ë
BzcC.B·
x¸uj
l5Á†ªØ_RPXi,*
:³+± =oVÜ'`^!
Eb7Öv
±^5;>l/`¶[ÍÖóghÌ
Dd"2š! D
G¡Èg['9vÏó»wqE.+žw)#Ö
w~kÚm"2Y
\\™JäMYZWg
pÐ2©7/ïöû'nÌ(9Ý>p~_
?
'' wQ8ý
(;aäQRUX=|üÙ]UO=¿¶Û§
Q;9½
`Jì,¼5c+Ã
/\8
QÞ¶:ð¼=žÊ8%sÒ2á´|uwK|
n5wŽÚ0ÒDjVXX

u
T
ML9b
Z(
$6Hnš
S
a
&
"
rFS†HFChN
h
|h9'dM
;øãÝHNC+tÅf[
*U[ÙMfâË5àoU¾()1
5Y9’çg+L„€"‹v&</
E|•O$iyjY
Ú
3I^%hr
qùjñ .SË’´°¢
…Óðâ{uQ‹4“ÎZXWX![
Xkõ~tŠjk
[X=E{9W×
S âmWüOv6øn²úw“õÁ¼}trI$_
9Êgžm§¬«vØ=Ú÷êÙNN'"Pä
9Y
/
eû¦&”JÙ`H}@Z
tK&•>[email protected]¦
,,
fI_Q+{v_ݳ
[email protected],P
/í´{°ÙIÑqÉ 'SS<?¼cm
v¼;hBã4ƒ
%DJõv^!;}¶R
A= S¶waágÆ[email protected]_£O
tîÃ6ÜQz9¶1n$)
W
.‘÷»ÅsXwqe–Q*d
<߯ͦ8û%¯‹hA'+œV\þ#;q
<a)KÆx[ "’
.K<´OH¡E$¹Ir
HLFHòPHQ
)!
hcà8YGe$
j}
]ìõ¿
0S\!pD
&b¿A›çA?]’šîÇe){ʈØQR‰~Nsú¶p5ðƒjJkkjwéÖ+ý
qh0$H;
rK=aX6Nê`ç3r=xë
5_§ôU9u¿ H?+0
BÈ‘³Ä%of7[:
T5`â[email protected];
j )9`
N"BŠ
H9)|îJ!m
}ÜYßm¬H'"[email protected]~t°
<‰g*b#´%Ø!l®Õ,gE
d
Tu¡ül[Vc"Òg7
TYW8e!
eᏯßeô^KHõ<àO!eg
T¯z‡-µc0E
Ô=L5e
7–[email protected]ºxñoˆQy*g
hA$p}Fm9
l¸ ]~=à7P'E
&
xJ€AÝ R¶wáãoÆvÙAÉ;Ž<B{@iÆK,i
å
n–GÛꗍ–p7/8ÐT7,
t
`
HQ%0D>y‰
?9XZ”öK_«ß*8%O"oN½tîž
'%s¥X!Gov¬d
lH"*BG9ñjæÌG…iŽ
R|
u•‰jíß À=xM$GW<}"VëÇØ
B`!tÀB`;
J
e]iNJ}
pÕÅØP†jçUWµejV[n#uô
<‹wÛm«^­wQ{HÒ
UW;.³mƒ
I¤×d j-&[)]†tÖX ä
qatFS1U!c<P¹¼×x[mÖCi
FstÖõZ<z¨½MqK?X!HüØd
)3`Kn)
L
q»>JSF` K
9Uc!œ­v]ùX:®ºÊBTÔrC—!]Y_
W^Ît;âò5+9
ñfs]
my÷
lÇŒ=›/`N_5X#Û,uqe
|6cï^w[_X‘
b¤*›Fs
cU]Mv>
F+OXU&^’†
@bvbqK'¨
f
[
s±ÛbH%ýB7RÖI%Ep¬¹
P{Iƒ[ÚÔ91B¶Î<w{\
w]ðj6ª¯
6aM°¢¸ÙÌH^VYXÏ3,
{
9f—ê•×¼[Jfubo
b
/;/•â{vNR¤[R
E
$œ`Œ§«m—Nvn
vP1
I?+—Ã
<l¼FŒ
fÎ;7Y¨vNo1Èök»g· R.t
O
#9÷vR
Q0HXÌF/)/ž
O
` !.W&
U
N
5
MYJ/;Í
²UüRä­»
Vh#WG[
hGÕq9Ï»VË»å
 a…„ˆMp£9bW.i
Pg
yb")rD9S˜Îtð(øyë
F)3
yVJiHF
S¨+ðFA[ί㮤§×=?Si¹+pn
B
n
=
<?v£Ÿ
g<i»D4Åg–¨¼¤[email protected](
u52 )b}
>0
xP.$öqÍ#HX
%påg4NS%\âzÌ
g¾M&böbß'~`:í N›aåyy47“ê
%+¨5mk=oK,
y…ðauUMoF
N#u²ÞE½1”
$º¯.óN¯>QzÐArÒD—6<:)VÛUAU
R#7+iVu¥
S
?]fǦ
_R^QVh
m#ub#ó¨ÊYYqœ5Æ\
p
l–Î%HpäJV#!uù
F[=)^^
bA$õ¬¾_Ò¿÷]º÷[@¥v4lsj
qñð¢õ2TI7 q
0]Ö"‚Úà¯.ª2Xè3sÆŸô†iJCp^#
S
W3ò
P
[email protected]@PM$
Ph.µÚ«[email protected]Á Df
$­42&$C&
3’[EE°
¶Ê.^Pfˆ B"
FàÙ+µøP!=1«=>s
*WÊÌÌ;˜õ_n2Hf,
2'©²Ã.z¯Tc2óÅE59g
Vv<Ðu‡¦âDx]u×bC[3
XH$ 3
lD7‡0½Ça¯3t|9v
wbÅ?O
J`(
+ÓISÏ3s
>yÕ
w
~K} Dm
.PŒÄFvÛxNœƒ †Âa+²˜LµVj²ª›5EQQQSGf
6xNê'l}R
K!$á%W.x
z
J
I
..y­_.¼3Z\
#6c¸n|/Lu
+*ëV.fŠ~>:
yE
Y
AX&|V2#
`„AªM]!¼W-b!Bæ
Eh=\/&{-
)uijg²ÖY¡µNÉkã
'l
ê¦lFAeX/
BÞíÚ÷ãJï‹õ…¯lSi=5y
V ]xEV
]MVYukp¶
qmÓ
2%i`ûÕÖ”ÆÞ'²ÜvÐ4‚½P•^[email protected]&Âó)Eee
m“öš„P…!§Ø]û¶Sb ÌA:$BXc
}³ ìÒzÖAxû8×1øÙ@`O\$H?¾
;PõVc^bÚ†ï
öJ(0¦.3éxZ
u_€êŒ¶Òä2xt37å.20†
uÔw[·Ì}t¾rY¹cr
nóP3&Ã)qL$
6Rá$5Ttj
=k®
=iO2\e
@RHRxK
]O7' >]T1ï
|å)þ\J³ü¡ÙòçòW†J*:I^(W
# b‚AÝ;Fž´¸§–U—VÎ5-Ê[CXkÆ]”ášFAA\
r¾Š]d€TJYYX
~Xa¼hAÝMAb
%q{Jf'
Gv>7Ù
0\8òC8^=YYž;½ß l£
@-6ªÁWE z"
U
<i¯19MÙ
HóyÒw4
;/Àm¥|FºàERb3F
[email protected]<žHˆ
Im|O
0Df”jŒ-F0:
]ÃvE´“u¶Åb0A'±ÚJC.S
[email protected]Á
$3•ŠƒµŽ{bT,e<P¶
`>P^/ºQY
E
S
UÊ1Êo½çE÷Ù8¢®éBoX=ir`
z
_
nÞ/–Û»ÈËìðøÒP
Ëe{6qtö_ÜI?R
#-›ößd·Ë²Z¬º€E%%!øv{h
[email protected] <OXôkB
X6Ø
$9*é$Z !j|”‹1.À‘c¬-²TÎ
&"A+µÏXY®Ð 5 ãIY=]W °
hsÙ¥9Hu„·ßlö_“©"A*É &&) r
,E>“gÊO*rr`!u‰
KU
!AÎ+,jÀe]c3
vŒÄ,Ýw}
'.q½:÷g
(/ ÷ûµß?~.¦vX¬¾AYg:
f
uóÇüž'dj)Ta
U
JL6""<
BC4
L
H
+ùfªÔXuO#I<
W•³Õ<%/ˆÈuR*t+K
|2y^F}m
ig5W†-X'Wˆ/
Û
]6Ð
.
$¡ô•™k³²Ì;u[¬u6—D°Aþ‘øIïÙ;p¾ýtNNAw8
#)
u
"SûàæA,Gò²€áqs35c z¶
|ljY‹—ÍZ
ûgníc<?6
k
er
Tí~!ï¤Ï2;{%~>
t!cÞóÅ8Œø7#ìOiªheW¶!)
=
PR©ÝfB…T+^.{
O'<÷©B,Viãey
QQ
y
pwLVC
XÙª„T…Qqär]v
ga{–
j¦-!^j?N[y‚Á
_U6Zå[email protected]+
T[UUc
@
a$
pržDÑ^³fý¸qm
\82[
S(zòµö]vú/i}PŸø_ Z><]G ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement