Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#742225

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu (lấy ví dụ minh họa tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội (TOCONTAP))

Các loại chứng từ ban đầu và trình tự luân chuyển chứng từ:
- Sau khi kí kết hợp đồng mua bán song, kế toán tiến hành mở L/C
- Khi bên xuất khẩu nhận được L/C kiểm tra và thấy đúng sẽ lập bộ chứng từ thanh toán theo hợp đồng ngoại. Bộ chứng từ thanh toán theo hợp đồng ngoại gồm: Vận đơn đường biển, hoá đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, bảng kê khai chi tiết hàng nhập khẩu
- Ngoài các chứng từ nêu trên kế toán còn sử dụng các chứng từ có liên quan như tờ khai để tính thuế, các phiếu chi, báo có của ngân hàng.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

nh tranh là qui luật của kinh tế thị trường.
- Tiền tệ hoá tất cả các quan hệ kinh tế , tiền tệ trở thành thước đo hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh thương mại.
Kinh tế thị trường có những ưu điểm: có chức năng động, tính cân đối và tự điều chỉnh.
Bên cạnh những ưu điểm trên thì kinh tế thị trường còn có những nhược điểm nhất định như khuynh hướng vô chính phủ ra tăng, nạn ô nhiễm môi trường, phá hoại môi sinh và các tệ nạn xã hội bùng nổ.
* Sự vận dụng kinh tế thị trường ở Việt Nam:
Hiện nay ở Việt Nam trên thực tế thìkinh tế thị trường ở trình độ thấp, chịu sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nó vừa đảm bảo năng xuất lao động cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề phúc lợi xã hội. Kinh tế thị trường dựa trên cơ sở có nhiều hình thức sở hữu, có nhiều thành phần kinh tế tham gia trong đó thì kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo.
* Hoạt động Thương mại trong cơ chế thị trường:
Thương mại được hiểu là buôn bán.ở Việt Nam hoạt động thương mại được hiểu là những hoạt động trao đổi lưu thông hàng hoá, dịch vụ dựa trên sự thoả thuận về giá cả. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động thương mại bao trùm rộng khắp cả mọi thị trường.
Hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và trên thực tế nó ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, vai trò của hoạt động thương mại ngày càng có ý nghĩa và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường sự phát triển của ngành thương mại làm cho nền kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển của hàng hoá và tiền tệ diễn ra nhanh chóng hơn.
2. Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường
* Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, vai trò quan trọng của nhập khẩu được thể hiện ở những khía cạnh cụ thể sau:
- Nhập khẩu có tác động trực tiếp đến sản xuất và kinh doanh thương mại vì nó cung cấp cho nền kinh tế từ 60% đến 90% nguyên vật liệu chính...
- Nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân.
- Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu phát triển.
* Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu trong cơ chế thị trường:
Nhập khẩu là hoạt động rất phức tạp về qui trình và đa dạng về hình thức. Nó thể hiện ở những đặc điểm sau:
- Hoạt động nhập khẩu có nhiều giai đoạn nhưng có thể chia ra hai giai đoạn chính là giai đoạn mua và giai đoạn bán hàng. Hai giai đoạn này có liên hệ chặt chẽ với nhau vừa là cơ sở vừa là điêù kiện hoạt động của nhau.
- Bạn hàng nhập khẩu là các chủ hàng nước ngoài.
Hàng hoá được coi là hàng nhập khẩu trong các trường hợp:
Thời điểm được tính là hàng nhập khẩu tuỳ từng trường hợp vào cách giao hàng và cách chuyên chở.
Một số vấn đề khác cũng rất quan trọng đó là giá nhập kho của hàng hoá nhập khẩu được tính như thế nào.
Giá thực tế hàng nhập khẩu
=
Giá CIF(FOB)
+
Thuế nhập khẩu
+
Lệ phí thành toán,chi phí vận chuyển, bảo hiểm
Giá CIF hàng hoá
=
Trị giá hàng hoá
+
Chi phí vận chuyển bảo hiểm đến ga,
cảng sân bay nước ta
Giá FOB hàng hóa
=
Trị giá hàng hoá
+
Chí phí vận chuyển bảo hiểm đến ga, cảng,
sân bay nước giao hàng
Trong nền kinh tế thị trường giá cả thường biến động nên cần có các phương pháp tính trị giá hàng bán ra phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời bảo đảm được nguồn vốn thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra người ta có các phương pháp tính giá hàng xuất kho như sau:
* Phương pháp giá đơn vị bình quân:
+ Bình quân cả kì dự trữ
+ Bình quân cuối kì trước
+ Bình quân sau mỗi lần nhập
* Phương pháp nhập trước, xuất trước(FIFO)
* Phương pháp nhập sau, xuất trước(LIFO)
* Phương pháp tính giá hàng tồn kho theo giá mua lần cuối
* Phương pháp thực tế đích danh
* Phương pháp giá hạch toán
-Nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh chịu sự chi phối thường xuyên và trực tiếp của chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2.1 Các cách và hình thức nhập khẩu hàng hoá
a. cách nhập khẩu
- Nhập khẩu theo nghị định thư
- Nhập khẩu ngoài nghị định thư(cách tự cân đối
b. Các hình thức nhập khẩu
- Nhập khẩu trực tiếp
- Nhập khẩu uỷ thác
2.2 Tiền tệ được sử dụng trong hoạt động nhập khẩu
- Về đồng tiền thanh toán: hàng nhập khẩu có thể được thanh toán bằng tiền của nước xuất khẩu hay tiền của nước nhập khẩu hay bằng tiền của nước thứ 3. Đồng tiền thanh có thể trùng với đồng tiền tính giá.
- Về địa điểm thanh toán: trong thanh toán quốc tế giữa các bên, bên nào cũng muốn trả tiền nước mình, lấy nước mình làm địa điểm thanh toán.
- Thời hạn trả tiền: Thời hạn thanh toán trong ngoại thương gồm có 3 cách qui định:thời gian trả tiền trước, thời gian trả ngay, thời gian trả tiền sau.
2.3 cách thanh toán và hình thức thanh toán trong nhập khẩu hàng hoá
a. cách chuyển tiền
b. cách ghi sổ
c. cách nhờ thu
d. cách tín dụng chứng từ
II. Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ của kế toán hoạt động nhập khẩu
1. Yêu cầu quản lí
Với nội dung và đặc điểm, chức năng của kế toán nói chung đã nêu ở trên thì kế toán hoạt động nhập khẩu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Kế toán phải thu thập kiểm tra, xử lý thông tin một cách chính xác theo từng thương vụ nhập, từng lần thanh toán...
- Thông qua việc thu thập,kiểm tra, xử lý một cách chính xác kế toán thực hiên việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh và sử dụng tài sản của doanh nghiệp
- Trong nghiệp vụ nhập khẩu kế toán phải nắm chắc thời điểm, phạm vi xác định hàng mua để ghi chép vào sổ liên quan và tính giá trị mua hàng.
- áp dụng đúng đắn hình thức kế toán
2. Nhiệm vụ của kế toán trong hoạt động nhập khẩu
- Phản ánh, giám đốc tình hình thực hiện các hợp đồng nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng nhập khẩu.
- Kiểm tra, giám đốc tình hình thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, đôn đốc tình hình thanh toán kịp thời giữa các bên.
- Kiểm tra tình hình chi phí nhập khẩu và sử dụng tiết kiệm vật tư tiền vốn
- Cung cấp số liệu tài liệu cho việc phân tích thông tin, lập kế hoạch cho kì sau.
- Kế toán phải xác định được phạm vi và thời điểm nhập hàng
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá
Xuất phát từ tính đa dạng, phức tạp của hoạt động xuất nhập khẩu, xuất phát từ thực tế kế toán ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, xuất phát từ thực tế kế toán ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn nhiều tồn tại cần quan tâm.
Chính những hạn chế trên bức thiết đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu không ngừng hoàn thiện quá trình hạch toán các nghiệp vụ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement