Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Campbell
#765692 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 6
1.1. Tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước 6
1.2. Phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước 20
1.3. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước 32
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở SƠN LA 46
2.1. Thực trạng tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Sơn La 46
2.2. Hoạt động phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh tại Sơn La 57
2.3. Đánh giá chung về công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Sơn La từ khi luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực 75
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở SƠN LA 78
3.1. Định hướng phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh ở Sơn La đến năm 2015 78
3.2. Một số giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Sơn La 87
KẾT LUẬN 103
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110


- Thanh tra tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Kho bạc nhà nước;
- Bưu điện tỉnh;
- Ngân hàng phát triển tỉnh.
Các huyện, thành phố:
- Thành phố Sơn La;
- Huyện Mai Sơn;
- Huyện Yên Châu;
- Huyện Mộc Châu;
- Huyện Mường La;
- Huyện Thuận Châu;
- Huyện Quỳnh Nhai;
- Huyện Bắc Yên;
- Huyện Phù Yên;
- Huyện Sông Mã;
- Huyện Sốp Cộp;
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngànhh Trung ương thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội miền núi, biên giới, đặc biệt là dự án đầu tư di dân tái định cư Thủy điện Sơn La là cơ hội lớn để Sơn La phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được củng cố.
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, ý chí tự lực tự cường; quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, đưa Sơn La thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tích cực tham gia giúp các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí.
Tuy nhiên nền kinh tế của tỉnh bị ảnh hưởng tác động bất lợi của nhiều yếu tố đối với vùng núi Tây bắc như rét đậm, rét hại, bão, lũ, dịch bệnh... Tác động của mặt trái của cơ chế thị trường; sự chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa các bộ phận dân cư; một bộ phận cán bộ công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sống thực dụng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỷ cương kỷ luật có lúc, có nơi bị buông lỏng. Năng lực trình độ quản lý điều hành của một bộ phận cán bộ quản lý còn bất cập trong phạm vi, lĩnh vực được giao, dân trí còn thấp và chưa đồng đều cũng làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực thi pháp luật nói chung cũng như công tác phòng, chống tham nhũng. Mô hình, cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh chủ yếu là kiêm nhiệm; bộ máy chuyên trách giúp việc cho Ủy ban nhân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng còn thiếu về số lượng, yếu về kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn do đó việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.
2.1.2. Một số hình thức tham nhũng qua các vụ việc điển hình tại tỉnh Sơn La
Trước hết phải nói rằng, việc đánh giá về tình hình tham nhũng trong các lĩnh vực thông qua các số liệu là vấn đề hết sức khó khăn. Bởi vì, nếu căn cứ vào các yếu tố cần và đủ để xác định hành vi hay vụ việc tham nhũng thì tham nhũng phải có đủ yếu tố: lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vụ lợi. Trong nhiều lĩnh vực, tham nhũng gắn bó chặt chẽ với những hành vi cố ý làm trái hay lãng phí mà nhiều trường hợp rất khó hay đã không chứng minh được yếu tố vụ lợi, vì thế thường được nhận định chung là tình trạng gây thất thoát hay sai phạm về kinh tế. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, đa số các trường hợp thất thoát và sai phạm đó thường đi liền với tư lợi và tham nhũng. Để có một số liệu tương đối chính xác về tham nhũng có lẽ chỉ có thể thông qua các bản án đã có hiệu lực pháp luật với việc thống kê các tội danh thuộc nhóm tội tham nhũng. Nhưng đó chỉ là con số nhỏ so với thực trạng tham nhũng bởi nhiều vụ việc không được đưa ra xử lý hình sự.
Chính vì vậy, để có một bức tranh tương đối toàn diện về tham nhũng ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh Sơn La phù hợp với nhận định của Đảng, Nhà nước ta cũng như của xã hội, ở đây ta nêu ra những vụ việc và con số chính thức của cơ quan Thanh tra tỉnh Sơn La, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La…, qua các phương tiện thông tin đại chúng có thể tin cậy được.
2.1.2.1. Tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Tham nhũng xảy ra phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước. Hầu hết các công trình xây dựng đều có biểu hiện thất thoát tài sản do tham ô, cố ý làm trái và diễn ra ở tất cả các khâu, các giai đoạn, từ khâu lập và phê duyệt dự án, khảo sát, thiết kế, duyệt kế hoạch vốn, đấu thầu, tư vấn giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Qua thanh tra 40 dự án, công trình có tổng mức đầu tư 103 tỷ đồng, phát hiện tổng số sai phạm về tài chính là 114.505 triệu đồng, chiếm 11,11% tổng vốn đầu tư. Ở từng hạng mục công trình các dự án được thanh tra, kiểm tra đều có mức độ sai phạm khác nhau:
- 16/40 dự án, công trình (chiếm 40%) vi phạm về khâu chuẩn bị đầu tư;
- 14/40 dự án, công trình (chiếm 35%) vi phạm về khâu thẩm định dự án;
- 15/40 dự án, công trình (chiếm 37,5%) vi phạm quy chế đấu thầu;
- 18/40 dự án, công trình (chiếm 45%) vi phạm khâu thiết kế kỹ thuật, thi công;
- 12/40 dự án, công trình (chiếm 30%) vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán.
Qua các vụ việc đã được thanh tra cho thấy, tỷ lệ thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản trung bình từ 8 đến 14%, cá biệt có công trình thất thoát đến 20%. Chính vì vậy nhiều công trình có chất lượng kém, thậm chí chưa nghiệm thu đã hư hỏng, chưa đưa vào sử dụng hay ngay sau khi sử dụng đã xuống cấp như: Công trình trụ sở liên cơ tỉnh Sơn La, công trình sân vận động tỉnh Sơn La, công trình Trung tâm văn hóa thông tin và triển lãm tỉnh Sơn La… Vi phạm và tội phạm thường xảy ra ở những công trình hoàn thành trong một thời gian ngắn để phục vụ yêu cầu chính trị, công trình chỉ định thầu hay đấu thầu hạn chế, công trình bị chia cắt thành các gói thầu nhỏ, có nhiều nhà thầu phụ, công trình phải bổ sung vốn bất thường, công trình kéo dài nhiều năm không quyết toán được, công trình sử dụng vốn ODA…
Bảng 2.2. Tình hình sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Sơn La
TT
Năm
Số cuộc thanh tra
Số dự án công trình
Tổng vốn đầu tư
(triệu đồng)
Phát hiện sai phạm
(triệu đồng)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010259 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement