Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_tocdai_ls_2005
#773248 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mục lục
PHẦN I: 4
MỞ ĐẦU VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 4
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TèNH HèNH XI MĂNG THẾ GIỚi VÀ VIỆT NAM 5
I. Vai trò của xi măng đối với công nghiệp và sự phát triển của đất nước. 5
II. Sự phát triển của xi măng hiện nay và tương lai. 5
II. sự phát triển của xi măng thế giới 11
CHƯƠNG II: CƠ SỞ Lí THUYẾT CỦA XI MĂNG POểCLĂNG 12
I. giới thiệu xi măng pooclăng 12
II. Phân loại xi măng trên cơ sở clinker xi măng pooclăng. 13
III. Thành phần hoá học clinker. 14
IV. Thành phần khoáng của clinker. 16
V. Các môđun hệ số. 18
VI. Quan hệ môđun hệ số và thành phần khoáng. 19
VII. Các giản đồ biểu thị quan hệ giữa các mô đun hệ số. 20
VIII. Quá trình nung luyện clinker trong lò công nghiệp. 21
IX. Quá trình hydrat hoá và đóng rắn của XMP. 21
CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 23
I. mục đích ý nghĩa. 23
II. lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 23
PHẦN II 24
LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG 24
CHƯƠNG I: LỰA CHỌN DỊA DIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY 25
I. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng nhà máy. 25
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG TAM ĐIỆP 26
I. vị trí địa lí. 26
II. Đặc điểm khí hậu. 26
III. Địa hình - địa chất. 26
IV. các vùng nguyên, nhiên liệu của nhà máy. 27
CHƯƠNG III: THIẾT LẬP DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 30
PHẦN III 33
TÍNH TOÁN KỸ THUẬT 33
CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN BÀI PHỐI LIỆU 34
I. Các ký hiệu viết tắt. 34
II. Chon các mô đun, hệ số của clinker. 34
III. Nguyên liệu-Nhiên liệu. 35
IV. tính bài phối liệu. 37
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT NHÀ MÁY 42
I. Số liệu ban đầu. 42
II. Các ký hiệu, đơn vị tính. 43
III. Sơ bộ chọn lò nung. 43
IV. Tính toán cân b ằng vật chất trong nhà máy. 45
PHẦN IV 50
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG Lề 50
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU PHÂN XƯỞNG Lề NUNG 51
I. Nhiệm vụ của phân xưởng . 51
II. Thuyết minh dây chuyền công nghệ phân xưởng. 52
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN QUÁ TRèNH CHÁY NHIấN LIỆU VÀ SỐ LIỆU DẦU 52
I. Tính toán trình quá trình cháy nhiên liệu với. 52
II. Tính quá trình cháy nhiên liệu với = 1,15 1,7. 55
III. Tính số liệu đầu. 57
CHƯƠNG III: TÍNH NHIỆT Lí THUYẾT TẠO CLINKER 58
I. Nhiệt tiêu tốn. 58
II. Nhiệt cung cấp 60
CHƯƠNG IV: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT HỆ Lề NUNG 62
I. Lượng vật chất vào lò. 62
II. Lượng vật chất Ra lò. 63
CHƯƠNG V: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT HỆ Lề NUNG 65
I. lượng nhiệt cung cấp. 65
II. Tính nhiệt tiêu tốn. 66
PHẦN V 72
TÍNH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO TỪNG PHÂN XƯỞNG 72
CHƯƠNG I: PHÂN XƯỞNG NGUYấN LIỆU 73
I. nhiệm vụ của phân xưởng. 73
II. tính và lựa chọn thiết bị chính cho phân xưởng. 73
III. Chọn các thiết bị phụ trợ cho phân xưởng. 83
CHƯƠNG II: PHÂN XƯỞNG Lề NUNG 85
I. Lựa chọn lò nung: ( Đã tính ở phần IV) 85
II. Chọn tháp trao đổi nhiệt- Calciner. 86
III. Chọn máy làm lạnh CLINKER. 86
IV. lựa chọn gạch chịu lửa cho hệ thống. 87
V. Tính và chọn một số thiết bị phụ TRợ. 89
CHƯƠNG III: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ CHO PHÂN XƯỞNG NGHIỀN XI MĂNG 92
I. lựa chọn thiết bị chính. 92
CHƯƠNG V: TÍNH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO PHÂN XƯỞNG ĐểNG BAO 96
I. Nhiệm vụ của phân xưởng đóng bao. 96
II. Tính và chọn một số thiết bị chính trong phân xưởng. 96
CHƯƠNG VI: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ CHO PHÂN XƯỞNG NHIấN LIỆU 98
I. nhiệm vụ của phân xưởng. 98
II. Tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu. 98
III. tính và chọn máy nghiền than. 99
PHẦN VI: KẾT LUẬN 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
PHẦN I:
MỞ ĐẦU VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TèNH HèNH XI MĂNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
I. Vai trò của xi măng đối với công nghiệp và sự phát triển của đất nước.
Xi măng là một loại vật liệu xây dựng, là chất kết dính không thể thiếu được trong các công trình xây dựng cơ bản ở mọi lĩnh vực.
Đất nước ta trải qua hai cuộc chiến tranh tàn phá, cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Do vậy, nhu cầu sử dụng xi măng ngày càng tăng khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Mặc dầu sản lượng xi măng sản xuất mỗi năm một tăng nhưng nhu cầu phát triển kinh tế ngày một lớn. Do vậy, trong mấy năm qua, lượng xi măng không đáp ứng được nhu cầu của đất nước, lượng clinker xi măng nhập khẩu mỗi năm một tăng lên. Để thoả mãn nhu cầu xi măng cho toàn xã hội với một thị trường nội địa rộng lớn, tài nguyên đa dạng, phong phú với lực lượng lao động dồi lại có nguồn nhiên liệu tốt, ghóp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước thì việc xây dựng các nhà máy xi măng là rất cần thiết.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013614 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement