Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoahong_tinhyeu353
#751102

Download miễn phí Ebook Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proshow Gold

BÀI 10
1. Mở Chương Trình Proshow Gold v2.5.1630.
2. Chọn Folder Christmas 2005 > Chọn 1 Hình > Ctrl+A chọn tất cả các
Hình trong Folder nầy > Rê 1 Hình bất kỳ xuống Ô Drop Photo > Chờ
Loading xuất hiện tất cả Hình .
3. Có Tổng cộng 302 Hình với thời lượng trình diễn là 20 phút 08 giây.
4. Nhấp Đúp lên Hình 1 > Hiện ra Bảng SLIDE OPTIONS .
( Hình 1 ).Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
BÀI 1
I.CÀI ĐẶT :
Có trong Đĩa LHT ở các tiệm Vi Tính. Phiên bản 2.6.1752 có trong Soft TG
Vol 49 Trường Giang kể cả ACD See Pro Manager 8.0.67
1. Gồm có 3 Files. ( Hình 1 ).
2. Nhấp vô File : psgold_25_1630.exe > Đang Loading > Next >Next > I
Agree > Next > Next > cài> Chạy > Finish.
3. Do you want to restart your computer now ? Bạn có muốn khởi động
lại máy tính bây giờ không ? Tùy bạn YES hay NO.
4. Ra Desktop > Đã có Shortcut của chương trình.
5. Nhấp Đúp lên Shortcut> Done > Menu Giúp > Enter Registration Key
(S).
6. Nhập Serial :
 UserName : TRUNGLH.
 Phone Number : 45436436546634.
 Unlock Password : DBBH4H449X6CF.
7. hay nhấp vào File tmq_psq25.exe, nhập :
 User name : utbinh ( Tên của bạn ).
 Phone Number : 8484025793 ( Số Phone nhà bạn ).
 Nhấp Thẻ Generate , hiện ra dãy ký tự trong Unlook Password
để bạn Enter Registration Key sau khi nhấp Menu Help. ( Hình
2 ).
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
 Nhập Serial của Bạn tự tạo vào > Activate Registration > Ra
bảng Message thông báo : Your registration Key has been
accepted. Thank you for registratering> Ok . Như vậy là bạn đã
đăng ký thành công.
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
BÀI 2
1. Công tác chuẩn bị : Cho Đĩa VCD dung lượng 700 MB
 Bạn phải có trên 200 Hình để làm Đĩa VCD trình diễn Ảnh
trong 1 giờ 700
 Các Folder Hình phải có sẵn trong Ổ D.
 Các Hình nầy đã được bạn chỉnh sửa ưng ý.
2. Mở Chương trình > Ổ D > Hình JANUARY 2006 > Chọn Folder
25 CHAP 24.1.2006 > Lập tức các Hình của Folder nầy xuất hiện
ở Ô dưới > Nhấp chọn 1 hình > Ctrl+A để chọn tất cả Hình trong
Folder nầy.
3. Giữ chuột rê 1 Hình thay mặt xuống Ô DROP PHOTO bên dưới.
4. Đã Insert 199 Hình có thời gian trình diễn Slide Show là 13 phút
16 giây.
5. Nhấp vô để chọn VCD hay SVCD – EXE – CD – DVD - WEB. (
Hình 1 ).
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
6. Chọn tiếp Folder Hình : Họp Mặt Tất Niên > Chọn 1 Hình >
Ctrl+A > Rê Hình vào Ô Hình cuối Hàng Drop Photo > Đã Insert
tổng cộng 223 Hình , có thời gian trình diễn 14 phút 52 giây. (
Hình 2 ).
7. Tiếp tục với Folder Hình : MỘC BÀI SỬA RỒI .
8. Tiếp tục với Folder Hình Saigon 26 CHAP 25.1.2006 . Nếu Folder
nầy có nhiều Hình thì bạn phải chờ hoàn tất Creating Thumbnails
với lằn xám chạy Progress 100%. Bây giờ bạn đã Insert 480 Hình
và có 32 phút trình diễn với dung lượng 320 MB. ( Hình 3 ).
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
9. Tiếp tục với Folder Sáng Mùng 1 Tết 29.1.2006 . Trong lúc Insert
Hình bạn phải chú ý giai đoạn hoàn tất là Hình đã load hiện ra đầy
đủ trong Ô DROP PHOTO và đèn đỏ ở PC đã tắt.
10.Bạn có thể tiếp tục Insert Hình cho đến khi đủ 650 MB (Không
vượt qua lằn xám). Nhưng theo tui đề nghị đến 450MB thì ngưng
Insert Hình để sau đó bạn tăng thời lượng trình diễn cho mỗi Hình
lên ( Mặc định của Chương Trình là 2.0 giây trình diễn ) . ( Hình 4
).
11.Menu File > Save As > Chọn Desktop > File Name gỏ : inserthinh
> Save .Đèn đỏ trong PC đang cháy , save xong sẽ tắt . Định dạng
mặc định của Chương Trình là : psh. Mục đích Save là đề phòng
cúp điện hay lý do khác bị trục trặc đỏ mất thời giờ thao tác lại.
12.Nhấp nút PLAY để Preview
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
BÀI 3
ĐỀ NGHỊ CHỌN HIỂN THỊ MÀN HÌNH VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI WIDTH
1024 VÀ HIGHT 768 PIXELS. ( NHẤP PHẢI DESKTOP > PROPERTIES
> SETTINGS > SCREEN RESOLUTION CHỌN 1024 BY 768 PIXELS ).
I.THỜI LƯỢNG :
1. Mở Chương Trình > Menu File > Open > Chọn File có tên
inserthinh.psh mà bạn đã lưu . Chờ hiển thị hoàn tất.
2. Với 663 Hình , mỗi Hình trình diễn 2 giây sẽ có 44 phút 12 giây hiển
thị trong Đĩa VCD.( Hình 1 )
3. Nhấp chọn 1 Hình trong Ô Drop Photo > Ctrl+A > Tất cả 663 Hình đã
được chọn > Nhấp vô 2.0 bên hông Hình > Gỏ 3.0 > Enter.
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
4. Tất cả 663 Hình đã có thời lượng trình diễn cho mỗi Hình là 3 giây .
Đồng thời thời gian sẽ hiển thị trong Đĩa VCD là 55 Phút 15 giây. (
Hình 2 ).
5. Bạn có thể chọn 4 – 5 – 6 … giây cho thời lượng trình diễn mỗi Hình .
Tuy nhiên sau khi nhấp Enter thì vạch Dung Lượng màu xanh không
được phép vượt quá 670MB.
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
II.KỶ XẢO :
1. Chọn 1 Hình > Ctrl+A chọn hết 663 Hình > Menu Slide >
Randomize Transition .
2. Tất cả 663 Hình đã được đồng loạt Insert Kỷ Xảo với mỗi Hình mỗi
kiểu trình diễn khác nhau .Cách Insert nầy theo hình thức mặc định
của Chương Trình tự động bố trí.
3. Thời lượng trình diễn vẫn không thay đổi.
4. Nhấp nút PLAY > Chờ Loading inserthinh.psh lằn xám chạy Progress
100% xong > Khung Preview sẽ hiển thị thời lượng và kỷ xảo cho
từng hình.
5. File > Save As > Gỏ : kyxao> Save > Chờ đèn đỏ trong PC tắt. ( Hình
3 ).
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
BÀI 8
1. Mở Chương Trình > Menu File > Open > kyxao.psh > Open > Chờ
đèn Đỏ trong PC tắt > Đang chạy lằn xám Loading kyxao.psh
progress 100% .
2. Nhấp váo 1 Hình Ô Drop Photo > Ctrl+A .
3. Tăng thời lượng trình diễn cho KỶ XẢO : Nhấp 2.0 ở dưới 1 Hình bất
kỳ > Gỏ 3.0 > Enter . Bạn nên chọn thời lượng trình diễn Hình và kỷ
xảo giống nhau thì sẽ hay hơn.
4. Bây giờ Đĩa VCD của bạn đã có thời gian trình diễn là 1 Giờ 06 Phút .
Làn biểu diễn màu xanh trong Khung Preview gần đạt 670 MB. (
Hình 1 )
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
5. Nhấp vào Hình đầu tiên để chọn tất cả.
6. Để gây ấn tượng trình diễn , bạn nên chọn khoảng 8 hình đầu tiên để
kéo dài thời lượng , mỗi Hình 1 kiểu kỷ xảo và mỗi Hình nên có mỗi
kỷ xảo khác nhau .( Bài HIỆU ỨNG HÌNH sẽ viết tiếp theo , trong đó
có : Image / Video – Adjustments – Motion Effects – Captions –
Sounds – Background ).
7. Bạn nhấp vào Ô Kỷ Xảo bên hông Hình > Hiện ra Bảng Choose
Transitions có 277 kỷ xảo để bạn tùy chọn > Nhấp chọn 1 kỷ xảo cho
Hình đầu tiên > Lập tức Ô kỷ xảo bên hông Hình đã thay đổi theo kỷ
xảo mà bạn đã chọn . Theo kinh nghiệm của tui , tui đề nghị bạn
chọn các kỷ xảo mà tui đã tô màu xanh là dễ gây ấn tượng nhất . (
hình 2 ).
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
8. tui đã chọn 8 Hình đầu tiên với 8 kiểu kỷ xảo ấn tượng và thời lượng
trình diễn cho Hình và Kỷ xảo là 8 giây mỗi Hình > Enter . ( Hình 3 ).
9. Trường hợp vượt quá 670 MB bạn nên Delete bớt Hình : Chọn các
Hình cuối > Nhấp Phải > Delete.
10. Menu File > Save As > Chọn Desktop > File Name gỏ : hoantathinh
> Save > Chờ đèn đỏ trong PC tắt.
11. Nhấp Nút PLAY để Preview.
12. Theo đề nghị của bạn trungk9d tui đã vô Photoshop > Save For Web
> Menu Optimized > Preset chọn GIF 128 Dithered > Save . Kết quả
như sau : Hình 1 dạng png có 396 KB , dạng Gif có 136 KB . Giảm
hơn phân nửa dung lượng cho mỗi Hình Minh Họa . Xin Thank sự
góp ý của bạn. utbinh.
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
BÀI 9
Theo tui thì Chương...
Kết nối đề xuất: