Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kasia
#745087 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương I – Một số vấn đề lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế 2
I. Khái niệm về lạm phát 2
1. Lạm phát là gì ? 2
2. Lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế 2
3. Tăng trưởng kinh tế và các công cụ phản ánh 2
4. Nguyên nhân gây lạm phát 3
5. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế 3
II. Các quan niệm về lạm phát trong lịch sử kinh tế cận đại 3
1. Quan niệm thứ nhất 4
2. Quan niệm thứ hai 4
3. Quan niệm thứ ba 5
Chương II – Thực trạng lạm phá và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt nam 6
I.Nguyên nhân cơ bản gây ra lạm phát 6
1. Nguyên nhân thứ nhất 6
2. Nguyên nhân thứ hai 6
II. Thực tiễn trong mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế 6
1. Các bằng chứng thực nghiệm 6
2. Thực tiễn của vấn đề 8
Chương III – Các giải pháp khắc phục lạm phát 11
I. Những biện pháp tình thế 11
II. Những biện pháp chiến lược 12
III. Một số biện pháp chủ yếu để kiềm chế lạm phát ở nước ta hiện nay 12
Kết luận 15
Tài liệu tham khảo 16
LỜI MỞ ĐẦU
Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề của kinh tế học vĩ
mô. Nó đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. Lạm phát
dã được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế .
Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, cần
động viên mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh. Tăng trưởng bền vững và ổn định lạm phát ở mức thấp đó là những
mục tiêu hàng đầu của điều tiết vĩ mô ở tất cả các nước. Không có gì đáng ngạc nhiên
khi câu hỏi có sự tồn tại và bản chất của mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng
kinh tế đã được các nhà kinh tế hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm và trở thành
trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về chính sách.
Chính vì những tác hại to lớn do lạm phát gây ra cho nền kinh tế mà việc nghiên
cứu lạm phát là ọt vấn đề cần thiết và cấp bách đối với nền kinh tế đặc biệt là nền kinh
tế thị trường còn non nớt như nền kinh tế ở nước ta. Chúng ta cần tìm hiểu xem
lạm phát lá gì ? Do đâu mà có lạm phát ? Tại sao người ta lại quan tâm đến lạm phát?
Bài viết này sẽ điểm lại một cách có hệ thống các lý thuyết, các bằng chứng thực
nghiệm về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế cũng như
đưa ra một số gợi ý về hướng điều tiết vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới.
Do khả năng và điều kiện thời gian hạn chế, chắc rằng trong bài viết không tránh
khỏi thiếu sót. Em rất mong được cô xem xét và phê bình để em có thể có bài viết tốt
hơn.
Chương I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT VÀ MỐI QUAN HỆ
GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.
I. Khái niệm về lạm phát
1). Lạm phát là gì ?
- Lạm phát xảy ra khi mức giá chung thay đổi. Khi mức gia tăng lên được gọi là
lạm phát, khi mức giá giảm xuống thì được gọi là giảm phát. Vậy, lạm phát là sự tăng
lên của mức giá trung bình theo thời gian.
- Cố định lạm phát ở mức thấp là môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi để khuyến
khích tiết kiệm, mở rộng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cả lạm phát quá cao
và lạm phát quá thấp đều có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.
2). Lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế
- Lạm phát được coi là một hiện tượng tất yếu của các nền kinh tế đang tăng trưởng
trong khi phải đối phó với những mất cân đối mang tính cơ cấu. Các nhà cơ cấu tin
rằng giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đánh đổi lẫn nhau. Những lỗ
lực nhằm kiềm chế lạm phát có xu hướng làm tăng thất nghiệp và gây ra tình trạng
đình trệ sản xuất, và do đó bất lợi cho tăng trưởng kinh tế. Một xã hội dành ưu tiên
cho tăng trưởng thì phải chấp nhận lạm phát đi kèm với nó.
3, Tăng trưởng kinh tế và các công cụ phản ánh
Để phản ánh tăng trưởng kinh tế , các nhà kinh tế sử dụng số liệu về GDP – một
chỉ tiêu phản ánh tổng thu nhập của mọi người dân trong nền kinh tế .
Để phản ánh rõ hơn về tăng trưởng kinh tế , người ta thiết lập mô hình tăng trưởng
kinh tế có tên là: “ mô hình solow “ . Mô hình solow chỉ ra ảnh hưởng của tiết
kiệm , tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ với sự tăng trưởng theo thời gian của sản
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgocDo1984
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement