Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duc_chung_2571990
#763461 Download miễn phí Đề tài Thương mại nội địa –thực trạng và biện pháp phát triểnMỤC LỤC
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA.
I. BẢN CHẤT CỦA THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA.
1.Khái niệm thương mại nội địa.
1.1.Điều kiện lịch sử.
1.2 Khái niệm.
2.Đặc trưng của thương mại nội địa .
3.Chức năng,nhiệm vụ của thương mại nội địa.
4.Vai trò của thương mại nội địa.
II. NỘI DUNG CỦA THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ.
1.Nội dung của thương mại nội địa.
2.Đặc điểm kinh tế xã hội của thương mại nội địa.
2.1 Cơ cấu thị trường .
2.2 Các nhân tố tác động tới thương mại nội địa.
2.3.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá.
3.Quá trình phát triển thương mại nội địa.

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TMNĐ-KHÁI QUÁT TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG.
I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TMNĐ.
1.Những thành tựu.
2.Những tồn tại.
3.Nguyên nhân.
II. THỰC TRẠNG TMNĐ.
1.Hệ thống phân phối hàng hoá.
2.Cơ cấu kinh tế.
3.Chỉ số giá tiêu dùng.

CHƯƠNG3:NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TMNĐ.
I. BỐI CẢNH.
1.Tình hình quốc tế.
2.Tình hình trong nước.
3.Xu thế phát triển TMNĐ hậu gia nhập ƯTO.
4.Một số dự báo.
II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN TMNĐ.
1.Mục tiêu tổng quát và cụ thể.
2.Quan điểm phát triển TMNĐ.
III. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN.
1.Định hướng tổ chức.
2.Giải pháp,chính sách phát triển TMNĐ.


Lời nói đầu.
Ngày 7/11/2006 Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức
thương mại thế giới (WTO) đánh dấu bước tiến quan trọng của thời kì mở cửa, hội nhập
kinh tế quốc tế. Điều này tạo cơ hội to lớn cho Việt Nam trong tiến trình cải cách trong
nước,phát triển kinh tế xã hội cùng với những thành tựu to lớn sau 20 năm đổi mới việc gia
nhập WTO sẽ nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.Tuy nhiên điều đó cũng
đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải đối đầu với thách thức không nhỏ.Trong điều kiện đó
quan điểm phát triển thương mại của nước ta là:phát triển đồng bộ các loại thị trường hàng
hoá dịch vụ,mở rộng thị trường ngoài nước phải gắn với việc phát triển ổn định thị trường
trong nước,lấy thị trường trong nước làm cơ sở.Vì vậy “thương mại nội địa –thực trạng
và biện pháp phát triển” là vấn đề hiện nay đáng dược quan tâm hơn cả, chúng ta cần có
định hướng chính sách đúng đắn để phát triển thương mại nội địa trên cơ sở đó nâng cao
vai trò của thương mại nội địa trong việc định hướng và phát triển sản xuất phát triển,phụa
vụ nhu cầu nâng cao đời sống của nhân dân ,tạo cơ sở để phát triển xuất khẩu,góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong GDP,tạo tiền đề để chủ động hội nhập kinh tế – thương
mại quốc tế một cách sâu rộng và thành công. Vì điều kiện có hạn nên đề án này chỉ đề cập
tới thương mại hàng hoá,dịch vụ bán lẻ mong thầy cô và các bạn thông cảm.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011012 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement