Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gaynhoxuong_dk_90
#742146 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BÁO CÁO KHOA HỌC : TÌM HIỂU PHẦN MỀM VIOLET VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 11
Tìm hiểu về ViOLET và ứng dụng của nó vào thiết kế một số bài giảng tin học 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________________________
Đặng Thị Hằng_A_K54_CNTT_ĐHSPHN
2
Nội dung chính của báo cáo khoa học:
Lý do lựa chọn đề tài:
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là một việc hết sức cần thiết, và
hiện nay việc ứng dụng này đang được thực hiện một cách rộng rãi.Ở Việt Nam, ngành
công nghệ thông tin đang dần lớn mạnh và cố gắng bắt nhịp được với sự phát triển tin
học trên thế giới. Việc đưa tin học vào nhà trường phổ thông đã được Đảng và nhà nước
thông qua. Tin học đã được coi như một môn học chính thức trong chương trình phổ
thông từ năm học 2006-2007.
Hiện nay trên thị trường ngành công nghệ thông tin có rẩt nhiều phần mềm trợ giúp
cho việc soạn thảo thiết kế bài giảng điện tử cho giáo viên, tạo ra công cụ rất hữu ích cho
việc thiết kế bài giảng, công việc giảng bài của giáo viên ở trên lớp và quá trình tiếp thu
kiến thức của học sinh . Song đại đa số các phần mềm này đều là các phần mềm của nước
ngoài, tức giao diện tương tác với người dùng bằng tiếng Anh. Mà trên thực tế của nền
giáo dục Việt Nam, người dùng chủ yếu của các phần mềm thiết kế bài giảng này là
những giáo viên thiếu kinh nghiệm và sự hiểu biết về tin cũng như cách đọc hiểu các từ
tiếng Anh. Do vậy sẽ là rất khó khăn cho việc sử dụng nếu chúng ta cung cấp và hướng
dẫn cho họ bằng một phần mềm viết bằng tiếng Anh. Vì vậy nhu cầu đưa ra một phần
mềm trợ giúp soạn thảo , thiết kế bài giảng bằng tiếng Viết là một giải pháp có thể coi là
hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện nay đối với những vấn đề nêu trên.
Phần mềm ViOLET tôi sẽ giới thiệu ra đây cũng được coi là một phần mềm nổi
bật trong những phần mềm bằng tiếng Việt trợ giúp thiết kế, soạn thảo bài giảng. Nó có
những tính năng khá hoàn chỉnh với việc trợ giúp để thiết kế bài giảng trong chương trình
phổ thông .
ViOLET hỗ trợ rẩt mạnh cho việc thiết kế bài giảng với các hiệu ứng không thua kém
gì Power Point, bài tập được thiết kế ở dạng trắc nghiệm: Một đáp án đúng, nhiều đáp án
đúng, bài tập ghép đôi, bài tập đúng sai, bài tập điền khuyết, bài tập kéo thả, bài tập ẩn
Hiện nay trên thị trường ngành công nghệ thông tin có rẩt nhiều phần mềm trợ giúp cho việc soạn thảo thiết kế bài giảng điện tử cho giáo viên, tạo ra công cụ rấ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement