Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#742566 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
N 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỂ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước, duy trì nhịp độ
tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu
quả và sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển.
Trong những thập niên gần đây, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng cao so với các nước
trên thế giới, trong đó sự phát triển của Thị trường chứng khoán, là một bộ phận quan trọng
trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của thị trường vốn nói chung và hoạt động
của các công ty cổ phần tại Việt Nam nói riêng.Thị trường chứng khoán phát triển góp phần thúc
đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong thời gian qua thông qua việc thu hút
và huy động vốn gián tiếp.
Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế của đất nước ta đang chịu sự tác động tiêu cực của
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Để vượt qua cuộc khủng hoảng và khôi phục nền kinh tế
trong nước, cần củng cố và phát triển hệ thống tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán
Việt Nam.
Xuất phát từ những lý do trên, nhóm học viên cao học lớp đêm 1 – khóa 19 nghiên cứu
đề tài “Phân tích thực trạng Thị Trường Chứng Khoán ở Việt Nam và các giải pháp ổn định
và phát triển Thị Trường Chứng Khoán trong thời gian tới.”
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây.
- Đưa ra mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện phát triển thị trường chứng
khoán Việt Nam từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015.
Phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu:
Sử dụng phương pháp phân tích định tính dựa trên cơ sở nguồn dữ liệu thứ cấp thu
thập từ Internet, tài liệu tạp chí chuyên ngành và báo cáo thống kê chuyên ngành ngân
hàng.
Cấu trúc bài viết: bài viết gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán:
Phần này nêu và phân tích một số khái niệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Phần 2: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần này tập trung đánh giá
những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình hình thành và phát triển thị trường
chứng khoán Việt Nam những năm gần đây nhất.
Phần 3: Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới:
Phần này đưa ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt
Nam cần hoàn thiện đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2015
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011933 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement