Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_minh_hanh
#774670 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 5
1.1. Địa điểm khu vực thiết kế 5
1.2. Điều kiện tự nhiên 5
1.2.1 Địa hình. 5
1.2.2. Đặc điểm khí hậu 5
1.2.3. Lượng mưa trong năm. 6
1.2.4. Gió mùa 7
1.2.5. Độ ẩm tương đối 7
1.2.6. Thủy văn 7
1.3. Hiện trạng kinh tế xã hội 8
1.3.1. Hiện trạng dân cư và lao động. 8
1.3.2. Hiện trạng sử dụng đất. 8
1.3.3. Hiện trạng hạ tầng xã hội 9
1.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 9
1.4.1. Hiện trạng nền. 9
1.4.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 10
1.4.3. Hiện trạng hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 10
1.4.4. Hiện trạng cấp nước 10
1.4.5. Hiện trạng cấp điện. 10
1.4.6. Hiện trạng giao thông 11
1.4.7. Hiện trạng bưu chính viễn thôngc 11
1.5. Đánh giá chung về hiện trạng 11
CHƯƠNG 2: QUY HOẠCH TỔNG THỂ MẶT BẰNG 12
2.1. Định hướng tổ chức không gian chung 12
2.2. Quy hoạch tổng mặt bằng 13
2.3. Các công trình công cộng trong khu dân cư Long Tân 14
2.3.1 Giáo dục - y tế 14
2.3.2. Công trình thương mại – dịch vụ khu dân cư 15
2.3.3. CTTM – dịch vụ trong khu thương mại - dịch vụ chợ đầu mối 15
2.4. Các chỉ tiêu: Dự kiến khu vực thiết kế có dân số 17
2.4.1. Chỉ tiêu phân bổ các loại đất dân dụng. 17
2.4.2. Tiêu chuẩn sàn nhà ở 17
2.4.3. Tầng cao xây dựn. 17
2.4.4. Mật độ xây dựng nhà ở. 17
2.4.5. Chỉ tiêu kỹ thuật : 18
2.4.6. Mật độ dân số : Mật độ dân số. 18
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 19
3.1. Cơ sở số liệu phục vụ cho việc tính tóan 19
3.1.1. Khu dân cư 19
3.1.2 Các công trình công cộng thương mại – dịch vụ 21
3.2. Tính tóan lưu lượng nước tiêu thụ 25
3.2.1. Lưu lượng nước cấp sinh hoạt. 25
3.2.2. Lưu lượng nước cho Nhà trẻ - Trường mẫu giáo 27
3.2.3. Lưu lượng nước cho trường học cấp I 27
3.2.4. Công trình thương mại – dịch vụ khu dân cư 27
3.2.5 CTTM – dịch vụ trong khu thương mại - dịch vụ chợ đầu mối : 28
3.2.6. Nước tưới cây xanh – Công viên – Tưới đường 28
3.2.7. Lưu lượng nước thất thoát. 29
3.2.8. Áp lực yêu cầu trên mạng 29
3.3. Xác định trạm bơm cấp II và thể tích đài nước, thể tích bể chứa 32
3.3.1. Chế độ bơm 32
3.3.2. Xác định sơ bộ thể tích đài nước theo các chế độ bơm 33
3.3.3. Lựa chọn phương án 38
4.3.4. Xác định dung tích đài nước 39
3.3.5. Xác định dung tích bể chứa 41
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 44
4.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước: 44
4.1.1 Chọn sơ đồ mạng lưới cấp nước: 44
4.1.2. Sơ bộ về vạch tuyến cấp nước và nguyên tắc vạch tuyến cấp nước 45
4.2. Thiết kế vạch tuyến cho khu dân cư: 47
4.3. Xác định chiều dài của đoạn ống và hệ số làm việc của đoạn ống 48
4.4. Xác định lưu lượng tại các nút và hệ số sử dụng 51
4.5. Xác định hệ số Pattern cho các khu 56
4.5.1. Khu nhà phố dân cư (sinh hoạt, thất thóat, tưới cấy, tưới đường ) 56
4.5.2. Nhà trẻ - Trường mẫu giáo 57
4.5.3. Lưu lượng nước cho trường học cấp I: 58
4.5.4. Công trình thương mại – dịch vụ khu dân cư: 60
4.5.5. CTTM – dịch vụ trong khu thương mại - dịch vụ chợ đầu mối 62
4.6. Chạy EPANET 2.0 64
4.6.1. Giới thiệu chương trình EPANET 64
4.6.2. Thiết lập thông số tính toán cho EPANET 66
4.6.3. Vẽ mạng lưới 67
4.6.4. Khai báo Chu kỳ thời gian (Pattern) 68
4.6.5. Đặt đặc tính cho Nút 72
4.6.6. Chọn đường kính sơ bộ cho cc đọan ống: 74
4.6.7. Kết quả chọn sơ bộ đường kính ống 76
4.6.8. Đặc tính cho đài nước 77
4.6.9. Đặt đặc tính cho bể chứa 78
4.6.10. Đặc tính cho bơm 79
4.7. Kết quả 81
4.7.1. Kết quả chọn đường kính ống: 81
4.7.2. Kết quả vận tốc cho giờ dùng nước nhiều nhất (vào lúc 12 giờ) 82
CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ LONG TÂN 92


LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đồ án
 Quy hoạch chung tổng thể xây dựng Đô thị mới Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt theo Quyết định số 323/TTg ngày 17/05/1996 của Thủ Tướng Chính phủ.
 Trong thời gian từ năm 1997 đến nay đã có nhiều dự án quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai như các khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II…V, VI, khu trung tâm Thành phố và gần đây là một số khu dân cư trong khu vực Thành phố Nhơn Trạch như khu dân cư Phước An, Long Thọ - Phước An, Khu dân cư trung tâm, Khu dân cư dọc đường số 2… tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở của người dân.
 Khu dân cư Long Tân ra đời sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở hiện ngày càng tăng của người dân.
 Việc xây dựng Khu dân cư Long Tân sẽ tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đảm bảo và nâng cao chất lượng xây dựng đô thị theo đồ án quy hoạch chung Thành phố Nhơn Trạch.
 Theo yêu cầu của Công Ty Quản Lý & Phát Triển Nhà Quận 5, Công Ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất động sản Việt Tín triển khai lập dự án Khu dân cư Long Tân.
2. Mục đích nghiên cứu
 Đầu tư xây dựng Khu dân cư Long Tân góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá thành phố Nhơn Trạch nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung.
 Tạo cơ hội việc làm cho nhân dân địa phương, nhất là trong giai đoạn xây dựng, góp phần ổn định cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần.
3. Nhiệm vụ và nội dung luận văn
 Tính toán quy hoạch mạng lưới cấp nước khu dân cư Long Tân – xã Long Tân – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai có diện tích 59.98 ha.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận
Do nhu cầu cấp thiết của dự án về vấn đề cấp nước sinh hoạt cho khu vực dự án TX Long Tân. Do hệ thống cấp nước khu vực vẫn chưa có, không đáp ứng được nhu cầu xây dựng và phát triển của khu dân cư.
- Phương pháp thu thập số liệu
Các số liệu tính toán được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, cách tính toán theo các sách do các chuyên gia đầu nghành viết. Bên cạnh đó thì có tham khảo một số thông tin trên Internet.
- Phương pháp xử lý số liệu
Phần mềm xử lý số liệu là: Excel, EPANET sau đó sẽ dùng Autocad để vẽ.
- Phạm vi và giới hạn đề tài: Trong phạm vi thực hiện luận văn tốt nghiệp, nhiệm vụ của em là Tính toán quy hoạch mạng lưới cấp nước khu dân cư Long Tân – xã Long Tân – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai có diện tích 59.98 ha.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010535 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement