Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chieuthu79
#773299 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

A. Giới thiệu luận án
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nước ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đưa nước ta tiến kịp các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Sự phát triển của công nghiệp gắn liền với việc đô thị hoá và nảy sinh những vấn đề về môi trường cần giải quyết, nhất là nước thải của công nghiệp mạ.
Trong các ion kim loại nặng chứa trong nước thải mạ điện hầu hết có thể loại bỏ trực tiếp bằng phương pháp tạo bông kết tủa, chỉ có ion Cr6+, một tác nhân chính gây ra bệnh ung thư và các bệnh hiểm cùng kiệt khác, thì chỉ có thể kết tủa khi đã chuyển sang Cr3+.
Qua khảo sát trên địa bàn Hà Nội, hầu hết các cơ sở mạ điện còn tồn tại một số vấn đề, đó là: do sản lượng, chủng loại sản phẩm mạ thường thay đổi nên lưu lượng nước thải, thành phần các chất ô nhiễm chính, nhất là Cr6+ trong nước thải cũng thay đổi theo; quá trình công nghệ xử lý, nhất là công đoạn chuyển hoá Cr6+ thành Cr3+ chưa được khống chế một cách khoa học nên chất lượng nước thải sau xử lý vẫn chưa ổn định như chuẩn cho phép.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu để lựa chọn phương pháp xử lý cũng như chất khử cho quá trình xử lý nước thải công nghiệp mạ điện trong điều kiện ở nước ta hiện nay bằng việc xem xét ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ khử Cr6+ đồng thời với ảnh hưởng của thiết bị bằng các phương pháp tiếp cận hiện đại – phương pháp triển khai công nghệ hoá học, là một vấn đề thời sự vừa mang ý nghĩa thực tiễn, vừa mang ý nghĩa khoa học to lớn.
Trước yêu cầu cấp thiết của thực tế như trên, nhiệm vụ đặt ra của luận án là: bằng các phương pháp triển khai công nghệ hoá học, thiết lập mô hình thống kê nhằm mô tả quan hệ của các yếu tố công nghệ khử Cr6+ bằng chất khử FeSO4 trong xử lý nước thải mạ điện. Xây dựng thuật toán và lập chương trình tính để tìm các thông số công nghệ tối ưu của mô hình lập được trong miền khảo sát. Đồng thời, trên cơ sở kết quả của mô hình thống kê, thiết lập mô hình vật lý biểu diễn quan hệ của các yếu tố trong quá trình công nghệ khử Cr6+ nhằm triển khai công nghệ vào thực tế tại các cơ sở mạ điện có quy mô sản xuất khác nhau.
Đây là lần đầu tiên phương pháp mô hình hoá và tối ưu hoá được dùng để nghiên cứu vấn đề khử Cr6+ trong xử lý nước thải mạ điện về mặt công nghệ một cách hệ thống và toàn diện. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng để triển khai công nghệ ở mọi cơ sở mạ điện với các quy mô, nhất là với các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, làm cho quá trình xử lý nước thải mạ điện làm việc ổn định và hiệu quả hơn, đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt tiêu chuẩn cho phép.
2. Mục đích của luận án
- Từ kết quả của khảo sát tình hình xử lý nước thải mạ điện trên địa bàn Hà Nội, bằng các phương pháp triển khai công nghệ thiết lập các mô hình toán nhằm mô tả quan hệ của các yếu tố công nghệ đến thời gian khử Cr6+ trong xử lý nước thải mạ điện.
- Thiết lập chương trình toán để tìm các thông số công nghệ tối ưu của mô hình lập được trong miền khảo sát.
- Đưa ra những kết luận và kiến nghị để triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất tại các cơ sở mạ điện ở nước ta.
3. Một số điểm mới của luận án
- Trên cơ sở phần tổng quan, đã thiết lập mô hình thống kê mô tả quan hệ giữa các yếu tố công nghệ chính với thời gian khử Cr6+ bằng chất khử FeSO4 trong quá trình công nghệ xử lý nước thải mạ điện. Đã xây dựng được thuật toán và chương trình tính để tìm giá trị tối ưu của các thông số công nghệ trong miền thực nghiệm.
- Đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu và tính toán hiện đại để xem xét đánh giá kết quả nghiên cứu.
- Đề xuất hai hướng ứng dụng các kết quả đạt được vào thực tế: sơ đồ nguyên lý thiết kế thiết bị khử, chế độ công nghệ và kiểm soát quá trình khử Cr6+ cho những cơ sở mạ có quy mô sản xuất khác nhau ở nước ta nhằm đạt hiệu quả kinh tế và thoả mãn yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
4. Bố cục của luận án
Luận án dày 105 trang với 20 hình vẽ, bảng biểu và 54 tài liệu tham khảo, được kết cấu gồm hai phần chính. Mở đầu: 2 trang; Phần I: Tổng quan về nước thải mạ điện gồm: Chương 1: Nước thải công nghiệp mạ điện và các phương pháp xử lý: 18 trang; Chương 2: Cơ sở lý thuyết xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học: 25 trang; Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu triển khai công nghệ khử Cr6+ trong xử lý nước thải mạ điện: 10 trang. Phần II: Xây dựng mô hình nghiên cứu quá trình công nghệ xử lý nước thải mạ điện, bao gồm: Chương 4: Những vấn đề chung: 6 trang; Chương 5: Thiết lập mô hình thống kê mô tả quá trình công nghệ khử Cr6+ thành Cr3+ trong xử lý nước thải mạ điện: 15 trang; Chương 6: Xây dựng mô hình vật lý cho quá trình khử Cr6+ thành Cr3+ trong xử lý nước thải mạ điện: 17 trang; Kết luận: 1 trang; Tài liệu tham khảo: 5 trang.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By meodenbeobu
#1040077 Xin bài thiết kế hệ thống nước thải xi mạ công xuất 30m4/ngày

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040084 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement