Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bupbexinhus
#765767 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU.
Chương I: Cơ sở lý luận về thu hút khách trong kinh doanh khách sạn.
1.1. một số khái niệm cơ bản.
1.1.1. Khách sạn và kinh doanh khách sạn
1.1.1.1. Khách sạn
1.1.1.2. Kinh doanh khách sạn
1.1.1.3. Sản phẩm cảu khách sạn
1.1.2. Khách của khách sạn.
1.1.2.1. Nhu cầu cảu khách du lịch
1.1.2.2. Khách của khách sạn
1.2. Sự cần thiết thu hút khach đối với doanh nghiệp khách sạn.
1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thu hút khách của một doanh nghiệp khách sạn.
1.3.1. Nhóm nhân tố khách quan.
1.3.1.1. Điều kiện thị trường.
1.3.1.2. Các điều kiên jkinh tế, chính trị quốc tế và trong nước.
1.3.1.3. Điều kiên cơ sở hạ tầng kỹ thuật
1.3.1.4. Điều kiện tài nguyên du lịch
1.3.1.5. Các công cụ pháp luật chính trị
1.3.1.6. môi trường tự nhiên xã hội
1.3.1.7. Mức độ phát triển của nền kinh tế.
1.3.2. Nhân tố chủ quan.
1.3.2.1. Vị trí kiến trúc của khách sạn.
1.3.2.2. uy tín của khách sạn
1.3.2.3. Thứ hạng của khách sạn
1.3.2.4. Chính sách Marketing- Mix
1.4. Các biện pháp thu hút khách đến khách sạn.
1.4.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ
1.4.1.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật
1.4.1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao dộng
1.4.1.3. Hoàn thiện quy trình phcụ vụ
1.4.1.4. Sử dụng chính sách Marketing- mix
Chương II: Thực trạng về các biện pháp nhằm thu hút kháh tới lưu trú tại khách sạn Hacinco
2.1. Giới thiệu khách sạn Hacinco
2.1.1. Qua trình hình thành và phát triển
2.1.2. chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Sản phẩm của doanh nghiệp
2.1.4. Tổ chức lao động doanh nghiệp.
2.1.5. Đặc điểm thi trường khách lưu trú tai kháh sạn Hacinco
2.1.6. Kết quả kinh doanh của khách sạn
2.1.7. Điều kiện kinh doanh.
2.1.8. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.9. Tổ chức hoạt động kinh doanh
2.2. Một số nhân tó ảnh hưởng đến công tác thu hút khách đến lưu trú tại khách sạn Hacinco.
2.2.1. Nhân tố chủ quan.
2.2.1.1. Vị trí địa lý
2.2.1.2. Uy tín của khách sạn
2.2.1.3. Giá cả của sản phẩm khách sạn
2.2.1.4. Mối qua nhệ với nguồn gửi khách
2.2.1.6. Nhận thức của nhà quản lý về công tác thu hút khách.
2.2.2 Nhân tố khách quan.
2.2.2.1. Điều kiện kinh tế.
2.2.2.2. Điều kiện chính trị luật pháp
2.2.2.3. Điều kiện tự nhiên và hệ thóng tài nguyên du lịch
2.2.2.4. Các nhân tố khác.
2.3. Thực trạng về các biên pháp thu hút khách tiêu dùng dịch vụ lưu trú của khách sạn Hacinco
2.3.1. Đa dạng hoá sản phẩm.
2.3.1.1. Đa dạng hoá sản phẩm lưu trú
2.3.1.2. Dịch vụ ăn uống
2.3.1.3. Dịch vụ bổ sung.
2.3.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ
2.3.2.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất.
2.3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động .
2.3.2.3. Tăng cường công tác quản trị chất lượng
2.3.2.4.Hoan thiện quy trình làm việc
2.3.2.5 Chính sách giá.
2.3.2.6. Quảng cáo, khuyếch trương
2.3.2.7. Phân phối, mở rộng quan hệ hợp tác
Chương III: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút khách đến lưu trú tại khách sạn Hacinco.
3.1. Phương hướng nhiệm vụ của khách sạn trong thời gian tới.
3.2. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường khách đến lưu trú tại khách sạn
3.2.1. Xác định thị trương mục tiêu của khách sạn
3.2.2. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, tăng tính dị biệt cho sản phẩm.
3.2.3. Tăng cường công tác quảng cáo khuyếch trương.
3.2.4. Tăng cường mở rộng các mối quan hệ liên kết các kênh phân phối.
3.2.5. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật.
3.2.6 Thực hiện chính sách giá hợp lý.
Kết luận
Tài liệu tham khảo
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong nững năm gần đây cùng với cơ chế đổi mới nền kinh tế nước ta đã phát
triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng và đó là tiền đề để ngành du lịch
Việt nam phát triển.Du lịch Việt Nam phát triển không chỉ dựa vào cảnh quan thiên
nhiên hoang sơ, đọc đáo, những di sản văn hoá quý báu mà còn ở lòng hiếu khách,
những truyền thống văn hoá tốt đẹp được đúc kết từ hàng nghìn năm lịch sử dựng
nước và giữ nước. Những điều đó đã gợi nhớ cho du khách và lôi kéo khách trở lại
đất nước Việt Nam.
Với đặc thù riêng của ngành du lịch và hoạt động kinh doanh khách sạn đòi
hỏi mỗi nhà lãnh đạo của từng doanh nghiệp phải có chính sách hợp lý để thu hút
khách hàng đến tiêu thụ sản phẩm của mình, đây là vấn đề quan trọng thiết yếu liên
quan đến sự tồn tại và phát triển của mỗi khách sạn.
Bên cạnh đó trong máy năm từ 2001 tới năm 2006 đến nay số lượng khách đến
với khách sạn Hacinco đã giảm mạnh. Nếu như năm 2001 công suất sử dụng phòng
trung bình của khách sạn là 82% thì đến năm 2006 nó chỉ còn 72% .
Từ những hiểu biết và suy nghĩ như vậy em đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp
nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú tại khách sạn Hacinco”.
* Mục tiêu của đê tài: Đánh giá tổng quát về thực trạng thu hút kháh đến lưu
trú từ đó thấy được những ưu , nhược điểm và đưa ra các biện pháp nhằm thu hút
khách đến khách sạn nhiều hơn nữa.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Xem xét các vấn đề , đưa ra biên pháp thu hút khách của khách sạn Hacinco
3. Phương pháp nghiên cứu .
Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thóng kê số liệu.
4. Câu hỏi nghiên cứu.
- Lý thuyết về thu hút khách trong khách sạn ?
- Thị trường khách mục tiêu của khách sạn hiên nay ?
- Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút khách?


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By soori
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010083 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement