Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By timbaland_3107
#747037 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 2
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 2
5. Ý nghĩa của vịêc nghiên cứu đề tài. 2
6. Kết cấu. 3
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LOẠI HÌNH 4
BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ 4
1.1.Đặc điểm, đặc trưng của loại hình báo in. 4
1.1.1 Tính thời sự và tính định kỳ của báo in 4
1.1.2 Sự đồng hiện thông tin và đặc trưng việc tiếp nhận thông tin của công chúng báo in 5
1.2. Đặc điểm và đặc trưng của báo điện tử 8
1.2.1. Tính thời sự và tính phi định kỳ. 8
1.2.2. Sự đồng hiện thông tin và sự tiếp nhận thông tin của công chúng báo trực tuyến. 9
1.2.2.1 Sự đồng hiện thông tin 9
1.2.2.2 Sự tiếp nhận thông tin của công chúng báo điện tử. 13
1.2.3 Tính tương tác trên báo điện tử (Interactivity) 14
Chương 2: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM BÁO IN CHO BÁO ĐIỆN TỬ 18
2.1. Việc sử dụng tít của tác phẩm báo in cho báo điện tử. 18
2.2. Việc sử dụng sapô của tác phẩm báo in cho báo điện tử 30
2.3. Việc sử dụng chính văn và kết cấu của tác phẩm báo in cho báo điện tử. 40
Chương 3: KỸ THUẬT BIÊN TẬP TÁC PHẨM TỪ BÁO IN SANG BÁO ĐIỆN TỬ 49
2.1. Kỹ thuật chuyển tít từ báo in sang báo điện. 49
• Một số kỹ thuật để chuyển tít của báo in sang báo điện tử đó là: 50
2.2. Kĩ thuật chuyển sapô báo in sang báo điện tử. 58
2.3. Kỹ thuật chuyển phần chính văn và kết cấu của báo in sang báo điện tử. 61
2.3.1. Kỹ thuật chuyển phần chính văn. 61
2.3.2. Kỹ thuật chuyển kết cấu. 67
C. PHẦN KẾT LUẬN 70
A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Báo điện tử đang là phương tiện truyền thông đại chúng hữu hiệu trong việc truyền tải thông tin đến công chúng độc giả. Cùng với các loại hình truyền thông khác, nó đã và đang đóng góp rất lớn vào việc làm phong phú thêm đời sồng thông tin của mọi người. Tuy nhiên, báo điện tử ở Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn còn nhiều điều cần bàn, trừ một số tờ đã hoàn toàn độc lập như một tờ báo mạng, đa phần vẫn phải gắn với tờ báo mẹ và nguồn tin bài vẫn được lấy từ tờ báo in. Lối sao chép từ tờ báo in toàn bộ nội dung mà không qua biên tập xử lí đang được coi là chuyện “đương nhiên” để làm nội dung thêm phong phú. Việc sao chép được tiến hành với toàn bộ bài báo in từ tít, sapo, chính văn, kết cấu cả ảnh khiến cho người đọc báo điện tử lầm tưởng báo điện tử chỉ là một phiên bản khác của báo in.
Điều đáng nói hơn đó là ngay cả nhiều người chuyên làm báo điện tử Việt Nam hiện nay cũng có khái niệm rất mù mờ về thể loại báo chí mới mẻ này. Họ không biết rằng báo điện tử có những đặc điểm và đòi hỏi hoàn toàn khác so với báo in do những đặc tính riêng biệt của nó, từ cấu trúc tin bài, cách lấy tít, các đề mục nhỏ cách sử dụng hình ảnh âm thanh, cho đến cách đưa lên mạng cùng nhiều những thủ thuật khác để thu hút độc giả cũng như giúp độc giả tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng nhất và ít tốn thời gian nhất. Từ đó có thể thấy sử dụng nguyên bài báo in cho báo điện tử sẽ là không phù hợp.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm của báo in và báo điện tử chỉ ra sự khác biệt giữa chúng, cũng như đưa ra những thực trạng về việc sư dụng bài báo in cho báo điện tử mà không qua biên tập, phân tích sự không phù hợp của nó từ đó rút ra được kĩ thụât biên tập báo điện tử hay bài báo điện tử được lấy từ báo in là một vấn đề quan trọng giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động làm báo điện tử, giúp cho báo điện tử có thể tạo được sự độc lập so với tờ báo in và ngày càng thu hút được nhiều độc giả.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Đối tượng của đề tài: Đề tài nghiên cứu đặc điểm của báo in và báo điện tử cũng như thực trạng của việc sử dụng nguyên bài báo in cho báo điện tử không qua biên tập, không phù hợp với báo điện tử hiện nay và chỉ ra những kĩ thuật biên tập nội dung từ báo in sang báo điện tử.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Do thời gian hạn chế đề tài tập trung nghiên cứu lí luận và thực tiễn về báo in và báo điện tử cũng như việc chuyển nội dung báo in sang báo điện tử mà không qua biên tập, xử lý lại của hai tờ báo điện tử là báo điện tử Tuổi trẻ và Thanh niên trong vòng 2 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2008.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm khẳng định sự bất hợp lí trong việc chuyển nội dung báo in sang báo điện tử mà không qua biên tập xử lý, do những đặc điểm khác biệt của báo in và báo điện tử từ đó chỉ ra tầm quan trọng của việc phải có sự biên tập lại.
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: Đề tài nêu ra những đặc điểm của báo in và báo điện tử cùng những sai sót bất cập do việc chuyển bài báo in sang báo điện tử mà không qua biên tập cũng như hướng khắc phục trong việc biên tập.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.
Đề tài kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như nghiên cứu tổng hợp, phân tích tài liệu, so sánh và đối chiếu với thực tiễn.

5. Ý nghĩa của vịêc nghiên cứu đề tài.
Về mặt lí thuyết: Đề tài có ý nghĩa đóng góp vào lí thuyết về đặc điểm của báo in và báo điện tử, kĩ thuật biên tập từ báo in sang báo điện tử theo những đặc điểm riêng biệt của chúng cho phù hợp.
Về mặt thực tiễn: Đề tài có tác dụng góp phần nhỏ vào việc giúp cho các nhà báo chuyên làm báo điện tử có cái nhìn rõ ràng hơn về đặc điểm của hai loại hình báo chí này và có phương hướng trong việc biên tập chuyển nội dung bài viết từ báo in sang báo điện tử.

6. Kết cấu.
A. Phần mở đầu.
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài.
5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài.
6. Kết cấu.
B. Phần nội dung.
Chương 1: Những vấn đề chung về loại hình báo in và báo điện tử.
Chương 2: Khảo sát tình hình sử dụng tác phẩm báo in cho báo điện tử.
Chương 3: Kỹ thuật biên tập tác phẩm từ báo in sang báo điện tử.
C. Phần kết luận.
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LOẠI HÌNH
BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ

1.1.Đặc điểm, đặc trưng của loại hình báo in.
1.1.1 Tính thời sự và tính định kỳ của báo in
Báo in là ấn phẩm định kỳ chuyển tải nội dung thông tin mang tính thời sự và được phát hành rộng rãi trong xã hội.
Định kỳ của báo in có nhiều loại khác nhau như: hàng ngày, thưa kỳ (2,3,5 ngày một số), hàng tuần. Định kỳ của báo in chính là sự xuất hiện theo chu kỳ đều đặn và cố định của sản phẩm báo. Chu kỳ xuất hiện của báo in có ý nghĩa quan trọng đối với báo in vì nó quy định thời điểm mà công chúng đón nhận sản phẩm báo in. Ví dụ, cứ 6 giờ sáng hằng ngày người ta có thể mua các tờ nhật báo buổi sáng ở bất kỳ quầy bán báo nào trong thành phố. Nếu định kỳ của báo in bị phá vỡ có nghĩa là phá vỡ luôn cả thói quen mua (hay nhận) báo in vào giờ đó của người đọc và người đọc sẽ đi tìm phương tiện khác để thỏa mãn nhu cầu thông tin của mình.
Tính thời sự của báo in được hiểu là sự phản ánh nhanh chóng những sự kiện mới xảy ra, vấn đề mới nảy sinh hay vừa mới được phát hiện trong đời sống xã hội.
Sản phẩm báo in được phát hành rộng rãi trong xã hội, từng loại báo, từng tờ báo in đều có đối tượng riêng. Ví dụ: báo Nhân Dân dành cho cán bộ Đảng viên, và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề chính trị, xã hội trong và ngoài nước; Báo Nhi Đồng; báo Phụ nữ Việt Nam; báo Tiền Phong; báo Thanh Niên; báo Tuổi Trẻ lại có đối tượng bạn đọc riêng, xác định hơn, hẹp hơn. Nội dung thông tin trong các ấn phẩm đó mặc nhiên chỉ quan tâm chủ yếu đến đối tượng của mình. Như vậy, mỗi một tờ báo in đều có công chúng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement