Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Warner
#763438 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mở đầu
Trong những năm đầu thế kỷ 21, đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, thị trường xây dựng đang không ngừng phát triển, khối lượng
đầu tư và xây dựng hiện nay tăng rất nhanh. Việc nâng cao hiệu quả công tác quản lí đầu
tư và xây dựng ngày càng đóng vài trò quan trọng.
Lịch sử phát triển ngành xây dựng cơ bản của phần lớn các nước trên thế giới đã
chứng minh: Đấu thầu là một trong những phương pháp quản lí dự án có hiệu quả.
Thông qua đấu thầu chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được yêu cầu kỹ
thuật, chi phí và tiến độ để thực hiện gói thầu phù hợp với mục tiêu của mỗi dự án.
Tại Việt Nam, hình thức đấu thầu được áp dụng trong một thời gian chưa dài, khoảng
hơn 10 năm từ khi Quy chế đấu thầu đầu tiên được ban hành theo Quyết định số 24 -
BXD/VKT ngày 12/2/1990. Tuy nhiên, nó đã khẳng định được mặt tích cực đó là: tạo ra
một sân chơi có tính cạnh tranh cao, công bằng và minh bạch, nhằm giúp cho chủ đầu tư
(CĐT) lựa chọn được nhà thầu có đủ khả năng để thực hiện gói thầu với những yêu cầu
về chất lượng, giá cả và tiến độ, đồng thời qua hình thức đấu thầu cũng góp phần tiết
kiệm cho Nhà Nước hàng tỷ đồng, cụ thể 11,32 triệu USD năm 2000 (Báo cáo của Bộ
KH & ĐT). Và Quy chế đấu thầu hiện hành, đã có nhiều bước cải thiện nhằm tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu Việt Nam từng bước phát triển, hội nhập cùng các
nhà thầu các nước trong khu vực và trên thế giới.
Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều đề tài viết về đấu thầu với
góc nhìn khác nhau và phương pháp nghiên cứu cũng khác nhau. Song tất cả đều cho
rằng đấu thầu là phương pháp quản lí dự án mang lại hiệu quả cao, phù hợp với xu thế
phát triển của nghành xây dựng cơ bản nói riêng và các ngành sản xuất vật chất khác nói
chung.
Cũng với suy nghĩ đó, hơn nữa trong thời gian thực tập tại Tổng công ty Lăp máy
Việt Nam, có cơ hội được tìm hiểu thực tế và chuyên sâu vào công tác đấu thầu, nhận
thấy rằng: Đối với Tổng công ty khai thác trong ngành xây dựng và lắp máy, công tác
đấu thầu đã trở thành công việc thường ngày, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển
của Tổng công ty trong hiện tại và cả tương lai.
Chính vì lẽ đó, tui đã chọn đề tài:
" Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Tổng công ty lắp máy việt nam
(lilama)"
Đề tài được nghiên cứu chủ yếu dựa trên phương pháp Thống kê phân tích kết hợp
với so sánh
Kết cấu gồm 2 phần:
 Phần 1: Tình hình hoạt động đấu thầu của tổng công ty lắp máy Việt Nam(lilama)
 Phần 2: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Tổng công
ty lắp máy việt nam (lilama)"
Phần I
tình hình hoạt động đấu thầu của tổng công ty lắp máy Việt Nam(lilama)
I.Tình hình hoạt động dự thầu ở nước ta hiện nay.
Kể từ khi quy chế đấu thầu được được ban hành kèm theo Nghị định 43/CP/ngày
16/7/1996 của Chính Phủ, hầu hết các dự án đầu tư xây dựng đều được triển khai thực
hiện đấu thầu.Việc đấu thầu đã đem lại những kết quả là:
Một là: Tiết kiệm vốn đầu tư nhờ đấu thầu
So với thực tế ở chế độ giao thầu khi mà thực chi các dự án đầu tư bao giờ cũng lớn hơn
dự toán chi, có khi gấp từ 1,5 đến 2 lần thì lại càng thấy dõ hiẹu quả của công tác đấu
thầu.
Ví dụ: Dự án đường Láng Hoà Lạc, gói thầu số 10 (đoạn km27 đến km30) được dự toán
là 17,1 tỷ đồng nhưng qua đấu thầu đã ký hợp đồngvới giá chỉ có 6,9 tỷ đồng
Hai là: Tận dụng được những khoản dư sau đấu thầu đối với dự án sử dụng nguồn vốn
ODA, số tiền tài trợ thường lớn hơn giá bỏ thầu.Đây là khoản dư sau đấu thầu.
Mở Đầu.1
PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM . .3
I.Tình hình hoạt động đấu thầu xây dựng ở nước ta hiện nay .3
II.Tình hình hoạt động đấu thầu của Tổng công ty lắp máy Việt Nam.3
1.Sự hình thành và phát triển của Tổng công ty lắp máy Việt Nam.8
1.1.Giới thiệu về Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam.8
1.2.Cơ cấu tổ chức quản lý ở Tổng công ty.11
1.3.Chế độ tiền lương ở Tổng công ty.12
2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty.17
3.Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động đấu thầu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.21
3.1.Công tác marketing xây dựng.21
3.2.Công tác tổ chức và đào tạo.22
3.3.Năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên.24
3.4.Năng lực về tài chính.27
3.5.Đặc điểm về máy móc thiết bị thi công.29.
3.6.Công tác ứng dụng các công nghệ phầm mềm tiên tiến vào hoạt động quản lý. 33
3.7.Công tác quản lý chất lượng ở Tổng công ty. 33
3.7.1.Chính sách chất lượng . 34
3.7.2.Hệ thống quản lý chất lượng. 35
4.Quy trình đấu thầu ở Tổng công ty. 35
4.1. Tiếp nhận và nghiên cứu thông tin. 35
4.2. Tiếp nhận thư mời thầu hay chỉ định thầu. 35
4.3. Công tác lập hồ sơ dự thầu. 36
4.4. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu. .42
4.5. Ký kết hợp đồng. 43
4.6. Tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình. 43
4.7. Bàn giao công trình hoàn thành, thanh quyết toán hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư.43
5.Tình hình dự thầu ở Tổng công ty.43
5.1.Những công trình nhận thầu trong năm 2001-2002.43
5.2.Tổ hợp những dự án, gói thầu tự thực hiện
ở Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam .44
5.3.Những dự án áp dụng hình thức EPC đầu tiên của Tổng công ty.45
III.ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Ở TỔNG CÔNG TY.46
1.Thành tích.47
2.Tồn tại.49
3.Nguyên nhân của những tồn tại.50
3.1.Nguyên nhân khách quan.50
3.2.Nguyên nhân chủ quan.50
Phần II: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Tổng công ty lắp máy Việt Nam.52
I.Nhu cầu thị trường xây dựng và nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty.52
1.Nhu cầu thị trường xây dựng.52
2.Nhiệm vụ phát triển của Tổng công Ty(2002-2005).56

3.Những biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn(2002-2005).56
3.1.Đối với hoạt đông sản xuất kinh doanh.57
3.2.Đối với công tác đầu tư và phát triền.57
II.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác đấu thầu ở Tổng công ty lắp máy Việt Nam.61
1.Đẩy mạnh hoạt động marketing .61
2.Nâng cao năng lực công tác tư vấn và thiết kế các công trình công nghiệp và xây dựng.62
3. Tăng cường quản lý chất lượng công trình theo nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu, nâng cao chất lượng công trình đảm bảo uy tín
của Tổng công ty.63
4.Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên; bố chí, sắp xếp và sử dụng hợp lý lao động.66
5.Tăng cường hợp tác và liên doanh liên kết với các nhà thầu trong và ngoài.67

6.Không ngừng đầu tư máy móc, thiết bị xây dựng nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng công trình và đầy nhanh tiến độ thi công.68
7.Tăng cường huy động vốn và thu hồi vốn đảm bảo cho tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng thầu.71
7.Một số kiến nghị với nhà nước.73
Kết Luận.75
Tài liệu tham khảo.76


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009999 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement