Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vuongquoc_saobang2000
#744063 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

I.KHẢO SÁT
1.Lời mở đầu:…………..……………………………………………………...4
2.Mục tiêu và phạm vi.........................................................................................4
3.Nguồn khảo sát……………………….…………………………………….4
4.Mục đích của việc khảo sát:…..……………………………………………5
5.Nội dung khảo sát:………………….………………………………….……5
6.Đánh giá hệ thống:……………….…………………………………….……6
7.Đề xuất giải pháp cho hệ thống:…..………………………………….…….7
II.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Sơ đồ tổ chức và qui trình họat động trong khách sạn………...…………..….. 9
III. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU
3.1 Mô tả thực thể……………………………………………………..………12
3.2 Mô hình ERD……………………………………………………………..15
3.3 Mô tả ràng buộc giữa các quan hệ………………………………………...16
3.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ…………………………….17
3.5 Mô tả chi tiết quan hệ……………………………………………………..18
3.6 Chuẩn hóa quan hệ………………………………………………………..30
3.7 Mô hình tổng quan các chức năng………………………………………...30
IV. MÔ HÌNH DFD
1.Mô hình DFD mức 0………………………………………………………..31
2.DFD của chức năng đăng ký phòng cho khách lẽ…………………………..32
3.DFD của chức năng thanh toán phòng……………………………………...33
4.DFD của chức năng tim kiếm……………………………………………….34
5.DFD của chức năng báo cáo doanh thu tháng………………………………35
6.Giải thuật cho các ô xử lý, thủ tục xử lý……………………………………36
V. THIẾT KẾ FORM
1. Form đăng nhập……………………………………………………………45
2. Form đăng ký cho khách hàng……………………………………………..46
3. Form quản lý thông tin khách hàng………………………………………..47
4. Form đăng ký dịch vụ cho khách hàng…………………………………….48
5. Form lập hóa đơn cho khách hàng…………………………………………49
6.Form quản lý dịch vụ……………………………………………………….50
7. Form kiểm tra báo cáo thu chi……………………………………………..51
VI. THIẾT KẾ REPORT
Mẫu report quản lý và khách hàng…………………………………………..52
VII. ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM
Uư điểm, khuyết điểm………………………………………………………..56
VIII. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Bảng phân công………………………………………………………………57


I.Khảo sát

1.Lời mở đầu:
Tại các nước phát triển ngành hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng phát triển rất mạnh mẽ và có lợi nhuận cao vì có sự hỗ trợ của CNTT.Ở nước ta những năm gần đây ngành du lịch mới thực sự phát triển về quy mô cũng như ảnh hưởng đối với các lĩnh vực KT ¬-- XH. Tuy nhiên, việc áp dụng CNTT trong ngành vẫn còn hạn chế do đó việc áp dụng CNTT vào chương trình quản lý khách sạn cho ngành du lịch là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng
2.Mục tiêu:
Dựa vào những kiến thức học được từ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ án sẽ phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn nhằm mục đích :
- Quản lý khách hàng
- Quản lý việc đăng ký thuê phòng và trả phòng.
- Quản lý hiện trạng từng phòng.
- Quản lý các dịch vụ khách sạn cung cấp.
- Quản lý tài chính thu chi của khách sạn.
- Quản lý nhân viên.

2.1.Phạm vi:
Do phạm vi và khả năng có hạn chúng em chỉ khảo sát và phân tích việc quản lý khách sạn có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể áp dụng mô hình này cho hệ thống khách sạn có qui mô lớn

Đồ án chỉ thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết cơ bản về Phân tích thiết kế hệ thống thông tin để thiết kế mô hình và tổ chức dữ liệu. Chưa tiến hành thực hiện coding, vì phần coding thuộc về một phạm vi khác để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

3.Nguồn khảo sát
Việc khảo sát tiến hành tại khách sạn thông qua phỏng vấn một số người có nghiệp vụ liên quan đến qui trình cho thuê và trả phòng, cụ thể là:
-Lễ tân
-Phó giám đốc khách sạn (quản lí khối buồng phòng)
-Trưởng phụ trách khối buồng phòng
-Kế toán trưởng

4.Mục đích của việc khảo sát:
Quản lý khách sạn là một khối nghiệp vụ hết sức phức tạp, đòi hỏi một hệ thống quản lý đồ sộ. Trong khuôn khổ bài tập lớn môn học này, chúng tui sẽ đi sâu vào khảo sát hệ thống quản lý buồng phòng với các chức năng liên quan đến việc đặt phòng, cho thuê và trả phòng..., thông qua đó phân tích, xem xét những ưu nhược điểm của hệ thống này và đề xuất ra một hệ thống quản lý mới hiệu quả hơn, linh hoạt hơn.

5.Nội dung khảo sát:
5.1.Cơ cấu tổ chức của khách sạn:

Bộ phận có quyền lực cao nhất là ban giám đốc, ban giám đốc gồm nhiều người được phân chia theo 3 nhiệm vụ chính: quản lí khối buồng phòng và các dịch vụ khác, quản lí khối tài chính kế hoạch, quản lí khối bảo vệ và bảo dưỡng.
Khối buồng phòng và các dịch vụ khác bao gồm các phòng ban sau: Lễ tân, bộ phận buồng phòng, bar, bếp, Các phòng dịch vụ khác (như giặt là, tắm hơi...).Khối tài chính kế hoạch bao gồm: phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Hành chính-Tổng hợp. Khối bảo vệ bảo dưỡng gồm có: phòng bảo vệ và phòng Bảo dưỡng.

5.2.Các khối chức năng liên quan đến việc cho thuê và trả phòng
-Lễ tân: bộ phận này làm nhiệm vụ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LacLuu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011152 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement