Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conangdongdanh.kieuki
#748235 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT 3
PHẢI CHUYỂN TỪ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN 3
1. Doanh nghiệp và Doanh nghiệp nhà nước 3
2. Khái quát chung về công ty CP 4
3. Cổ phần hóa - mục tiêu của CPH 5
4. Tính cấp thiết của việc chuyển từ DN 100% vốn nhà nước sang CTCP 5
CHƯƠNG II 9
NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA 9
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 9
1. Mục tiêu cổ phần hoá 9
2. Quy định về đối tương cổ phần hóa 9
3. Quy định về đối tượng và điều kiện mua cổ phần 10
4. Hình thức cổ phần hóa công ty nhà nước 10
CHƯƠNG III 12
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH 12
CỔ PHẦN HÓA 12
1. Tình hình cổ phần hoá các doanh nghiệp nước ngoài trong những năm qua 12
2. Những thuận lợi trong quá trình cổ phần hoá 13
3. Những khó khăn trong quá trình cổ phần hoá 14
4. Một vài kiến nghị để giải quyết những khó khăn 16
4.1. Về mặt lập pháp 17
4.2. Về mặt khác có liên quan 17
LIÊN HỆ THỰC TIỄN 19
1. Hình thức tiến hành cổ phần hoá 19
2. Khó khăn và thuận lợi khi tiến hành cổ phần hoá Vinaconex 21
3. Thành tựu sau khi cổ phần hoá 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
LỜI NÓI ĐẦU

Vì nhiều lí do khác nhau doanh nghiệp nhà nước đã ra đời và phổ biến ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, mặc dù quy mô và vị trí của chúng có khác nhau ở từng nước. Vào những năm 50 - 60 của thế kỷ XX doanh nghiệp nhà nước phát triển trên thế giới, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước được thành lập ở khắp tất cả các nước Tư bản chủ nghĩa đến các nước Xã hội chủ nghĩa, từ các nước tư bản phát triển (Anh, Pháp, Nhật, Nga …) cho đến các quốc gia mới giành được độc lập như Ai Cập, Xiri, Môdambich … Và đối với nhiều nước thuộc hình thức các nước Xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ…. Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân
Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động thiếu hiệu quả, ở nhiều quốc gia DNNN đã trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tình trạng này của DNNN đã tạo được làn sóng tư nhân hóa ở các nước Tư bản chủ nghĩa vào cuối những năm 60, những năm 70 của thế kỷ trước. Ở các nước Đông Âu làn sóng tư nhân hóa diễn ra sau khi Chủ nghĩa xã hội sụp đổ và đã gần như xóa sổ DNNN. Ở Việt Nam DNNN đã phát triển với số lượng và quy mô lớn trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung với tư cách là thành phần kinh tế chủ đạo. DNNN đã đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ nghĩa xã hội. Song cũng như nhiều quốc gia DNNN ở Việt Nam tỏ ra yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với những đặc thù về điều kiện lịch sử và điều kiện kinh tế ở Việt Nam, công ty cổ phần đã ra đời. Từ năm 1990 pháp luật Việt Nam đã thực sự đề cập và quản lý Công ty cổ phần thông qua việc xây dựng những chế định về nó. Tuy nhiên công ty cổ phần không phải chỉ được thành lập mới theo quy định của pháp luật, mà phần không nhỏ công ty cổ phần hiện nay được thành lập từ việc cổ phần hóa DNNN. Mặc dù vậy thay vỏ không quan trọng bằng cách quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong DN. DNNN phải vận hành thực sự như các công ty thương mại, chứ không phải là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính. Đây sẽ là một tiêu điểm của các cuộc cải cách trong tương lai.
Các vấn đề phổ biến hiện nay trong quá trình cổ phần bao gồm:
- Giá trị doanh nghiệp được tính trên cơ sở nào để ngày càng sát với giá thị trường.
- Việc chào bán cổ phần trong công chúng đầu tư được giám sát như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ như cán bộ công nhân viên trong nhà máy.
- Nếu nhà nước tiếp tục nắm 51% vốn điều lệ trong công ty, quyền can thiệp của cổ đông nhà nước vào hoạt động của công ty cổ phần cần được giới hạn như thế nào nhằm đối xử bình đẳng giữa các cổ đông.
- Cổ đông nhỏ có thể giám sát người quản lý công ty bằng cách nào để tránh hiện tượng tư lợi trong công ty.
Những vấn đề này sẽ được tui đề cập và giải quyết cụ thể, rõ ràng trong bài làm.

CHƯƠNG I
MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT
PHẢI CHUYỂN TỪ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Doanh nghiệp và Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh (Điều 3-LDN 2005)
Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập, đầu tư vốn và tài sản, nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động công ích ,có tài sản riêng do nhà nước đầu tư, có trụ giao dịch ỏn định trên lãnh thổ Việt Nam, có con dấu riêng, có tư cách pháp nhân và được đăng kí kinh doanh theo quy định của PLVN.
Đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp nhà nước và cũng là điểm phân biệt giữa DNNN với loại hình doanh nghiệp khác:
- Một là: DNNN là DN do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hay có cổ phần, vốn góp chi phối. Như vậy vốn của DNNN thuộc sở hữu nhà nước hay về cơ bản thuộc về nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN phải thực hiện 1 số nhiệm vụ do nhà nước giao.
- Hai là: DNNN do nhà nước đầu tư vốn và tài sản do đó nhà nước có toàn quyền định đoạt đối với DN hoăc quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh chủ chốt và những vấn đề quan trọng khác. Nói cách khác hoạt động của DNNN phải chịu sự quản lý và điều hành của chủ sở hữu là nhà nước.
- Ba là: Hình thức tồn tại của DNNN hiện nay rất đa dạng, nó có thể được tổ chức dưới nhiều hình khác nhau như : công ty nhà nước, công ty CP nhà nước, công ty TNHH.
- Bốn là: DNNN là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng và tự chịu bằng tài sán đó với chế độ TNHH.
Từ khái niệm và đặc điểm trên của DNNN chúng ta có thể nhận thấy rằng sự hoạt động kinh doanh, hạot động công ích của DNNN luôn chịu sự quản lý, sự điều hành của cơ quan nhà nước, luôn bị chi phối và điều chỉnh của cơ quan quản lý nhà nước vì vậy tính độc lập, tự chủ, năng động của DNNN thường bị hạn chế.
Hiện nay DNNN bao gồm: DN do nhà nước sở hữu 100% vốn và DN do nhà sở hữu trên 50% vốn. Trong đó DNNN do nhà nước sở hữu 100% vốn bao gồm: Công ty nhà nước, công ty CP nhà nước, công ty TNHH. Trong phạm vi của dề bài này chúng tui chỉ đề cập đến công ty nhà nước độc lập.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thinhlaw88
#1012082 Các ban admin up giúp mình tài liệu này với, mình đang rất cần tài liệu về những quy định pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước!Mình Thank các bạn nhìu nhìu...^_^
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012090 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement