Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Twrgadarn
#747589 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
Phần Trang
A.ĐẶT VẤN ĐỀ 1
B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .1
I.Một số khái niệm .1
1.Doanh nghiệp .1
2. Công ty 1
3. Vốn góp .2
II. Các hình thức vốn góp 2
III.Định giá tài sản góp vốn 4
1.Các tài sản góp vốn cần định giá 5
2.Chủ thể có thẩm quyền định giá tài sản góp vốn .5
3.Nguyên tắc và phương pháp định giá 7
4. Xử lí trong trường hợp định giá tài sản góp vốn sai 7
5. Ý nghĩa của việc định giá tài sản .9
IV.Chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vôn cho công ty 9
1.Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu tài sản vào công ty: .10
2. Thời hạn chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty: .11
3. Xử lí trong trường hợp thành viên góp vốn không thực hiện đúng nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty 12
C.KẾT LUẬN .12
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
A.ĐẶT VẤN ĐỀ:
Vốn là yếu tố cực kì quan trọng không thể thiếu khi thành lập bất kì loại hình doanh nghiệp nào. Nó không những quyết định sự sống còn của doanh nghiệp mà còn thể hiện khả năng gánh chịu nghĩa vụ pháp lí của doanh nghiệp, quyết định quyền và nghĩa vụ của các chủ sở hữu, chủ đầu tư của doanh nghiệp. Mà một trong các nguồn quan trọng và chủ yếu nhất để hình thành vốn của doanh nghiệp chính là vốn góp của các thành viên khi thành lập doanh nghiệp, vì vậy trong bài viết này tui sẽ trình bày các quy định của pháp luật về các hình thức vốn góp, vấn đề định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty (doanh nghiệp):
B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM:
1.Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.(1)
2.Công ty là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ti trong phạm vi vốn góp vào công ti. ( theo Luật công ti năm 1990 của Việt Nam).
Hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 Việt Nam có các loại hình công ti sau:
- Doanh nghiệp ( công ti) tư nhân;
- Công ti hợp danh;
- Công ti trách nhiệm hữu hạn, bao gồm:
+ Công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
+ Công ti trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở nên;
- Công ti cổ phần.
3. Vốn góp: từ định nghĩa về “ góp vốn” quy định tại khoản 4 điều4 Luật Doanh nghiệp 2005 ta có thể đưa ra khái niệm về vốn góp như sau:
Vốn góp là tài sản mà các thành viên góp vào để hình thành vốn điều lệ của côn ti. Tài sản này bao gồm tiền hay hiện vật. Hiện vật theo nghĩa rộng nhất, là tài sản hữu hình hay vô hình mà không phải là tiền, có thể kể ra đây: vàng, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, các yếu tố vô hình của sản nghiệp thương mại (biển hiệu, tên thương mại, mạng lưới tiêu thụ hàng hoá..
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By maihoa2511
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005182 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement