Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By h_a_t_only
#774645 Download miễn phí Đồ án Tính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị cho thành phố Huế từ năm 2011 đến năm 2030Mục Lục

DANH SÁCH NHÓM I: 2
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 4
1.1. Tính cấp thiết: 4
1.2. Nội dung nghiên cứu: 5
1.3. Phương pháp nghiên cứu: 5
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 7
2.1. Tổng quan về chất thải rắn đô thị 7
2.1.1. Chất thải rắn là gì? 7
2.1.2. Chất thải rắn đô thị 7
2.1.3. Các nguồn phát sinh chất thải rắn 7
2.1.4. Phân loại chất thải rắn 8
2.1.5. Thành phần CTR: 12
2.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn 19
2.2.1. Phương pháp xử lý cơ học 19
2.2.2. Phương pháp hóa học 20
2.2.3. Phương pháp xử lý sinh học 22
2.2.4. Bãi chôn lấp rác vệ sinh 24
2.2.5. Phương pháp tái chế 25
2.2.6. Đổ thành đống hay bãi hở 26
2.3 Quy trình kỹ thuật quản lý chất thải rắn 27
2.3.1. Thu gom và vận chuyển 27
2.3.2. Phân loại 28
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ HUẾ 30
3.1. Đặc điểm tự nhiên 30
3.1.1. Vị trí địa lý 30
3.1.2. Địa hình 30
3.1.3. Khí hậu 31
3.2 Kinh tế xã hội 32
3.2.1. Dân số: 32
3.2.2. Thu nhập 34
3.2.3. Văn hóa, giáo dục, y tế 35
3.2.4. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và năm 2030 35
3.3. Hiện trạng phát sinh và thu gom, xử lý chất thải rắn ở thành phố Huế. 37
3.3.1. Hiện trạng phát sinh: 37
3.3.2. Hiện trạng thu gom: 38
3.3.3. Một vài cơ sở xử lý chất thải rắn tại Thừa Thiên - Huế: 40
CHƯƠNG 4. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM VÀ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ CHO THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030 41
4.1. Lựa chọn địa điểm: 41
4.1.1. Các nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng bãi chôn lấp: 41
4.1.2. Quy mô diện tích bãi chôn lấp: 41
4.1.3. Vị trí bãi chôn lấp: 42
4.1.4. Phân tích lựa chọn địa điểm: 43
4.2. Thiết kế hệ thống thu gom: 44
4.3. Tính toán thiết kế bãi chôn lấp: 48
4.3.1. Tính diện tích bãi chôn lấp: 48
4.3.2. tính toán diện tích các ô chôn lấp: 50
4.3.3. Lớp chống thấm: 53
4.3.4. Tính toán lượng nước rỉ rác và hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác: 54
4.3.5. Tính toán lượng khí gas sinh ra, thu gom, xử lý khí: 61
4.4. Dự trù kinh tế bãi chôn lấp: 64
KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 67

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết:
Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch… kéo theo mức sống của người dân ngày càng cao đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải trong công tác bảo vệ môi trường và sức khoẻ của cộng đồng dân cư. Lượng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt của người dân ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn về thành phần và độc hại hơn về tính chất.
Cách quản lý và xử lý CTRSH tại hầu hết các thành phố, thị xã, địa phương ở nước ta hiện nay đều chưa đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh và bảo vệ môi trường. Không có những bước đi thích hợp, những quyết sách đúng đắn và những giải pháp đồng bộ, khoa học để quản lý chất thải rắn trong quy hoạch, xây dựng và quản lý các đô thị sẽ dẫn tới các hậu quả khôn lường, làm suy giảm chất lượng môi trường, kéo theo những mối nguy hại về sức khoẻ cộng đồng, hạn chế sự phát triển của xã hội.
Một trong những phương pháp xử lý chất thải rắn được coi là kinh tế nhất cả về đầu tư ban đầu cũng như quá trình vận hành là xử lý CTR theo phương php chôn lấp hợp vệ sinh. Đây là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến ở các quốc gia đang phát triển và thậm chí đối với nhiều quốc gia phát triển. Nhưng phần lớn các bãi chôn lấp CTR ở nước ta không được quy hoạch và thiết kế theo quy định của bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh. Các bãi này đều đa số đều không kiểm soát được khí độc, mùi hôi và nước rỉ rác là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trường đất, nước và không khí.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện chủ trương phát triển bền vững, phát triển kinh tế, cùng với bảo vệ môi trường thì hiện nay vấn đề xử lý CTR tại thnh phố Huế cũng đã và đang được chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm. Song với thực tế hạn chế về khả năng tài chính, kỹ thuật và cả về khả năng quản lý mà tình hình xử lý CTR của thành phố vẫn chưa được cải thiện là bao. Tình trạng rác tại đường phố, khu dân cư, rác thải còn đổ bừa bãi xuống sông, suối, ao hồ, các khu đất trống…gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, đe dọa đến nguy cơ suy thoái tài nguyên đất, nước, không khí, và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Rác thải luôn biến đổi và tỉ lệ thuận với tốc độ gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Vì vậy thời gian thu gom, vận chuyển và xử lý không đáp ứng kịp thời sẽ làm cho mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, đồ án: “Thiết kế bãi chôn lấp rác thải đô thị cho thành phố Huế đến năm 2030” được thực hiện nhằm giải quyết tình trạng chất thải rắn mất vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường như hiện nay, đồng thời cũng giải quyết sức ép đối với một lượng lớn chất thải rắn sinh ra trong tương lai. Với hy vọng hàng năm có hàng trăm tấn rác được xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
1.2 Nội dung nghiên cứu:
a. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Huế.
b. Khảo sát, điều tra hiện trạng tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTR ở thành phố Huế.
c. Dự báo khối lượng và tốc độ phát sinh CTRSH từ năm 2011 đên năm 2030 của thành phố Huế.
d. Đánh giá sơ bộ các tác động của CTR đến môi trường.
e. Lựa chọn quy mô, địa điểm xây dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho thành phố Huế.
f. Tính toán thiết kế bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho thành phố Huế.
1.3 Phương pháp nghiên cứu:
a. Thu thập số liệu
- Các văn bản pháp quy của trung ương và địa phương có liên quan đến vấn đề quản lý vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn.
- Các văn bản và các quy định đối với việc xây dựng BCL chất thải rắn hợp vệ sinh.
- Các dữ liệu về điều kiện tự nhiên: địa chất, địa hình, đất, khí tượng thuỷ văn…
- Các dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế.
b. Điều tra khảo sát hiện trạng CTRSH và các biện pháp xử lý của thành phố Huế.
c. Khảo sát hiện trạng các bãi rác và khu vực dự kiến xây dựng BCL.
d. Phương pháp thiết kế:
- Áp dụng các biện pháp và kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh theo TCVN 6696 – 2000.
- Tham khảo các kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp CTR hiện nay tại Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006449
Cutoisyou đã viết:ad ơi xem lại dùm không down đượcbáo lỗi gì? mọi người download ngon lành
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement