Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ocelfa
#760921 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Câu 1: Phân tích nguyên tắc hoạt động, vai trò của quan hệ công chúng?
a. Nguyên tắc
- QHCC để cấp tới thực tế, chương trình phải được lên kế hoạch một cách chi tiết, QHCC phải đặt lợi ích của công chúng lên trước;
- QHCC là một nghề dịch vụ mà trong đó quyền lợi của công chúng phải được quan tâm đầu tiên;
- Những người làm QHCC phải tìm được sự ủng hộ từ công chúng cho những chương trình của mình;
- Liên hệ với công chúng qua những phương tiện thông tin đại chúng;
- Những người làm QHCC là cầu nối giữa DN và công chúng;
- Phải là người giao tiếp hiệu quả để truyền tải thông tin đến công chúng;
- Giải quyết mối quan hệ hai chiều tốt đẹp, hoạch định chiến lược và chính sách QHCC đúng đăn, có hiệu quả;
+ Nghiên cứu công chúng
+ Hợp tác với Nhà Khoa học xã hội
+ Phân tích xu hướng hành vi
+ Dự báo kết quả
- Giải thích vấn đề cho công chúng trước khi vấn đề bùng phát;
- Người làm QHCC phải có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, hội tụ niềm tin để kết nối thành công.
b. Vai trò, chức năng của QHCC đối với Doanh nghiệp và Xã hội
- QHCC góp phần định hướng dư luận bằng cách hướng suy nghĩ và hành động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người;
- Đáp ứng dư luận nghĩa là đưa ra phản ứng đối với các diễn biến, các vấn đề hay nhân lên các đề xuất tích cực, sáng tạo của người khác;
- Nhằm đạt được mối quan hệ các bên cùng có lợi, giữa tất cả các loại hình QHCC;
- Vai trò và ứng xử của người làm QHCC phụ thuộc vào môi trường làm việc của ho.

Câu 2: Phân tích cơ sở lý thuyết truyền thông, nghệ thuật thuyết phục trong quan hệ công chúng?
a) Cơ sở lý thuyết truyền thông
- Thái độ và ý kiến của công chúng rất hấp dẫn các nhà PR;
- Mô hình truyền thông phải đảm bảo tính công khai, phải được thực tiễn kiểm nghiệm;
- Lý thuyết mạch truyền thông

Nguồn tin  Mã hóa  Thông điệp  Giải mã  Nhận tin


Phản hồi

 Nguồn tin:
- Nguồn tin xuất phát từ nhân vật trung tâm hay tổ chức truyền tin
- Không thể đảm bảo thông tin đó được người thu nhận hiểu một cách tương ứng;
- Có thể dùng âm vực, cử chỉ và âm lượng để tạo nhấn mạnh đặc biệt;

 Mã hóa
- Những gì nguồn tin muốn liên hệ đến phải được chuyển tải từ ý tưởng bên trong thành nội dung giao tiếp
- Từ/ngữ nghĩa:
+ Một từ được hiểu khác nhau bởi những người khác nhau;
+ Từ ngữ liên tục thay đổi về nghĩa và cách sử dụng;
+ Từ ngữ được dùng trong giai đoạn mã hóa sẽ tác động đến thông điệp đầu ra khi dùng để giao tiếp với người nhận tin.

 Thông điệp
- Đa dạng các phương tiện truyền thông: phát biểu cá nhân, báo, tạp chí, thông cáo báo chí, họp báo, bản tin PT-TH, hội thảo gặp mặt;
- 3 cách diễn giải thông dụng hơn:
+ Nội dung chính là thông điệp
+ Phương tiện
+ Con người (chủ thể, đối tượng)
 Giải mã
- Sau khi được truyền tải, một thông điệp cần thiết phải được gải mã bởi người nhận tin trước khi họ có hành động thay phản ứng;
- Người nhận tin giải mã thông điệp như thế nào phụ thuộc nhiều vào nhận thức của người đó;
 Người nhận tin
- Truyền thông không diễn ra nếu một thông điệp không được truyền tải đến đối tượng mục tiêu hay không đạt tới tác động mong đợi;
- Ngay cả khi thông điệp được người nhận tin hiểu một cách rõ ràng thì cũng chưa thể đảm bảo rằng phản ứng và hành động của họ sẽ theo mong đợi.
Thực tế một thông điệp sẽ có thể tạo ra các tác động như sau:
- Làm thay đổi thái độ - quan điểm
- tạo ra thái độ - quan điểm
- Tạo ra sự nghi ngờ
- Cũng có thể chẳng tạo ra được gì
 Phản hồi
- Phản hồi là thành phần đặc biệt quan trọng chuỗi truyền thông;
- Người truyền thông phải nhận được phản hồi của người nhận tin để biết xem những thông điệp nào đã được truyền tải và thông điệp nào chưa được tiếp nhận, giúp họ tạo cấu trúc hợp lý nhất cho các thông điệp tương lai.
b) Nghệ thuật thuyết phục
- Xuất hiện khi nhóm công chúng có phản ứng;
- Khi nhóm công chúng đã phản đối thì thuyết phục họ là điều không thể, chỉ có thể làm tất cả để hạn chế sự phản đối của công chúng;
- Nên tác động vào nhóm công chúng còn đang do dự;
- Có 3 phương pháp thuyết phục cơ bản là:
+ Quyền lực
+ Áp lực, bảo trợ, ràng buộc: được sử dụng như một phương tiện làm thay đổi hành vi của con người, bằng giải pháp chính sách để tạo nên sự ảnh hưởng, sự ràng buộc, chi phối làm thay đổi hành vi của đối tượng;
+ Sự thuyết phục:
B1: Trình bày, thông tin truyền tải cần đảm bảo dễ tiếp cận, dễ hiểu;
B2: Phải để người nghe quan tâm tới thông điệp, hiểu thông điệp;
B3: Thấu hiểu, truyền tải thông qua các biểu tượng;
B4: Người nghe chấp nhận thông điệp;
B5: duy trì thông tin đã được truyền tải, sự lặp lại của quá trình thuyết phục;
B6: Xúc tiến hành động
- Sức hấp dẫn của các nhà thuyết phục là bí mật hay công khai sử dụng một chiến lược nào đó trong quá trình đàm phán
- Thuyết phục cá nhân trong tổ chức, chính quyền…còn phụ thuộc vào yếu tố văn hóa, môi trường chính trị, tôn giáo, kinh tế…
- Thuyết phục xã hội: hình thức này xuất hiện trong các ấn phẩm, quảng cáo, biểu diễn, giải trí;
- Thuyết phục xã hội tạo ra dư luận xã hội
+ Người tạo dư luận: là người nắm giữ thông tin, lên kế hoạch chi tiết để biến một sự kiện, hiện tượng thành tin tức.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/450638w0bWuzYM4
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement