Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zenie_love
#758735 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ứng dụng client/server nhỏ mô phỏng một chương trình FTP với một số chức năng đơn giản: MyTinyFTP
Đồ án kết thúc môn học: Thực hành nâng cao - Nhóm 3
2
MỤC LỤC
1.
Giới thiệu
................................................................................................3
2.
Giao diện chương trình
...........................................................................3
3.
Các tính năng chính của chương trình MytinyFTP
.................................5
4.
Giao thức cài đặt và các bước hoạt động của chương trình
....................6
5.
Các khó khăn kỹ thuật đã giải quyết
.......................................................7
6.
Cài đặt các lớp và các phương thức trong chương trình
.........................8
a.
Lớp information
b.
Lớp packageData
c.
Lớp Client
d.
Lớp Service_Client
e.
Lớp Server
f.
Lớp dataResume
g.
Lớp myCellRenderer
h.
Lớp myTree
i.
Lớp myVector
j.
Lớp Tree_server
7.
Cách sử dụng chương trình
...................................................................17
8.
Thành viên nhóm
..................................................................................18
FTP (File transfer Protocol) được biết đến như một giao thức truyền file nổi tiếng trong các mạng TCP/IP. Với các chương trình có cùng tên kèm theo trong các hệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement