Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nikita24480
#750510 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời nói đầu 1
Phần 1: Khảo sát nghiệp vụ đề tài 4
Phần 2: Phân tích hệ thống 6
I – Phân tích chức năng 6
1 – Hoạt động của hệ thống ký túc xá 6
2 – Mô hình phân rã chức năng 8
II – Phân tích dữ liệu 9
1 - Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh 9
2 – Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh 10
3 – Mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 11
4 – Lập mô hình liên kết thực thể 14
5 – Từ điển dữ liệu 16
6– Lập mô hình dữ liệu vật lý 22
7- Thiết kế giao diện 23
8- Thiết kế tài liệu xuất 30
Phần 3: Đánh giá công việc và câu hỏi phỏng vấn 33
PHẦN 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

I. Phân tích chức năng.
1. Hoạt động của hệ thống quản lý ký túc xá
Quản lý hợp đồng: Khi sinh viên có nhu cầu tạm trú trong ký túc xá phải thực hiện thủ tục đăng ký với tổ công tác sinh viên, bộ phận quản lý hợp đồng sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký của sinh viên. Nếu hồ sơ được đáp ứng thì hệ thống sẽ nhập hợp đồng. Khi cần thiết có thể sửa và xóa hợp đồng . Thông tin hợp đồng gồm: Mã hợp đồng, mã phòng, tên sinh viên, địa chỉ sinh viên, giới tính, lớp, khoa, ngành, điện thoại, số CMND.
Quản lý sinh viên: Trong thời gian tạm trú ở ký túc xá bộ phận quản lý sinh viên sẽ nhập và lưu trữ toàn bộ thông tin về sinh viên. Khi cần thiết có thể sửa và xóa thông tin về sinh viên.Thông tin sinh viên bao gồm: mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, địa chỉ sinh viên, giới tính, điện thoại, mô tả khác.
Quản lý phòng: Nhập mới thông tin phòng, sửa thông tin phòng, xóa thông tin phòng. Thông tin về phòng bao gồm: mã phòng, tình trạng phòng, số lượng sinh viên, khu nhà, mô tả khác.
Quản lý nhân viên: Để theo dõi và quản lý nhân viên làm việc ký túc xá thực hiện thêm mới vào danh sách khi có nhân viên được tuyển, sửa thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xóa thông tin nhân viên khi hết hợp đồng hay bị xa thải. Các thông tin nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên nhân viên, điện thoại liên hệ, mô tả khác.
Quản lý điện nước: Khi sinh viên ở ký túc xá các phòng sẽ sử dụng điện nước, hàng tháng bộ phận quản lý điện nước có trách nhiệm lập hóa đơn điện nước của mỗi phòng. Hóa đơn bao gồm các thông tin: số hóa đơn, mã phòng, ngày lập, tổng tiền. Thông tin điện nước gồm: mã công tơ, mã phòng, tháng ghi sổ, chỉ số đầu kì, chỉ số cuối kì.Ngoài ra bộ phận này còn phải nhập thông tin điện nước, xóa thông tin điện nước khi có sự thay đổi mức giá điện nước khi có điều chỉnh.
Báo cáo thống kê: Lấy thông tin từ các bộ phận khác và có nhiệm vụ thống kê số lượng hợp đồng, thống kê tình trạng phòng, báo cáo doanh thu để đưa lên nhà quản lý khi nhận được yêu cầu từ nhà quản lý ký túc xá.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By SulliThy
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement