Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bachanlua_tihon
#756475

Download miễn phí Giáo án Hóa học lớp 10 - Tốc độ phản ứng hoá học





-KL: Đánh giá mức độ xảy ra nhanh chậm của
các phản ứng hoá học, gọi tắt là tốc độ phản ứng.
-Khi 1 phản ứng hoá học xảy ra, nồng độ các chất
phản ứng và sản phẩm biến đổi như thế nào ?
-KL: Có thể dùng độ biến thiên CM làm thước đo tốc độ phản ứng.



Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Tiết 61: Bài 36: TỐC ĐỘ PHẢN
ỨNG HOÁ HỌC (tiết 1)
Kiến thức cũ có liên
quan
Kiến thức mới trong bài
cần hình thành
- Phản ứng hoá học - Định nghĩa tốc độ phản ứng
- Các yếu tố ảnh hưởng đến
tốc độ phản ứng
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Biết được:
- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu thí dụ cụ thể.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:nồng
độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác.
2.Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng thực tế về
tốc độ phản ứng, rút ra được nhận xét.
- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ
phản ứng để làm tăng hay giảm tốc độ của một số
phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng
có lợi.
3.Thái độ: Tích cực, chủ động
II. TRỌNG TÂM: Tốc độ phản ứng và các yếu tố
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Gv đặt vấn đề
- Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự
hướng dẫn của gv
- Kết hợp sách giáo khoa và hình ảnh trực quan để
HS tự chiếm lĩnh kiến thức.
IV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
*Giáo viên:
- Hoá chất: H2SO4 loãng, đặc, Cu, BaCl2, Na2S2O3
- Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, bình tam
giác có nút cao su, muỗng sắt...
*Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...
2.Kiểm tra bài cũ: Không
3.Bài mới:
1.Đặt vấn đề: Liên hệ bài thực hành về lưu huỳnh,
so sánh ngọn lửu lưu huỳnh cháy ngoài không khí
và trong oxi?  Vào bài
2. Triển khai bài:
Hoạt động của
thầy và trò
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Khái niệm về tốc độ phản ứng hoá
học
Mục tiêu: Biết khái niệm tốc độ phản ứng hoá học
Hoạt động 1:
- GV làm TN và
hs quan sát, nhận
xét hiện tượng
TN.
- So sánh phản
ứng nào xảy ra
nhanh hơn?
*TN 1: xuất
hiện ngay tức
khắc
*TN2:Sau một
thời gian thấy
trắng đục S xuất
hiện.
=>Nhận xét:
Phản ứng (1) xảy
I) Khái niệm về tốc độ phản
ứng hoá học
1) Thí nghiệm:
*Hoá chất: dd BaCl2, Na2S2O3,
H2SO4 cùng nồng độ.
Ptpư:
BaCl2+H2SO4BaSO4+2HCl
(1)
=>  xuất hiện ngay tức khắc
Na2S2O3+H2SO4S+SO2+H2O+
Na2SO4 (2)
=>Sau một thời gian thấy trắng
đục S xuất hiện.
2) Nhận xét:
- Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn
(2)
ra nhanh hơn (2)
- KL: Đánh giá
mức độ xảy ra
nhanh chậm của
các phản ứng hoá
học, gọi tắt là tốc
độ phản ứng.
- Khi 1 phản ứng
hoá học xảy ra,
nồng độ các chất
phản ứng và sản
phẩm biến đổi
như thế nào ?
- KL: Có thể
dùng độ biến
thiên CM làm
thước đo tốc độ
phản ứng.
- Tốc độ phản ứng là độ biến
thiên CM của một trong các chất
phản ứng hay sản phẩm phản
ứng trong 1 đơn vị thời gian.
- Tốc độ trung bình: 1 2
2 1
C C
J
t t



 Trong quá
trình phản ứng
CM các chất phản
ứng giảm còn sản
phẩm tăng.
 Trong cùng
thời gian, CM các
chất phản ứng
giảm nhiều thì
phản ứng sảy ra
càng nhanh.
Hoạt động 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ
phản ứng, ảnh hưởng của nồng độ
Mục tiêu: Biết sự ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ
phản ứng hoá học
*GV hướng dẫn HS
quan sát TN, nhận xét:
II) Các yếu tố ảnh hưởng
đến tốc độ phản ứng
- GT: Điều kiện để các
chất phản ứng nhau là
chúng phải chạm
nhau, tần số va chạm
lớn thì tốc độ phản
ứng lớn. Khi CM tăng,
tần số va chạm tăng
nên tốc độ phản ứng
nhanh.
*Khi tăng hay giảm
nồng độ chất pứ thì tốc
độ pứ như thế nào?
1) Nồng độ:
- Khi tăng nồng độ chất
phản ứng, tốc độ phản ứng
tăng.
Hoạt động 3: Ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ
phản ứng
Mục tiêu: Biết sự ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ
phản ứng hoá học
GV: Đối với chất khí, v, 2) Áp suất:
to không đổi thì P tỉ lệ
với số mol chất.
- GV hướng dẫn HS
quan sát thí nghiệm,
nhận xét?
- Gợi ý: phản ứng xảy ra
nhanh nhờ sự va chạm
của các chất phản ứng.
*Khi tăng hay giảm P
chất pứ thì tốc độ pứ như
thế nào?
- Khi P tăng, CM chất khí
tăng, nên tốc độ phản ứng
tăng.
Hoạt động 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ
phản ứng
Mục tiêu: Biết sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ
phản ứng hoá học
- Hướng dẫn học sinh
làm thí nghiệm theo
3) Nhiệt độ:
- Thời gian thực hiện cốc 1
nhóm, nhận xét
-GV: Tăng nhiệt độ 
chuyển động nhiệt độ
tăng  tần số va chạm
tăng. Tần số va chạm
thuộc nhiệt độ. Tần số
va chạm có hiệu quả
giữa các chất phản ứng
tăng  tốc độ phản ứng
tăng.
*Khi tăng hay giảm
nhiệt độ chất pứ thì tốc
độ pứ như thế nào?
> cốc 2
- Khi tăng nhiệt độ, tốc độ
phản ứng tăng.
4. Củng cố : Chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm
- Tốc độ phản ứng là gì?
- Sự ảnh hưởng của nồng độ, áp suất, nhiệt độ?
5. Dặn dò :
- Học bài, tìm hiểu sự ảnh hưởng của bề mặt tiếp
xúc và xúc tác
- Làm bài tập SGK
Rút kinh nghiệm :
..................................................................................
.........................................................................
..................................................................................
.........................................................................
......................................................................................
.....................................................................
...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement