Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Rhisiart
#774681 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
CHƯƠNG 1 5
1.1. TÊN DỰ ÁN 5
1.2. CHỦ DỰ ÁN 5
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 5
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 5
1.4.1. HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN 5
1.4.2. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 5
1.4.2.1. Quy mô dân số dự kiến 5
1.4.2.2. Các hạng mục công trình 5
(1). Nhà ở 5
(2). Khu thương mại – dịch vụ 6
(3). Đất hoa viên - cây xanh: 6
(4). Quy hoạch đường giao thông 6
(5). Quy hoạch cấp điện 7
(6). Quy hoạch cấp nước 8
(7). Phương án thoát nước 9
1.4.3. CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN 10
1.4.3.1. Chi phí đầu tư 10
1.4.3. 2. Tiến độ xây dựng dự án 10
CHƯƠNG 2: 11
2.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 11
2.1.1 HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 11
2.1.1.1. Chất lượng không khí và tiếng ồn 11
2.1.1.2. Chất lượng nước 11
(1). Chất lượng nước mặt 11
(2). Chất lượng nước ngầm 12
2.1.2. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN 13
2.1.2.1. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 13
2.1.2.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 14
2.1.3. CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 14
2.1.3.1. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 14
2.1.3.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 14
2.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 15
2.2.1. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 15
2.2.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 15
2.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 16
2.3.1. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 16
2.3.1.1 Tác động đến môi trường tự nhiên 16
(1). Tác động đến môi trường không khí 16
(2). Tác động ô nhiễm do nước thải của công nhân xây dựng 18
(3). Tác động ô nhiễm do chất thải rắn 19
(4). Tác động đến tài nguyên sinh học và con người 20
2.3.1.2. Tổng hợp tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công xây dựng 20
2.3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 21
2.3.2.1 Tác động đến môi trường tự nhiên 21
(1).Tác động của các nguồn gây ô nhiễm không khí 21
(2). Tác động ô nhiễm do nước thải và nước mưa. 23
(3). Tác động do chất thải rắn 25
2.3.2.2. Đánh giá tổng hợp các tác động do quá trình hoạt động của KDC Bình Thắng đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực 25
CHƯƠNG 3 27
3.1. QUY HOẠCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU GOM CHẤT THẢI RẮN. 27
3.2. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN 27
3.2.1. PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 27
3.2.1.1. Những vấn đề chung 27
3.2.1.2. Những biện pháp cụ thể 28
(1). Phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm không khí 28
(2). Vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn. 29
(3). Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 29
3.3. KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ 30
3.3.1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU DÂN CƯ 30
3.3.2. CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ 30
3.3.2.1. Khống chế và giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên 30
(1). Phương án quản lý và xử lý chất thải rắn 30
(2). Biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 32
(3). Phương án khống chế và giảm thiểu ô nhiễm do nước thải và nước mưa 33
CHƯƠNG 1
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN
DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH THẮNG
TẠI XÃ BÌNH AN, HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
1.2. CHỦ DỰ ÁN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀN CẦU
 Địa chỉ : Số 141 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại : 08.9303787 Fax: : 08.9260311
 Đại diện là : Ông Phan Đình Tân
 Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN
Khu đất có tổng diện tích 26.855,8 m2 nằm trên địa bàn xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cách trung tâm huyện Dĩ An 8 km và cách thị xã Thủ Dầu Một 25km về phía Tây Bắc, cách TP.HCM 20km về phía Tây Nam.
Vị trí tương đối của khu đất dự án như sau :
- Phía Bắc : giáp KCN Dệt May Bình An.
- Phía Nam : giáp Công Ty Trung Việt và một phần đất dân cư.
- Phía Đông : giáp Công Ty Tân Việt Phát và một phần đất dân cư.
- Phía Tây : giáp KCN Dệt May Bình An.
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1.4.1. HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN
Khu đất dự án có nguồn gốc là đất nông nghiệp của người dân địa phương, khu vực này trước đây chưa có các công trình kiến trúc công cộng, chưa có hệ thống cung cấp điện và cấp thoát nước. Do dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng nằm trong quy hoạch của Khu Đông Bắc Bình An, khu quy hoạch này đã đã được triển khai xây dựng nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật như mạng lưới cấp điện, cấp thoát nước, giao thông,.. tại khu vực này hầu như đã được hoàn thiện. Vì vậy khi thiết kế quy hoạch mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu Dân Cư Bình Thắng sẽ được đấu nối với hệ thống kỹ thuật của Khu Đông Bắc Bình An theo đúng thiết kế được duyệt của Khu Đông Bắc Bình An.
1.4.2. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
1.4.2.1. Quy mô dân số dự kiến
Khu dân cư Bình Thắng được xây dựng sẽ có 253 căn hộ dân cư và 03 căn hộ thương mại. Nếu tính trung bình có 04 người/căn hộ, cộng với 20 người làm việc tại khu thương mại dịch vụ (khu trưng bày mặt hàng đá Grainit của Công ty) thì tổng quy mô dân số toàn KDC là 1.044 người.
Dự tính cho quá trình phát triển lâu dài trong tương lai thì quy mô dân số tối đa của KDC Bình Thắng khoảng 1.200 người.
1.4.2.2. Các hạng mục công trình
(1). Nhà ở
Nhà ở trong KDC Bình Thắng bao gồm Chung cư cao tầng, nhà phố và nhà liên kế song lập.
a). Khu chung cư A1 :
Khu chung cư A1 được xây dựng trong khuôn viên khu đất 8.906,3 m2 bao gồm 03 đơn nguyên có diện tích và kiến trúc giống nhau, tất cả đều gồm 09 tầng (kể cả tầng lửng) với tổng số 228 căn hộ (trong đó có 03 căn hộ thương mại - dịch vụ phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng ngày của KDC).
- Gian phòng thương mại – dịch vụ (tầng trệt và tầng lửng): DTTB: 200 m2.
- Căn hộ loại A 03 phòng ngủ (tầng 02 – tầng 8): DTTB:115 m2.
- Căn hộ loại B 02 phòng ngủ (tầng 02 – tầng 8): DTTB: 100 m2.
- Căn hộ loại C 01 phòng ngủ (tầng 02 – tầng 8): DTTB: 75 m2.
b). Nhà phố liên kế A2 :
Nhà phố liên kế A2 được xây dựng trên diện tích khuôn viên 1.554,8 m2 gồm 03 tầng với tổng số 18 căn, với các chỉ tiêu sau đây :
- Diện tích khuôn viên khu đất 1 nền : 89,4 – 102,8 m2.
- Diện tích xây dựng 1 nền : 65 m2.
- Tổng diện tích sàn : 3.510 m2.
c). Nhà liên kế song lập A3 :
Nhà phố liên kế song lập A3 được xây dựng trên diện tích khuôn viên 2.212,5 m2 gồm 03 tầng (01 trệt, 01 lửng, 01 lầu) với tổng số 10 căn, với các chỉ tiêu sau đây :
- Diện tích khuôn viên khu đất 1 nền : 185 -270 m2.
- Diện tích xây dựng 1 nền : 118,7 m2.
- Tổng diện tích sàn : 3.579 m2.
(2). Khu thương mại – dịch vụ


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014300 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement