Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhhaloan
#765566

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn tại ngân hàng Công thương Bắc Ninh

Nghiệp vụ huy động vốn tuy là một hoạt động độc lập, riêng rẽ nhưng nó lại có mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với việc sử dụng vốn bởi vì vốn huy động chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn, mà không có vốn thì ngân hàng không cho vay được, do đó vốn huy động càng lớn thì hoạt động tín dụng mới có cơ hội để mở rộng. Ngược lại, hoạt động tín dụng có hiệu quả, nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện có thêm nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, nó là tiền đề để mở rộng nguồn vốn huy động cho ngân hàng. Đồng thời làm tốt nghiệp vụ trung gian thì hai nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn mới thực sự phát huy được hiệu quả tốt nhất. Chính vì vậy, ngân hàng phải thực hiện chiến lược kinh doanh tổng hợp trong đó nghiệp vụ huy động vốn phải được chú trọng kết hợp cùng hai nghiệp vụ sử dụng vốn và nghiệp vụ trung gian, có như vậy thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng mới phát huy được hiệu quả cao nhất.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

2,50
2,50
3,30
B.Lãi suất huy động TG pháp nhân
1/ TG không kỳ hạn
0,10
0,10
0,10
2/ TG kỳ hạn 6 tháng
0,50
0,50
0,50
3/ TG kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng
1,00
1,00
1,00
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002-2003-2004)
Qua 2 bảng trên cho thấy: Lãi suất huy động tại ngân hàng công thương Bắc Ninh trong thời gian thay đổi linh hoạt dựa trên các cơ sở sau:
- Nhu cầu sử dụng vốn và khả năng thanh toán của ngân hàng.
- Lợi nhuận bình quân, lãi suất đầu ra của ngân hàng và các quy định về lãi suất của ngân hàng nhà nước.
- Uy tín của bản thân ngân hàng và sự cạnh tranh của các ngân hàng trên cùng địa bàn.
- Tỷ lệ lạm phát thực tế.
2.2.1.2 Chính sách khách hàng:
Trong những năm vừa qua ngân hàng công thương Bắc Ninh đã qua tâm hơn đến chính sách khách hàng, phân loại khách hàng thành nhóm khách hàng: Khách hàng là doanh nghiệp, khách hàng là hộ sản xuất, khách hàng có thu nhập cao, khách hàng có thu nhập thấp... Tuy nhiên, các nỗ lực để thoả mãn các nhu cầu của từng nhóm khách hàng đã thực hiện nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng công thương Bắc Ninh đã chú trọng đến hoạt động marketing đã làm cho khách hàng hiểu được về ngân hàng và tin tưởng ngân hàng. Nhận thức được điều đó tập thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh càng có ý thức hơn trong việc phục vụ khách hàng.
2.2.1.3 Cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng:
Thời gian qua ngân hàng công thương Bắc Ninh đã có những cố gắng nhất định trong việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. Cải tiến các hình thức huy động vốn truyền thống đó là: Đa dạng các hình thức trả lãi, đa dạng hoá các kỳ hạn huy động vốn. Bên cạnh các hình thức huy động vốn truyền thống còn mở rộng các hình thức huy động khác như: Phát hành giấy tờ có giá với các kỳ hạn khác nhau. Ngoài ra còn đa dạng hoá các loại tiền huy động để đáp ứng nhu cầu vay của các khách hàng với những loại tiền khác nhau.
Dịch vụ ngân hàng của ngân hàng công thương Bắc Ninh trong những năm qua cũng đã từng bước được mở rộng và đổi mới nhiều, ngày càng tiến sát tới nhu cầu của người gửi tiền: Dịch vụ tư vấn, dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ ký gửi... Ngân hàng đã thường xuyên cải tiến công tác thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo thanh toán được nhanh chóng, chính xác.
2.2.2. Các hình thức huy động vốn
Như chúng ta dã biết vốn kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và của ngân hàng công thương Bắc Ninh nói riêng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là từ nguồn vốn huy động. Vốn huy động của ngân hàng công thương Bắc Ninh gồm: Tiền gửi của các Tổ chức kinh tế, cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu.
Bộ phận kế toán huy động vốn gồm:
+ Bộ phận kế toán tiền gửi tại Hội sở chính.
+ Bộ phận kế toán tiền gửi tại Ngân hàng công thương Tiên Sơn.
+ Bộ phận kế toán tiền gửi tại Phòng giao dịch thị xã.
+ Bộ phận kế toán tiền gửi tại NHCT KCN Tiên Sơn.
+ Bộ phận kế toán tiền gửi tại phòng giao dịch KCN Quế Võ.
+ Các quỹ tiết kiệm.
Trong công tác kế toán huy động vốn ngân hàng công thương Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt là phong cách phục vụ và kỹ năng ứng xử của cán bộ ngân hàng tại các quầy giao dịch. Trong mắt khách hàng cán bộ ngân hàng chính là hình ảnh của ngân hàng. Nhận thức được vấn đề này mỗi cán bộ ngân hàng công thương Bắc Ninh luôn tự hoàn thiện về phong cách giao tiếp của mình, các cán bộ giao dịch có thể tư vấn cho khách hàng về thủ tục mở tài khoản, các hình thức tiết kiệm, các loại kỳ phiếu, trái phiếu phát hành, lãi suất tương ứng của từng loại tiền gửi trong từng thời kỳ. Cán bộ quỹ tiết kiệm luôn thể hiện sự nhiệt tình, tận tâm với khách hàng. Các điểm huy động tiết kiệm được bố trí để khách hàng có thể giao dịch được thuận tiện nhất nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng. Hiện nay, tại tất cả các điểm huy động vốn của ngân hàng công thương Bắc Ninh đã thực hiện giao dịch tức thời trên máy vi tính.
2.2.3. Quy trình kế toán huy động vốn.
2.2.3.1 Quy trình gửi tiền
+ Khi khách hàng đến gủi tiền họ viết phiếu gửi tiền,điền bảng kê các loại tiền theo mẫu in sẵn rồi chuyển cho thủ quỹ kèm theo chứng minh nhân dân và nộp tiền.
+ Thủ quỹ sẽ kiểm tra các thông tin cần thiết trên phiếu gửi tiền, kiểm đếm tiền trước sự chứng kiến của khách hàng. Khi đã kiểm đếm đủ tiền,sẽ đóng dấu:“Đã thu tiền” lên phiếu gửi và bảng kê tiền rồi chuyển sang bộ phận kế toán.
+ Kế toán kiểm tra dấu: “Đã thu tiền” và chữ ký của thủ quỹ, đối chiếu các yếu tố trên chứng minh nhân dân, phiếu gửi tiền và hướng dẫn khách hàng ký chữ ký mẫu. Sau đó nhập thông tin và in thẻ tiết kiệm và ký vào chứng từ đúng theo quy định rồi chuyển sang Trưởng quỹ.
+ Trưởng quỹ kiểm tra tính hợp pháp trên chứng từ, ký và đóng dấu đúng quy định, đồng thời chuyển trả cho kế toán thẻ đăng ký chữ ký mẫu, phiếu gửi tiền và trả khách hàng thẻ giao dịch, thẻ tiết kiệm, chứng minh nhân dân.
2.2.3.2: Quy trình rút tiền:
+ Khi khách hàng đến rút tiền,họ sẽ xuất trình với kế toán chứng minh thư nhân dân, thẻ giao dịch, thẻ tiết kiệm.kế toán viên sẽ tiến hành nhập dữ liệu vao máy , in giấy lĩnh tiền sau đó đưa cho khách hàng kí vào giấylĩnh tiền.Kế toán sẽ tiến hànhkiểm tra chữ kí mẫu(đã được lưu sẵn trong máy) vơi chữ ký mà khách hàng vừa ký kiểm tra số dư đủ để rút tièn hay không, nhận diện khách hàng qua chứng minh thư nếu khớp đúng sẽ chuyển cho trưởng quỹ.
+ Khi kế toán chuyển chứng từ cho trưởng quỹ, trưởng quỹ kiểm tra chưng tư , khớp đúng sẽ ký vào chưng từ sau đó chuyển sagn cho thủ quỹ.
+ Thủ quỹ kiểm tra chữ ký của Trưởng quỹ, kế toán, khách hàng rồi vào sổ theo đúng số tiền ghi trên chứng từ. Xác minh lại khách hàng và mời khách hàng ký vào giấy lĩnh tiền, bảng kê lĩnh tiền. Sau đó giao tiền cho khách cùng chứng minh nhân dân, thẻ giao dịch, thẻ tiết kiệm (Nếu khách hàng rút hết tiền thì đóng dấu: “Đã tất toán” vào sổ tiết kiệm, đồng thời chuyển trả lại kế toán phiếu lĩnh tiền.
2.2.3.3 Quy trình thu, chi kỳ phiếu.
Quy trình nghiệp vụ thu, chi kỳ phiếu tại các quỹ tiết kiệm cũng giống như quy trình nghiệp vụ thu, chi tiết kiệm, nhưng cần chú ý một số điểm khác sau:
Về mặt chứng từ:
+ Kỳ phiếu VNĐ mẫu như kỳ phiếu ngoại tệ nhưng khác mầu để phân biệt.
+ Thay vì in thẻ tiết kiệm, kế toán phải viết tên khách hàng, số tiền, số tài khoản lên kỳ phiếu sau khi đã nhập những thông tin đó vào máy.
Thu, chi kỳ phiếu:
+ Khi trả hết tiền, tất toán tài khoản khách hàng chỉ cần ký xác nhận vào mặt sau tờ kỳ phiếu.
+ Thủ tục gửi tiền lần sau không áp dụng đối với kỳ phiếu.
Lãi suất và kỳ hạn:
+ Hình thức trả lãi theo công bố của ngân hàng công thương Việt Nam khi phát hành.
+ Đến hạn nếu khách hàng không đến lĩnh tiền thì tiền lãi không được nhập vào gốc.
+ Thời gian quá hạn của kỳ phiếu được tính lãi suất ti
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement