Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By traitimnay_danhtang_nguoiemyeu
#746132 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Ngày nay, nguồn lực con người đang được thừa nhận là quan trọng và quyết định nhất trong các nguồn lực và nó được đặt ở các vị trí trọng tâm trong chiến lược phát trển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Nhiều nước vốn xuất phát từ những điều kiện kinh tế thấp kém, lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thậm chí còn lạc hậu hơn Việt Nam hiện nay nhưng đã đạt đươc tôc độ cao trở thành một nước có nền kinh tế phát triển là nhờ biết phát huy và sử dụng tốt nhân tố con người. Đất nước ta đã và đang tong thời kì đi lên CNH, HĐH đất nước. Hội nghị Ban Chấp Hành trung ương Đảng lần thứ 7 khoa' VII đã xác định mục tiêu tổng quát của CNH, HĐH là cải biến nền kinh tế đát nước thành một nền kinh tế Công Nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại có cơ cấu kinh tê hợp lí quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp vơi trình độ phát triển sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao. Quôc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.
Đất nước ta có ruộng đất canh tác bình quân đầu ngươì thuộc loại thấp nhất thế giới, tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng, phong phú song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác cơ sở vật chất còn rất lạc hậu và nguồng vốn trong nước còn rất hạn chế. Vì thế xét đến cùng để đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại có nền kinh tế phát triển trong vòng 10 đến 20 năm nước ta chỉ còn con đường là tiến thẳng vào khoa học và công nghệ hiện đại, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng phái huy năng lực nội sinh của đất nước và con người chính là nguồn năng lực quý giá và lớn nhất của nước ta hiện nay.
Nói tới con người ta thấy trong toàn bộ sự phát triển con ngườn luôn tồn tại với hai tư cách: vừa là chu thể vừa là đối tượng.Là chủ thể con người thực hiện sư phát triển xã hội mà trước hết là phát triển lực lợng sản xuất; là đối tượng con người hưởng thụ những thành quả của sự phát triển đó. Không có con người thì không có sự hưởng thụ những thành quả của sự phát triển đó. Không có con người , thì không có sự hưởng thụ cũng như không có sự cống hiến nghĩa là không có sự phát triển. Dĩ nhiên giả thiết đó là không thể có được nhưng nó cho thấy một điều: trong tất cả những gì có thể nói được về sự tiến hoá và phát triển của lịch sử thế giới con người là trung tâm.
Hơn nũa vị trí trung tâm đó được đảm bảo bằng hai vế, cống hiến và hưởng thụ nói cách khác nêu đã thừa nhận vị trí trung tâm cuả con người thì phải luôn luôn chú ý thích đáng đến cả sự cống hiến và hưởng thụ của con người không phải chú ý đến theo kiểu tình cảm đạo đức chung chung mà mà cần có một sự nghiên cứu khoa học một sự phân tích và và thẩm định bằng thực tế soi sáng bằng những thành tựu khoa học mới nhất. Trong những năm gần đây đồng thời với việc nói đến chiến lược kinh té- xã hội con người. thực ra đấy không phải là hai vấn đề tách rời nhau hay song song nhau dẫu cho quan niệm như thế cũng là thể hiện đến một mức độ nhất định sự coi trọng nhân tố con người mà là hai cách nói của cùng một nội dung phát triển đất nước . Chúng ta của sự nghiệp cách mạng đã gặp những câu nói rất cô đọng, rất khái quát thể hiện nhận thức, tư tưởng vững chắc đó như: "Mục tiêu cuối cùng của và cao nhất là nhằm vào con người, vì con người" "Yếu tố phát trển con người là yếu tố phát triển của mọi sự phát triển ". Chiến lược phát triển kinh tế thực chất là chiến lược phát triển con người cụ thể hơn, một câu nói của cố vấn Võ Văn Kiệt Nguyên thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam "Muốn xây dựng kinh tế phải có con người được đào tạo trong môi trường văn hoá lành mạnh" Nhiều nhà lí luận khẳng định:"Khoa học kĩ thuật dù mạnh mẽ đên đâu nó chứng tỏ sức mạnh to lớn như thế nào thì cũng không thể đẩy con người ra ngoài quá trình sản xuất xã hội nói chung mà chỉ thay thế những hoạt động lao động nặng nhọc giúp con người có điều kiện tốt hơn để học tập, nghiên cứu phát triển trí tuệ". Phải thấy rằng KH_KT trước hết là sản phẩm của hành động nhận thức và phát triển tri tuệ của con người còn một mặt phát huy trí tuệ sử dụng KH_KT để cải tạo đối tượng lao động vừa khai thác vừa bảo vệ tài nguyên, làm ra sản phẩm tinh thần và vật chất nhưng mặt khác KH_KT cũng chính là phương tiện để con người phát triển hoàn thiện bản thân với tư cách là một lực lượng sản xuất đặc biệt. Hai mặt đó gắn bó chặt chẽ với nhau trong con người bảo đảm cho quá trình tiến lên của chính con người và cũng là của lược lượng sản xuất. Nói chính xác hơn thì trong thời đại của Cách mạng khoa học kĩ thuật lực lượng sản xuất càng phát triển mạnh thì vai trò của con người ngày càng được đề cao.
Ngày nay, Việt Nam đang trong qúa trình khắc phục hậu quả của của cuộc chiến tranh lâu dài đưa đất nước bước vào thời kì mới thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để xây dựng Việt Nam thành nước XHCN giàu mạnh văn minh nhanh chóng đuổi kịp các nước khác trên thế giới. Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Trong một bài phát biểu đồng chí cố vấn Đỗ Mười đã nói "Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, phát triển kinh tế xã hội , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc HCN. Đất nước ta có giàu mạnh hay không, dân tộc ta vào thế kỉ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, chế độ XHCN ở Việt Nam có được củng cố và bảo vệ vững chắc hay không phần lớn tuỳ từng trường hợp vào thanh niên Việt Nam ta...". Muốn xây dựng đất nước ta thành một nước XHCN giàu mạnh và văn minh chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành CNH, HĐH. Đó là tất yếu đối vơi những nước có nền kinh tế lạc hậu qúa độ lên chủ nghĩa xã hội như nước ta. Cac Mac nói "Một xã hội chỉ phát triển cao với một nền đại CN". Chúng ta có xuất phát thấp hơn nhiều so với các nước khác. Do đó muốn làm được một sự "Thần kì” như của nền kinh tế Nhật Bản thi chúng ta phải đi tắt, phải đón đầu lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, phát huy năng lực nội sinh của đất nước. Chúng ta phải kiên quyết đoạn tuyệt với những thứ công nghiệp lạc hậu.Bởi vì " Khoa học công nghiệp đã trở thành vấn đề sống còn với sự phát triển KT-XH củng cố quốc phòng anh ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể chuyển giao được khoa học kĩ thuật hiện đại, tiếp cận được các các tri thứ KH mới của thế giới? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào con người Việt Nam chúng ta. Con người với vốn tri thức, kinh nghiệm, tinh thần năng động sáng tạo được xem như là hạt nhân của lực lượng sản xuất, là yếu tố đồng nhất, cách mạng nhất thúc đẩy, lực lượng sản xuất phát triển mà trong điều kiện hiên nay KH và CN đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Do đó chúng ta có thể khẳng định rằng:
"Không thể nói đến CNH HĐH đất nước trong thời đại văn minh trí tuệ thời đại CMKH và công nghệ, thời đại sinh thái mà lại thiếu đội ngũ cán bộ KH giỏi" Bởi lẽ đội ngũ cán bộ cán bộ KH và CN là lực lượng nòng cốt trong nguồng nhân lực mà ta cần đào tạo ra nhằm đảm bảo thành công cho CNH, HĐH. Đội ngũ đó không chỉ tạo ra tạo ra những thành tựu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dongthitrang1211
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044384 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement