Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By little_joung_yohao_1996
#756340 Download miễn phí Giáo trình Thực hành phân tích định lượng


BÀI 1:
CHUẨN ĐỘ AXÍT MẠNH – BAZƠ MẠNH
Nội dung chính:
• Giới thiệu phương pháp phân tích thể tích.
• Sử dụng công cụ đo thể tích.
• Chuẩn độ axít mạnh bằng bazơ mạnh và ngược lại.
----------------------------------------------------------------
I. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
1. Nguyên tắc
Phương pháp phân tích thể tích là phương pháp xác định hàm lượng theo
thể tích dung dịch thuốc thử đã biết nồng độ chính xác (gọi là dung dịch chuẩn)
được thêm từ buret vào dung dịch chất định phân vừa tác dụng đủ với tất cả
lượng chất định phân đó.
Ví dụ: HCl + NaOH = NaCl + H2O (phản ứng trung hòa)
− Dựa vào phản ứng này có thể định lượng chất định phân (là HCl hay
NaOH) theo thể tích và nồng độ của dung dịch chuẩn (là NaOH hay HCl ).
− Sự thêm từ từ dung dịch chuẩn bằng buret vào dung dịch chất định
phân, gọi là quá trình chuẩn độ.
− Thời điểm đã thêm lượng thuốc thử tác dụng vừa đủ với toàn bộ chất
định phân gọi là điểm tương đương.
− Để nhận biết điểm tương đương có thể dùng các chất gây ra những hiện
tượng mà ta có thể quan sát được bằng mắt thường (như: sự đổi màu, sự kết
tủa...) xảy ra ở rất gần điểm đó. Những chất này gọi là chất chỉ thị. Thời điểm
tại đó sự chuẩn độ kết thúc được gọi là điểm cuối chuẩn độ.
− Sự chuẩn độ mắc sai số là do điểm cuối chuẩn độ không trùng với điểm
tương đương. (Nếu dừng chuẩn độ trước điểm tương đương thì mắc sai số âm,
nếu dừng chuẩn độ sau điểm tương đương thì mắc sai số dương ).
2. Phản ứng dùng trong phân tích thể tích
Các phản ứng dùng trong phân tích thể tích phải thỏa mãn các yêu cầu
sau đây:
- Phải xảy ra hoàn toàn , đúng tỉ lượng theo một phương trình phản ứng
xác định.
- Phải xảy ra nhanh và không có phản ứng phụ (có độ chọn lọc cao).
- Phải có chỉ thị thích hợp để xác định điểm cuối chuẩn độ với sai số có
thể chấp nhận.
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Mục lục. 334
Môn học: Thư c hành Phân tích định lư ợng . 335
Nội dung thư c tập . 336
Chư ơng 1: Phư ơng pháp phân tích thể tích . 337
Phần 1: Phư ơng pháp axit – bazơ . 337
Bài 1: Pha chế các dung dịch . 337
Bài 2: Định lư ợng axit mạnh -baz mạnh . 340
Bài 3: Định lư ợng đơn axit yếu-baz mạnh định lư ợng đơn acid mạnh-baz yếu . 343
Bài 4: Định lư ợng đa acid và hỗn hợp acid . 345
Bài 5: Định lư ợng đa baz và hỗn hợp baz . 347
Bài 6: Định lư ợng muối . 350
Phần 2: Phư ơng pháp oxi hóa – khư . 352
Bài 7: Chuẩn độ Pemanganat định lư ợng Fe2+, H2O2và NO2-. 352
Bài 8: Chuẩn độ Pemanganat định lư ợng Fe3+, Cr6+. 354
Bài 9: Phư ơng pháp Iod định lư ợng vitamin C, SO32-. 356
Bài 10: Phư ơng pháp Iod -Cromat định lư ợng H2O2, Cu2+, Pb2+. 358
Phần 3: Phư ơng pháp chuẩn độ phư c chất . 360
Bài 11: Định lư ợng Ca2+-Mg2+. 360
Bài 12: Định lư ợng Zn2+, Fe3+, Al3+và hỗn hợp Al3++ Fe3+. 362
Bài 13: Định lư ợng hỗn hợp Mg2++ Zn2+và hỗn hợp Mg2++ Ca2++ Fe3++ Al3+. 365
Bài 14: Định lư ợ ng Ba2+và SO42?. 368
Phần 4: Phư ơng pháp chuẩn độ kết tủa . 370
Bài 15: Phư ơng pháp Mohr và Volhard định lư ợng ion Clo . 370
Chư ơng 2: Phư ơng pháp phân tích khối lư ợng . 372
Bài 16: Xác định SO42?(hay Ba2+) . 372
Bài 17: Xác định Fe3+. 373
Bài 18: Xác định Mg2+. 374
Bài 19: Xác định Photphat . 375
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By baohoang147789
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement