Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanghahoanghacb
#742945 Download miễn phí Ebook Chuẩn kỹ năng Kỹ sư Công nghệ Thông tinMỤC LỤC

Phần 1 HỆ THỐNG MÁY TÍNH
1 Lý thuyết cơ bản về thông tin 1
Giới thiệu 2
1.1 Biểu diễn dữ liệu 2
1.1.1 Chuyển đổi số 2
1.1.2 Biểu diễn số 11
1.1.3 Phép toán và độ chính xác 22
1.1.4 Biểu diễn các giá trị phi số 23
1.2 Thông tin và lôgic 26
1.2.1 Logic mệnh đề 26
1.2.2 Phép toán logic 26
Bài tập 29
2 Phần cứng 32
Giới thiệu 33
2.1 Phần tử thông tin 34
2.1.1 Mạch tích hợp 34
2.1.2 Bộ nhớ bán dẫn 34
2.2 Kiến trúc bộ xử lý 36
2.2.1 Kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của bộ xử lý 36
2.2.2 Nâng cao tốc độ xử lý trong bộ xử lý 47
2.2.3 Cơ chế vận hành 50
2.2.4 Đa bộ xử lí 54
2.2.5 Hiệu năng của bộ xử lý 55
2.3 Kiến trúc của bộ nhớ 57
2.3.1 Những kiểu bộ nhớ 57
2.3.2 Dung lượng và hiệu năng bộ nhớ 58
2.3.3 Cấu hình bộ nhớ 59
2.4 Thiết bị lưu giữ phụ 60
2.4.1 Kiểu và đặc trưng của thiết bị lưu giữ phụ 60
2.4.2 Các kiểu RAID và đặc tính của chúng 70
2.5 Cấu trúc vào/ra và các thiết bị 72
2.5.1 Phương pháp điều khiển vào/ra 72
2.5.2 Giao diện vào/ra 74
2.5.3 Các loại thiết bị vào/ra và đặc trưng của chúng 77
2.6 Các loại máy tính 88
Bài tập 92
3 Phần mềm cơ bản 96
Giới thiệu 97
3.1 Hệ điều hành 97
3.1.1 Cấu hình và chức năng của hệ điều hành 97
3.1.2 Quản lý việc 100
3.1.3 Quản lý tiến trình 102
3.1.4 Quản lý bộ nhớ chính 106
3.1.5 Quản lý bộ nhớ ảo 108
3.1.6 Quản lý tệp 110
3.1.7 Quản lí an ninh 113
3.1.8 Quản lý hỏng hóc 114
3.1.9 Bộ giám sát 114
3.2 Các kiểu hệ điều hành 115
3.2.1 Hệ điều hành vạn năng 115
3.2.2 Hệ điều hành mạng (NOS) 118
3.3 Phần mềm giữa 120
3.3.1 DBMS 120
3.3.2 Hệ thống quản lý truyền thông 120
3.3.3 Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm 121
3.3.4 Công cụ quản lý vận hành 121
3.3.5 ORB 121
Bài tập 122
4 Hệ thống đa phương tiện 126
Giới thiệu 127
4.1 Đa phương tiện là gì? 127
4.1.1 Dịch vụ đa phương tiện 127
4.1.2 Nền thực hiện hệ thống đa phương tiện 129
4.1.3 Công nghệ đa phương tiện 133
4.2 Ứng dụng đa phương tiện 134
4.2.1 Nhận dạng tiếng nói và hình ảnh 134
4.2.2 Tổng hợp tiếng nói và hình ảnh 134
4.3 Hệ thống ứng dụng đa phương tiện 136
Bài tập 137
5 Cấu hình hệ thống 138
5.1 Phân loại hệ thống và cấu hình hệ thống 139
5.1.1 Phân loại hệ thống 139
5.1.2 Hệ thống khách / phục vụ 139
5.1.3 Cấu hình hệ thống 142
5.2 Các cách hệ thống 146
5.2.1 cách xử lý hệ thống 146
5.2.2 cách sử dụng hệ thống 148
5.2.3 cách điều hành hệ thống 152
5.2.4 Tính toán trên Web 153
5.3 Hiệu năng hệ thống 154
5.3.1 Tính toán hiệu năng 154
5.3.2 Thiết kế hiệu năng 156
5.3.3 Đánh giá hiệu năng 156
5.4 Độ tin cậy của hệ thống 158
5.4.1 Tính độ tin cậy 158
5.4.2 Tiết kế tính tin cậy 161
5.4.3 Mục tiêu và đánh giá về độ tin cậy 161
5.4.4 Chi phí tài chính 162
Bài tập 163
Trả lời bài tập 167
Trả lời cho Quyển 1, Phần 1, Chương 1 (Lý thuyết thông tin cơ bản) 167
Trả lời cho Quyển 1 Phần 1 Chương 2 (Phần cứng) 175
Trả lời Quyển 1 Phần 1 Chương 3 (Phần mềm cơ bản) 181
Trả lời bài tập cho Quyển 1 Phần 1 Chương 4 (Hệ thống đa phương tiện) 189
Trả lời bài tập Quyển 1 Phần 1 Chương 5 (Cấu hình hệ thống) 192

Phần 2 XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ AN NINH

1 Kế toán 201
1.1 Hoạt động nghiệp vụ và thông tin kế toán 202
1.1.1 Năm tài chính và thông tin kế toán 202
1.1.2 Cấu trúc tài khoản 205
1.2 Cách đọc bản kê tài chính 210
1.2.1 Cách đọc tờ quyết toán 210
1.2.2 Cách đọc bản kê lợi tức 217
1.3 Kế toán tài chính và kế toán quản lí 224
1.3.1 Kế toán tài chính 224
1.3.2 Kế toán quản lý 225
1.3.3 Cấu hình hệ thông tin kế toán 232
1.3.4 Chuẩn quốc tế 233
Bài tập 241
2 Lĩnh vực ứng dụng của hệ thống máy tính 246
2.1 Ứng dụng kĩ nghệ 247
2.1.1 Kiểm soát tự động sản xuất 247
2.1.2 CAD/CAM/CAE 248
2.1.3 Hệ thống FA và CIM 249
2.2 Ứng dụng kinh doanh 251
2.2.1 Hệ hỗ trợ nghiệp vụ tổng hành dinh 251
2.2.2 Hệ thống hỗ trợ kinh doanh bán lẻ 252
2.2.3 Hệ thống tài chính 255
2.2.4 Trao đổi dữ liệu giao tác liên doanh nghiệp 257
Bài tập 260
3 An ninh 262
3.1 An ninh thông tin 263
3.1.1 An ninh thông tin là gì? 263
3.1.2 An ninh logic 265
3.2 Phân tích rủi ro 267
3.2.1 Quản lí rủi ro 267
3.2.2 Kiểu, ước lượng và phân tích rủi ro 267
3.2.3 Phương pháp xử lí rủi ro 271
3.2.4 Biện pháp an ninh 271
3.2.5 Bảo vệ dữ liệu 271
3.2.6 Bảo vệ tính riêng tư 272
Bài tập 274
4 Nghiên cứu hoạt động 276
4.1 Nghiên cứu hoạt động 277
4.1.1 Xác suất và thống kê 277
4.1.2 Qui hoạch tuyến tính 289
4.1.3 Lập lịch 293
4.1.4 Lí thuyết hàng đợi 303
4.1.5 Kiểm soát kho 308
4.1.6 Dự báo nhu cầu 319
Bài tập 329
5 Bổ sung hệ thống máy tính 337
Giới thiệu 338
5.1 Hệ thống đa phương tiện 338
5.1.1 Phát triển nội dung đa phương tiện 338
Trả lời bài tập 347
Trả lời bài tập cho Quyển 1 Phần 2 Chương 1 (Kế toán) 347
Trả lời cho Quyển 1 Phần 2 Chương (Các lĩnh vực ứng dụng của hệ thống máy tính) 355
Trả lời cho Quyển 1 Phần 2, Chương 3 (An ninh) 360
Trả lời cho Quyển 1 Phần 2 Chương 4 (Nghiên cứu các hoạt động) 365
Mục lục
1 Phát triển hệ thống 1
Giới thiệu 2
1.1 Phương pháp luận phát triển 2
1.1.1 Vai trò của tổ chức phát triển hệ thống 2
1.1.2 Mô hình phát triển phần mềm 5
1.1.3 Vòng đời phần mềm 10
1.1.4 Dùng lại phần mềm 19
1.2 Phân tích yêu cầu và phương pháp thiết kế 22
1.2.1 Phương pháp lập biểu đồ 22
1.2.2 Lập biểu đồ phân tích/thiết kế 24
1.2.3 Phương pháp thiết kế 31
1.3 Ngôn ngữ lập trình 52
1.3.1 Thuộc tính chương trình 52
1.3.2 Kiểu dữ liệu 53
1.3.3 Cấu trúc điều khiển 54
1.3.4 Phân tích cú pháp 56
1.3.5 Phân loại về ngôn ngữ lập trình 61
1.3.6 Kiểu và đặc trưng của ngôn ngữ lập trình 65
1.4 Kĩ thuật lập trình 72
1.4.1 Lập trình thủ tục 72
1.4.2 Lập trình hàm 72
1.4.3 Lập trình logic 73
1.4.4 Lập trình hướng đối tượng 74
1.5 Phương pháp kiểm thử và kiểm điểm 75
1.5.1 Phương pháp kiểm thử 75
1.5.2 Phương pháp kiểm điểm 82
1.5.3 Thiết kế kiểm thử và phương pháp quản lí 85
1.6 Môi trường phát triển 88
1.6.1 Công cụ hỗ trợ phát triển 88
1.6.2 EUC và EUD 95
1.7 Quản lí phát triển 97
1.7.1 Lập kế hoạch dự án 97
1.7.2 Lập kế hoạch, quản lí và đánh giá chất lượng 98
1.7.3 Quản lí tiến trình 100
1.7.4 Năng suất phần mềm 104
1.7.5 Tổ chức phát triển 109
1.8 Gói phần mềm 114
1.8.1 Đại cương về gói phần mềm 114
1.8.2 Phân loại các gói phần mềm 115
1.8.3 Công cụ quản lí sản xuất 117
1.8.4 Ví dụ về việc dùng hiệu quả gói phần mềm 118
1.8.5 Phần mềm nhóm - Groupware 119
1.8.6 Công cụ OA 120
Bài tập 126
2 Vận hành và bảo trì hệ thống 132
Giới thiệu 133
2.1 Vận hành hệ thống 133
2.1.1 Quản lí tài nguyên 133
2.1.2 Quản lí vấn đề 135
2.1.3 Quản lí tiện nghi 137
2.1.4 Quản lí an ninh 140
2.1.5 Việc quản lí vận hành khác 143
2.2 Bảo trì hệ thống 145
2.2.1 Bảo trì là gì? 145
2.2.2 Tầm quan trọng của công việc bảo trì 146
2.2.3 Chi phí bảo trì 147
2.2.4 Nhiệm vụ bảo trì 147
2.2.5 Tổ chức bảo trì 151
2.2.6 Các kiểu bảo trì 154
2.2.7 Bảo trì phần cứng và bảo trì phần mềm 155
Bài tập 158
3 Cập nhật xử lí thông tin và an ninh 161
Giới thiệu 162
3.1 Lĩnh vực ứng dụng của hệ thống máy tính 162
3.1.1 Tổng quan về kinh doanh điện tử (e-business) 162
3.1.2 Tổng quan về e-learning 165
3.1.3 Tổng quan về chính phủ điện tử (e-government) 170
3.2 An ninh 176
3.2.1 An ninh Internet 176

Giới thiệu
• Loạt sách giáo khoa này đã được xây dựng dựa trên Chuẩn kĩ năng kĩ sư Công nghệ thông tin được đưa ra công cộng vào tháng 7 năm 2000. Bốn tập sau đây bao quát toàn bộ nội dung của tri thức và kĩ năng cơ bản cần cho việc phát triển, vận hành và bảo trì hệ thông tin:
• Tập 1: Giới thiệu về hệ thống máy tính
• Tập 2: Phát triển và vận hành hệ thống
• Tập 3: Thiết kế trong và lập trình -- Tổng lượng tri thức cốt lõi và thực hành
• Tập 4: Công nghệ mạng và cơ sở dữ liệu
• Cuốn sách này nêu những giải thích dễ một cách có hệ thống, để những người đang học về phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống lần đầu tiên có thể dễ dàng thu được những tri thức trong các lĩnh vực này. Cuốn sách này bao gồm các chương sau:
• Chương 1: Phát triển hệ thống
• Chương 2: Vận hành và bảo trì hệ thống


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LvkLee
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement