Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rainie_leeyoung
#744242

Download miễn phí Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ VNBC

ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG (Mã đơn vị, Tên đơn vị, Tên tiếng Anh, Tên viết tắt, Điện
tho ại, Fax, Email, Website, Địa chỉ, Ngày thành lập, Số tài khoản, Mã số thuế, Người
quản lý, Tỉnh thành phố, Ngành hàng, Loại khách, Phân khúc thị trường, Nhóm khách)
Tân từ:
Công ty có quan hệ với nhiều đơn vị khách hàng, mỗi đơn vị khách hàng được
xác định bởi một Mã đơn vị duy nhất, các thông tin về khách hàng bao gồm Tên đơn
vị, Tên tiếng Anh, Tên viết tắt, Số điện thoại, Số Fax, địa chỉ Email, địa chỉ Website,
địa chỉ địa lý, Ngày thành lập công ty, Số chi nhánh con, Số tài khoản, Mã số thuế,
Người quản lý, Tỉnh thành phố, Ngành hàng, Loại khách, Phân khúc thị trường, Nhóm
khách)Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ượng chịu trách nhiệm xử lý. Sơ đồ luồng dữ liệu chỉ mô tả đơn thuần hệ
thống thông tin là làm gì và để làm gì.
Các kí hiệu dùng cho sơ dồ luồng dữ liệu:
- Ngôn ngữ sơ đồ luồng dữ liệu DFD sử dụng 4 loại ký pháp cơ bản: Thực thể (Tác
nhân), tiến trình, kho dữ liệu và dòng dữ liệu.
Dòng dữ liệu
Tên dòng dữ liệu
Tên tiến
trình
Xử lý
Tiến trình xử lý
Kho dữ liệu
Người/bộ phận
Phát/nhận thông tin
Tác nhân
Kho dữ liệu
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Khoa Công nghệ thông tin * tinvn.com.vn
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ VNBC
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Duy Tuấn Trang 25
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ngôn – MSSV: 0751040018
Mô tả:
- NHÂN VIÊN KINH DOANH: đây là người trực tiếp liên hệ với khách hàng, sau đó
tiến hành cập nhật thông tin về khách hàng, lên lịch hẹn với khách hàng nếu cần thiết.
Bộ phận kinh doanh cũng làm luôn nhiệm vụ lập hợp đồng, tiến hành quy trình thanh
toán hợp đồng, và thực hiện các giao dịch với khách hàng.
- NHÂN VIÊN: Nhân viên có thể tiến hành cập nhật hàng hóa, cập nhật các dịch vụ.
- QUẢN LÝ: Quản lý có thể trực tiếp thực hiện thao tác xuất báo cáo tổng hợp về
doanh thu, và tình hình thu nhập từng tháng của công ty. Đồng thời có thể tiến hành
thống kê khách hàng, và tình hình kinh doanh của công ty mình.
Mô tả các luồng dữ liệu:
[1] Hệ thống phản hồi
[2] Danh sách cuộc hẹn
[3] Thông tin hồ sơ khách hàng
[4] Hệ thống phản hồi
[5] Thông tin khách hàng, lịch hẹn
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Khoa Công nghệ thông tin * tinvn.com.vn
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ VNBC
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Duy Tuấn Trang 26
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ngôn – MSSV: 0751040018
[6] Lịch hẹn
[7] Thông tin hồ sơ khách hàng
[11] Yêu cầu hệ thống xuất báo cáo
[12] Báo cáo kinh doanh
[13] Yêu cầu hệ thống xuất báo cáo
[14] Báo cáo thống kê khách hàng
[15] Dữ liệu về khách hàng
[18] Danh sách cuộc hẹn
[19] Nội dung hợp đồng
[21] Thông tin dịch vụ
[23] Dữ liệu thanh toán hợp đồng
[25] Thống kê doanh thu
[26] Yêu cầu hệ thống thống kê doanh thu
[30] Thông tin hợp đồng
[31] Phản hồi lại khách hàng
[32] Yêu cầu lập hợp đồng hay thanh toán hợp đồng
[33] Dữ liệu hóa đơn thanh toán
[34] Hệ thống phản hồi
[35] Chi tiết thanh toán hợp đồng
[36] Thông tin hợp đồng
[37] Thông tin thanh toán hợp đồng
[39] Hệ thống phản hồi
[40] Thông tin hàng hóa
[41] Thông tin hàng hóa
[42] Dữ liệu hóa đơn
[43] Hệ thống phản hồi
[44] Dữ liệu hóa đơn
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Khoa Công nghệ thông tin * tinvn.com.vn
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ VNBC
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Duy Tuấn Trang 27
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ngôn – MSSV: 0751040018
3. Sơ đồ thực thể (ERD – Entity Relationship Model):
 Sơ đồ thực thể kết hợp là một sự trình bày chi tiết, lý luận về dữ liệu cho một
đơn vị tổ chức hay phạm vi nghiệp vụ xác định. Một sơ đồ thực thể kết hợp thường
được thể hiện dưới dạng sơ đồ và được gọi là sơ đồ thực thể kết hợp.
 Các khái niệm và kí hiệu chính của sơ đồ thực thể:
TÊN KÍ HIỆU Ý NGHĨA
Thực thể Tên thực thể Biểu diễn lớp các đối tượng của thế giới thực.
Mối kết hợp
Tên
mối kết hợp
Biểu diễn sự kết hợp giữa hai hay nhiều thực
thể.
Thuộc tính Tên thuộc tính
Biểu diễn đặc trưng của thực thể, mối kết
hợp.
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Khoa Công nghệ thông tin * tinvn.com.vn
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ VNBC
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Duy Tuấn Trang 28
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ngôn – MSSV: 0751040018
Sơ đồ thực thể cho phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ VNBC
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Khoa Công nghệ thông tin * tinvn.com.vn
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ VNBC
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Duy Tuấn Trang 29
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ngôn – MSSV: 0751040018
Các mối liên kết:
- Mỗi NHÓM KHÁCH có nhiều ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG, mỗi ĐƠN VỊ KHÁCH
HÀNG chỉ thuộc về một NHÓM KHÁCH
- Mỗi LOẠI KHÁCH bao gồm nhiều ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG, mỗi ĐƠN VỊ
KHÁCH HÀNG chỉ thuộc về một LOẠI KHÁCH
- Một PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG bao gồm nhiều ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG, một
ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG chỉ thuộc về một PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
- Một ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG có nhiều HỒ SƠ KHÁCH HÀNG một HỒ SƠ
KHÁCH HÀNG chỉ thuộc về một ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG
- Một NGÀNH HÀNG bao gồm nhiều ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG, một ĐƠN VỊ
KHÁCH HÀNG chỉ thuộc về một NGÀNH HÀNG
- Một HỒ SƠ KHÁCH HÀNG có nhiều LỊCH HẸN, một LỊCH HẸN được xắp xếp
cho chỉ một HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
- Một LỊCH HẸN do một NHÂN VIÊN phụ trách, một NHÂN VIÊN trong một thời
điểm chỉ được phụ trách một LỊCH HẸN
- Một HỒ SƠ KHÁCH HÀNG có thể lập nhiều HỢP ĐỒNG, mỗi HỢP ĐỒNG chỉ
được lập cho một HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
- Mỗi HỢP ĐỒNG có nhiều HÓA ĐƠN giao hàng, mỗi HÓA ĐƠN chỉ thuộc về một
HỢP ĐỒNG
- Một HỢP ĐỒNG có thể được THANH TOÁN nhiều lần, mỗi lần THANH TOÁN
chỉ thuộc về một HỢP ĐỒNG
- Mỗi lần THANH TOÁN sẽ chỉ do một NHÂN VIÊN phụ trách
- Một HÓA ĐƠN bao gồm nhiều HÀNG HÓA, một HÀNG HÓA có thể có trong
nhiều HÓA ĐƠN
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Khoa Công nghệ thông tin * tinvn.com.vn
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ VNBC
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Duy Tuấn Trang 30
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ngôn – MSSV: 0751040018
4. Thiết kế tập thực thể
ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG (Mã đơn vị, Tên đơn vị, Tên tiếng Anh, Tên viết tắt, Điện
thoại, Fax, Email, Website, Địa chỉ, Ngày thành lập, Số tài khoản, Mã số thuế, Người
quản lý, Tỉnh thành phố, Ngành hàng, Loại khách, Phân khúc thị trường, Nhóm khách)
Tân từ:
Công ty có quan hệ với nhiều đơn vị khách hàng, mỗi đơn vị khách hàng được
xác định bởi một Mã đơn vị duy nhất, các thông tin về khách hàng bao gồm Tên đơn
vị, Tên tiếng Anh, Tên viết tắt, Số điện thoại, Số Fax, địa chỉ Email, địa chỉ Website,
địa chỉ địa lý, Ngày thành lập công ty, Số chi nhánh con, Số tài khoản, Mã số thuế,
Người quản lý, Tỉnh thành phố, Ngành hàng, Loại khách, Phân khúc thị trường, Nhóm
khách)
Tập phụ thuộc hàm:
F = {Mã đơn vị  Tên đơn vị, Tên tiếng Anh, Tên viết tắt, Điện thoại, Fax,
Email, Website, Địa chỉ, Ngày thành lập, Số chi nhánh, Số tài khoản, Mã số thuế,
Người quản lý, Tỉnh thành phố, Ngành hàng, Loại khách, Phân khúc thị trường, Nhóm
khách }
Khóa:
Do Mã đơn vị xác định tất cả các thuộc tính của thực thể ĐƠN VỊ KHÁCH
HÀNG nến Mã đơn vị được chọn làm khóa.
HỒ SƠ KHÁCH HÀNG (Mã khách hàng, Họ tên, Địa chỉ công tác, Chức vụ, Điện
thoại, Giới tính)
Tân từ:
Một đơn vị khách hàng có nhiều hồ sơ khách hàng, đây là những người sẽ liên
lạc trực tiếp với công ty để ký kết hợp đồ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement